Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Közvélemény- és piackutatás

Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ

 
[an error occurred while processing this directive]

TÁRKITEKINTŐ – Sajtóanyagok

Folytatódjon az integráció

A TÁRKI 2005-ben vett részt az „Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálatában”, amelyben Magyarországon kívül még huszonhárom ország lakosai vettek részt. A kutatás egyik eredménye, hogy a felnőtt magyar lakosság több mint harmada szerint az folytatódnia kell az uniós integrációnak. A további egységesítés mellett leginkább a lengyelek és a görögök vannak, míg leginkább a finnek, az angolok és a luxemburgiak ellenzik. Az EU-integráció támogatásában az összes vizsgált országhoz képest a középmezőnyben vagyunk.

Az Európai Unióval kapcsolatban vannak, akik azt mondják, hogy az integrációnak tovább kell folytatódnia, mások szerint viszont az Unió már így is túlságosan egységesített. A magyar részvétellel történő nemzetközi ESS kutatás adatai azt mutatják, hogy a felnőtt magyar lakosság 34%-a vélekedik úgy, hogy az integrációnak folytatódnia kell. Egy tízfokú skálán – ahol a két szélső pont az egységesítést ellenzők (0. fok), a másikon pedig az integrációt támogatók helyezkedtek el (10. fok) – tíz kérdezettből hárman-négyen adtak 6-osnál magasabb pontot, tehát ők továbbra is az integrációt preferálják. A kérdezettek 18%-a szerint az Európai Unió már így is túlegységesített, ők azok, akik az említett skálán 4-esnél alacsonyabb pontot adtak. A mintába került személyek többsége, mintegy 36%-nyian azonban bizonytalanok az EU további egységesítésével kapcsolatban, ők a skála középső értékeit jelölték meg válaszukban, tehát sem az integráció mellett, sem pedig ellene nem tették le voksukat, rajtuk kívül pedig még minden tizedik kérdezett nem tudott választ adni erre a kérdésünkre. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a többi kutatásban részt vevő ország esetében is hasonlóan magas arányban találunk olyanokat, akik se nem támogatják, se nem ellenzik az integrációt.

A férfiak (43%) és a középkorúak (43%), valamint a dél-alföldi régióban élők (50%) az átlagosnál magasabb arányban vélekednek úgy, hogy az integrációnak tovább kell folytatódnia, míg az idősek (25%) körében az a nézet elterjedtebb, miszerint közülük többen gondolják úgy, hogy az Európai Unió már így is túlságosan egységesített.

Az EU-integráció folytatásában a huszonnégy ország lakosainál eltérő véleményeket tapasztaltunk. A kutatásban résztvevő összes országban feltett kérdésre kapott válaszok eredményeit összehasonlítva Magyarország a középmezőnyben foglal helyet. Az integráció mellett leginkább a lengyelek és a görögök foglalnak állást, ezekben az országokban minden második ember folytatná az egységesítést. A dánok, a szlovákok és a spanyolok esetében tízből négyen támogatják az integrációt. A nem EU-tagok közül az ukránok és a svájciak jelentős része (rendre 38% és 34%) támogatja az integrációt. Ugyanakkor Izland, Portugália és az EU tagságot kétszer már népszavazáson is elutasító Norvégia lakosainak kevesebb, mint negyede érvel az egységesítés mellett. Az alapító „Hatok” közül még a hollandok azok, akik leginkább pártolnák az integrációt, azonban ott is mindössze minden harmadik lakos van ezen a véleményen, míg a luxemburgiak közül már csak tízből ketten szeretnék egyértelműen a folytatást. A finnek és az angolok szerint azonban az Európai Unió már így is túlságosan egyesített, ezen országok lakosainak mindössze 18%-a vélekedik úgy, hogy folytatódjon az integráció. Utóbbiak esetében noha alacsony azok aránya, akik a további egységesítés mellett érvelnek, viszont magas azoké, akik középúton állnak a kérdést illetően, tehát a skála másik „végén” sem tették le voksukat. A luxemburgi lakosok vélekednek úgy a legnagyobb arányban, hogy az EU már így is túlegységesített: a luxemburgiak közel fele (47%) osztja ezt a nézetet. A magyarok a svájci és szlovén lakosokkal vannak közel megegyező véleményen a kérdésre adott válaszok tekintetében.

1. ábra: Az Európai Unióban az integrációnak tovább kell folytatódnia (%)
Az Európai Unióban az integrációnak tovább kell folytatódnia (%)
forrás: ESS (European Social Survey) EUTE – TÁRKI, 2005.

Dencső Blanka
TÁRKI Rt.