Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Közvélemény- és piackutatás

Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ

 

TÁRKITEKINTŐ – Sajtóanyagok

Politika: véleményformálásban Európa élmezőnyében vagyunk

A felnőtt magyar lakosság mintegy 60%-a egyáltalán nem vagy csak alig érdeklődik a politika iránt és ebben a tekintetben hátul kullogunk az európai országok között. A magyarok bonyolultnak tartják a politika megértését, azonban könnyen kialakítja saját álláspontját politikai kérdésekben – derül ki a TÁRKI 2005-ben végzett Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálatából, amelyben Magyarországon kívül még huszonhárom ország vettek részt.

A magyar részvétellel történő nemzetközi ESS kutatás felmérte, hogy az embereket mennyire érdekli a politika, mennyire tartják bonyolultnak, valamint mennyire tudják kialakítani saját álláspontjukat politikai kérdésekben. A felnőtt magyar lakosság többsége, mintegy 60%-a egyáltalán nem vagy csak alig érdeklődik a politika iránt, a többiek, tehát tíz emberből négyen eléggé, illetve nagyon érdeklődnek az iránt, hogy mi zajlik ma Magyarországon.

Az európai összehasonlítás azt mutatja, hogy a mediterrán országokban még kevésbé foglalkoznak az emberek a politikával (Görögország, Spanyolország, Portugália lakosai körében 30% alatt van azok aránya, akik érdeklődnek a politika iránt), de a legkevesebben a csehek között találunk érdeklődőket: tíz csehből kettő figyel oda a politikára. Leginkább az északi országok (Dánia, Izland) és Ukrajna lakosai figyelnek a politikára, a lakosság 63-65%-a foglalkozik ilyen ügyekkel bevallásuk szerint.

1. ábra: A politika iránt érdeklődők aránya az egyes országokon belül (%)
A politika iránt érdeklődők aránya az egyes országokon belül (%)
forrás: ESS (European Social Survey) EUTE – TÁRKI, 2005

Az országos átlagnál kevésbé érdeklődnek a politika iránt a 40 év alattiak, valamint az észak-alföldi lakosok és az alapfokú végzettségűek kétharmadát. Leginkább a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettségűek és a Közép-Dunántúl lakosai azok, akik a leginkább érdeklődést tanúsítanak a politika iránt.

Magyarországon minden tizedik felnőtt gondolja úgy, hogy számára a politika annyira bonyolult, hogy már nem is érti, hogy miről van szó (11%). A választók 29%-a számára alkalmanként, míg 26%-uk számára gyakran tűnik áttekinthetetlennek a politika, míg minden ötödik kérdezett csak ritkán, de nehézkesen boldogul ezen ügyek megértésével (20%). Az emberek mintegy 14%-a állítja mindössze azt, hogy sosem okoz neki problémát átlátni a politikai életet. A nők (42%) és az alapfokú végzettségűek (48%) az átlagosnál nagyobb arányban vallották be, hogy gyakran, illetve mindig problémát jelent számukra a politikai ügyek bonyolultsága.

Belgiumban és Hollandiában is – Magyarországhoz hasonlóan – 37% azok aránya, akik szerint a politika annyira bonyolult, hogy gyakran vagy mindig problémát jelent számukra azt átlátni. Ebben a kérdésben is két északi ország esetében tapasztaltuk legkevésbé, hogy lakosaik számára nehézséget jelentene a politika: 10 izlandi, illetve norvég polgárból 2-3 szerint túl bonyolultak számukra ezek az ügyek. Leginkább a lengyelek és a finnek állítják azt – mindkét országban a lakosság közel fele –, hogy gyakran tűnik a politika olyan bonyolultnak, hogy valójában már nem is értik, hogy miről van szó.

2. ábra: Azok aránya országonkénti bontásban, akik szerint a politika mindig vagy gyakran olyan bonyolult, hogy nem értik meg valójában (%)
Azok aránya országonkénti bontásban, akik szerint a politika mindig vagy gyakran olyan bonyolult, hogy nem értik meg valójában (%)
forrás: ESS (European Social Survey) EUTE – TÁRKI, 2005

Az adatok szerint azonban politikai kérdésekben könnyebben tudjuk kialakítani saját álláspontunkat: a magyar kérdezettek 47%-a állítja ezt. A felnőtt magyar lakosság mindössze egynegyedének (24%) okoz gondot, hogy csak nehezen vagy nagyon nehezen tudja kialakítani saját álláspontját politikai kérdésekben. Közel minden harmadik kérdezett pedig azt válaszolta, hogy se könnyen, se nehezen nem tudja megformálni véleményét a politikai ügyekben (29%).

A férfiak (55%), a 60 év feletti lakosok (48%) és a felsőfokú végzettségűek (65%) az átlagnál magasabb arányban vallják, hogy könnyen ki tudják alakítani saját álláspontjukat politikai kérdésekben.

A vizsgálatban részt vevő 24 országhoz képest Magyarországon a németekkel, osztrákokkal és izlandiakkal karöltve alacsony azok aránya, akik nehezen alakítják ki saját álláspontjukat politikai kérdésekben (az emberek negyede-ötöde vélekedik így). Tehát az európai országok élmezőnyében vagyunk a tekintetben, hogy nálunk nagyon magas azok aránya, akik könnyen tudnak véleményt formálni politikai ügyekben. Legkevésbé a francia lakosok boldogulnak önállóan politikai kérdésekben, náluk tízből hat francia lakos csak nehezen képes önállóan állást foglalni politikai ügyekben.

3. ábra: A saját politikai állásfoglalást nehezen kialakítók aránya országonként (%)
A saját politikai állásfoglalást nehezen kialakítók aránya országonként (%)
forrás: ESS (European Social Survey) EUTE – TÁRKI, 2005

Dencső Blanka
TÁRKI Zrt.


Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ