Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

 

TÁRKI Társadalmi prognózis
2004. ősz

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. évente kétszer – márciusban és szeptemberben – közzéteszi előrejelzéseit a legfontosabb társadalmi folyamatokról. Az előrejelzések a TÁRKI empirikus adatfelvételein és szakértői becsléseken alapulnak.


A vállalatok gazdasági helyzetmegítélése

A vállalatoknak a gazdaság állapotára és kilátására vonatkozó megítélése az utóbbi félévben is romlott. Jóllehet az optimisták száma még mindig meghaladja a borúlátókét, a két csoport közötti különbség csak 2003 elején volt a jelenleginél valamivel kisebb. Ugyanakkor a mérés még az új kormány megalakulása előtt történt, tehát a pesszimizmus inkább a Medgyessy kormány gazdaságpolitikájára reflektált.

Lakossági várakozások

Nem javult a lakosság közérzete az év elejéhez képest. Nyár elejére valamelyest javultak ugyan a várakozások, ám augusztusra a konjunktúra-index visszaállt az év elején mért értékre. A makrogazdaság állapotáról szóló ellentmondásos hírek és a várható megszorítások negatívan hatnak a lakosság hangulatára. Az előttünk álló időszakban tehát nem számítunk a lakosság helyzetmegítélésének és várakozásainak javulásra.

Politikai konjunktúra

Nem javult, igaz, nem is romlott a politikai szereplők általános megítélése az elmúlt félév során. Az ellenzék megítélése valamelyest romlott, a kormányé viszont kismértékben javult az év eleji mélypontot követően. A pártpreferenciák állandósultak az elmúlt hónapok során. Különösen a FIDESZ megítélése stabil. A szocialisták szavazóbázisa - úgy tűnik - sokkal inkább ki van téve a választási részvételi hajlandóság változásának. Az SZDSZ támogatottsága tartósan stabilizálódott a bejutási küszöb feletti keskeny sávban, az MDF pozíciója viszont nagyban függ a részvételi aránytól. A bizonytalanok, kisebb-nagyobb ingadozások mellett, a választókorú népesség egyharmadát teszik ki. Mindezeket a viszonyokat azonban középtávon a kormányváltás átrendezheti.

TÁRKI konjunktúra indexek

  1998. 2 1999. 1 1999. 2 2000. 1 2000. 2 2001. 1 2001. 2 2002. 1 2002. 2 2003. 1 2003. 2 2004. 1 2004. 2
Vállalati konjunktúra +44 +39 +30 +39 +35 +45 +33 +25 +28 +12 +23 +26 +14
Lakossági konjunktúra -8 -16 -20 -18 -18 -11 -10 -10 +4 -5 -27 -23 -22
Politikai konjunktúra +17 +1 -7 -3 -8 -3 0 0 -9 -5 -25 -23 -21

A vállalati konjunktúra index a vállalkozásoknak a cég helyzetére és kilátásaira, a lakossági index az ország gazdasági helyzetére, valamint a személyes helyzetre vonatkozó értékeléseket és kilátásokat, a politikai konjunktúra index pedig a kormány és az ellenzék munkájának megítélésére vonatkozó kijelentéseket foglalja össze. Az indexet úgy képezzük, hogy a pozitív választ adók százalékos arányából kivonjuk a negatív választ adók százalékos arányát. Az index értéke pozitív, ha az elégedettek aránya meghaladja az elégedetlenek arányát. Értéke elméletileg -100 és +100 között lehet, általában azonban lényegesen szűkebb határok között mozog.


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG