Társadalomszerkezet

ESS - Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata (The European Social Survey - ESS)

Az ESS egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amelynek célja az európai társadalmak monitoring kutatása szociológiai és politikatudományi szempontok szerint. Magyarországon a vizsgálat terepmunkáját 2002-ben és 2004-ben a TÁRKI végezte a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetével együttműködve. ESS adatfelvételek kétévente vannak.

Az ESS felvételek kérdőívének két modulja van: egy törzsmodul és egy rotációs modul, amely két-három blokkból áll.

Child Poverty

Child Poverty
Researchers: István György Tóth, Péter Szivós, András Gábos, Anikó Bernát, Marianna Kopasz, Márton Medgyesi

OECD Analysis

Researchers: Márton Medgyesi, Péter Hegedűs
Background studies for the OECD (2003, 2005, 2007)
OECD Analysis of Income Distribution and Poverty

European Observatory on the Social Situation

Researchers: András Gábos, Márton Medgyesi, István György Tóth, Péter Szivós, Anikó Bernát, Tamás Keller
European Observatory on the Social Situation - Network on Social Inclusion and Income Distribution (EC, DG EMPL, VC/2004/0462, 19 May 2005, and VC/2005/0780, 31/10/2006-31/10/2008)

Háztartás Monitor

A kutatási témák tekintetében a Háztartás Monitor kutatás a Magyar Háztartás Panel utódja. A Háztartás Monitor vizsgálat sorozat 1998-ban kezdődött el, miután a Magyar Háztartás Panel (1992-1997) véget ért. A Háztartás Monitor longitudinális keresztmetszeti háztartásvizsgálat. A vizsgálat központjában a munkaerőpiac és a jövedelmek témái állnak, de e mellett a fogyasztás, a vagyon, a megtakarítás, a gazdasági várakozások, attitűdök, a társaskapcsolatok, valamint a politikai pártválasztás és a vallási hovatartozás is a vizsgálat tárgya volt.

Magyar Háztartás Panel

A Magyar Háztartás Panel vizsgálat a BKE Szociológiai Tanszékének, a Központi Statisztikai Hivatalnak és a Tárkinak a közös kutatása volt, és mint sok minden más, ez is Andorka Rudolf köpönyegéből bújt elő. A kutatás során (1992-1997) évente egy adatfelvételre került sor. A kutatás fő célja a posztkommunista átalakulás társadalmi gazdasági hatásainak felmérése volt. Főbb témakörök: jövedelmi egyenlőtlenségek, munkaerőpiac, munkanélküliség, a magánszektor térnyerése, megtakarítások, fogyasztás, elégedettség, anómia, pártpreferenciák.

Analysis of Eurobarometer on mobility

Project leader: Péter Róbert
Analysis of Eurobarometer on mobility (Tender No. 2005/S 152-151270) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2006. The project was funded by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin. TARKI's contribution involved producing analytical reports about the causes and effects of mobility in Europe. The analytical reports focused on the following research issues:

InGRID 2

A Tárki fejlesztésében nyilvánosan is elérhető a sérülékeny társadalmi csoportok (gyermekek, fiatalok és idősek) életminőségét koherens szerkezetben bemutató indikátorrendszer, az IPOLIS (Integrated Poverty and Living Conditions Indicator System). Az adatok bemutatását, értelmezését és felhasználását segíti a kapcsolódó adatvizualizációs eszköz: http://ipolis.tarki.hu/