Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

World Internet Project

nyitólap | magunkról | partnerek | eredmények | adatok | támogatóink | linkek | in English | kutatói oldalak

World Internet Project

A World Internet Project (WIP) az internet társadalmi hatásainak széles körű vizsgálatára szerveződött nemzetközi kutatási program, amely a kaliforniai UCLA Center for Communications Policy és a szingapuri NTU School of Communications Studies kezdeményezéseként indult 1999 nyarán.

A WIP kutatói egyetértenek abban, hogy az internet alapvetően fogja átalakítani társadalmi, kulturális, gazdasági életünket, jelentőségében pedig felülmúlhatja az utóbbi ötven év legnagyobb hatású médiumát, a televíziót. A World Internet Project kutatói abból indultak ki, hogy ezek a hatások módszertanilag egységes és nemzetközileg összehasonlítható tudományos vizsgálatokat igényelnek, és meggyőződésük, hogy egyre fontosabbá válik az a kérdés, hogy milyen változásokkal jár az internethasználat terjedése a társadalmi élet különböző területein. Milyen lesz az új médium hatása a társas kapcsolatokra, a kommunikációs formákra, a politikai aktivitásra, a munka és szórakozás világára?

Fontos tényező az is, hogy egy gyors ütemű, állandó átalakulásban lévő folyamat jelenségeiről van szó. Ezért olyan kutatásokra van szükség, amelyek nemcsak egy adott pillanat tényeinek rögzítésére törekszenek, hanem hosszú távon is figyelemmel kísérik az események alakulását.

A széles körű társadalmi hatások vizsgálata mellett lényegesnek tartjuk azt is, hogy a WIP keretein belül az elterjedés viszonylag korai szakaszában tudjuk a jelenségeket tudományos alapossággal feltárni.

Az internet terjedése – ha eltérő mértékben és tempóban is – de a világ minden táján megfigyelhető, globális jelenség. Ezért a WIP már a kezdetektől egy olyan, nemzetközi összehasonlító vizsgálat ambíciózus tervét követte, amely a nemzetek közötti összevetést a társadalmi élet különböző területein tapasztalható hatások kérdésében is lehetővé teszi

A World Internet Project tehát az első olyan nemzetközi szakmai program, amely a fent leírt igények és megfontolások előtérbe helyezésével, hiányt pótló kezdeményezésként jelent meg a kutatási porondon. Jelentőségét a fentiek alapján, az alábbi négy jellegzetességben foglalhatjuk össze:

  • Az internet társadalmi hatásainak vizsgálata
  • A vizsgálat kiterjesztése a használókon túl a nem használókra
  • Longitudinális kutatás
  • Nemzetközi összehasonlítás

A WIP jelentősége Magyarországon

A kapcsolatfelvétel és kölcsönös tájékoztatás fázisa után 2001-ben Magyarország is csatlakozott a World Internet Projectben részt vevő országok sorához.

Magyarországon is jellemző, hogy viszonylag kevés a szisztematikusan előállított idősoros adat, és a kutatások csak a témakör egy-egy szűkebb szegmensében folynak. A vizsgálatok nagy része piaci szervezetek megrendelésére készül, elsősorban a felhasználókra (vagy a fogyasztókra) koncentrál, és ez behatárolja a kutatási témákat. Hiányoznak az olyan hosszú távú kutatások is, amelyek trendszerű összefüggések kimutatására is alkalmasak egy pillanatkép rögzítése helyett.

Reményeink szerint a magyarországi WIP-kutatás megfelelő megoldást adhat ezekre a problémákra, és eredményeink több szféra számára is fontosak lehetnek. A felmérésekből származó teljes körű és rendszerezett adatok alapját képezhetik a kormányzati prioritás-és stratégia-meghatározásnak, továbbá folyamatos felülvizsgálatának. Emellett az üzleti és szolgáltatói szféra szereplői számára alkalom nyílik arra, hogy a szolgáltatás- és terméktervezés, valamint az ügyfél-kommunikáció területén megfelelő elképzeléseket alakíthassanak ki.

Fontosnak tartjuk, hogy a WIP-kutatások során mód nyílik egy megfelelő tudományos felkészültséggel rendelkező kutatói közösség kiépítésére is. Az adatbázisok egy bizonyos idő eltelte után nyilvánossá válnak, így a téma iránt érdeklődő minden kutató szabadon felhasználhatja azokat. Az így megszületett és publikált, remélhetőleg mind változatosabb témákban készült tanulmányok elősegíthetik, hogy a témakörön belül egyre szélesebb körű és elmélyültebb tudásra tegyünk szert.

A magyarországi WIP-kutatás a partner országokban folyó projektekhez hasonlóan longitudinális és panel jellegű. A kutatás időtartama 10 év, aminek során a kérdőív minden évben ugyanazon emberek körében kerül újra felvételre.

A kutatás tervezett éves menete: szeptemberben adatfelvétel, novemberben rövid előzetes riport, május-június körül tanulmánykötet. A kutatásjelentésekből és a tanulmánykötetekből angol fordítás készül.

Magyar részről a vizsgálatot a TÁRKI Rt.BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) közös kutatócsoportja végzi.


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG