Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Közvélemény- és piackutatás

Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ

 

TÁRKITEKINTŐ – Sajtóanyagok

Pótolhatatlanok vagyunk… mi magyarok

A TÁRKI 2005-ben vett részt az „Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálatában”, amelyben Magyarországon kívül még huszonhárom ország lakosai vettek részt. A kutatás egyik eredménye, hogy a felnőtt magyar munkavállalók 43%-a szerint munkaadójának könnyű lenne őt pótolnia. Szintén sokan, tízből négyen állítják, hogy ha felmondanának munkahelyükön, nehéz dolga lenne főnöküknek. A másik 23 országhoz képest azonban Magyarország és Szlovénia a két sereghajtó a tekintetben, hogy itt a legalacsonyabb azok aránya, akik úgy vélik, hogy könnyen pótolhatóak. Ezzel szemben Görögországban és Lengyelországban tíz munkavállalóból heten állítják azt, hogy munkaadójuknak könnyű lenne pótolnia őket.

A magyar részvétellel történő nemzetközi ESS kutatás azt is vizsgálta, hogy a 23 országban élő munkavállalók hogyan vélekednek pótolhatóságukról, illetve pótolhatatlanságukról. A kérdést, miszerint hogyan gondolja a kérdezett, mennyire lenne őt felmondása esetén könnyű vagy nehéz helyettesítenie munkaadójának, egy tízfokú skálán való értékeléssel mértük fel, amely a „nagyon nehéz lenne pótolni” véleménytől (0. fok) a „nagyon könnyű lenne a helyettesítés” véleményig (10. fok) terjed. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar munkavállalók 43%-a vélekedik úgy, hogy munkaadójának inkább könnyű lenne őt pótolnia, míg tízből négyen érzik úgy, hogy nehéz lenne őket más munkavállalóval helyettesíteni. A magyar munkavállalók kevesebb, mint ötöde szerint se nem könnyű, se nem nehéz őt foglalkozási pozíciójában pótolni.

A nők (47%) és az alapfokú végzettséggel rendelkezők (50%), valamint a dél-dunántúli (63%) és nyugat-dunántúli (55%) régióban élő munkavállalók az átlagosnál magasabb arányban vélekednek úgy, hogy inkább könnyű lenne őt munkaadójának helyettesítenie az ő felmondása esetén.

A magyar adatok azt mutatják, hogy bár valamivel többen gondolják azt, hogy könnyen pótolhatók munkakörükben, mint azok, akik szerint ők „pótolhatatlanok”, ha a többi vizsgálatban részt vevő ország eredményeit nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a 24 ország közül Magyarországon a legalacsonyabb a magukat pótolhatónak érzők aránya. Görögországban tíz munkavállalóból nyolc, míg Lengyelországban és Portugáliában tízből hét szerint nem lenne nehéz dolga munkaadójának helyettesíteni őt munkakörében.

1. ábra: Inkább lenne könnyű Önt helyettesítenie munkaadójának, ha Ön felmondana (%)*
Inkább lenne könnyű Önt helyettesítenie munkaadójának, ha Ön felmondana (%)
forrás: ESS (European Social Survey) EUTE – TÁRKI, 2005.
* A skálán 6-10 értékeket választók aránya.

Dencső Blanka
TÁRKI Zrt.


Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ