Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

TÁRKI Háztartásvizsgálatok

Háztartás Monitor

A Háztartás Monitor vizsgálat sorozat 1998-ban kezdődött el, miután a Magyar Háztartás Panel (1992-1997) véget ért. A Háztartás Monitor longitudinális keresztmetszeti háztartásvizsgálat. Évről-évre minden tavasszal körülbelül 2000 háztartást keresünk fel a vizsgálat során. A vizsgálat nem panel jellegű ugyan, de témaköreit tekintve követte a Magyar Háztartás Panel felvétel hagyományait. A vizsgálat központjában a munkaerőpiac és a jövedelmek témái álltak, de e mellett a fogyasztás, a vagyon, a megtakarítás, a gazdasági várakozások, attitűdök, a társaskapcsolatok, valamint a politikai pártválasztás és a vallási hovatartozás is vizsgálat tárgya volt. A kutatást több kormányzati és állami szerv valamint magán intézmény támogatta kutatási megrendelésével.

2005

A TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatának adatfelvétele 2005. szeptember 16. és október 12. között zajlott és a jövedelmekre vonatkozóan a 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti időszakról gyűjtött információkat. Az adatfelvétel befejezését követően az adatok minőségének ellenőrzése, súlyozás és kismértékű jövedelem-imputálás történt. Az adatok tisztítása, az esetlegesen felmerülő további hibák javítása miatt a gyorstájékoztatóban található elemzések eredményei előzetesnek tekintendők.

» Feketén, fehéren. TÁRKI Monitor Jelentések 2005 (8,5MB)

» TÁRKI Háztartás Monitor 2005 bemutató (Gellért Szálló, 2006. március 7.)

» Monitor: jövedelem, szegénység, elégedettség (előzetes adatok). 2005.

2003

Két év szünet után ismét megjelent a TÁRKI Monitor jelentések sorozat újabb része. A kötet új adatok sokaságát tartalmazza a magyar társadalomszerkezet, jövedelemeloszlás, munkaerő-piaci folyamatok, a szegénység, a fogyasztás, az elégedettség, az info-kommunikációs eszközökkel való ellátottság témaköreiben.

» Stabilizálódó társadalomszerkezet – TÁRKI Monitor Jelentések 2003.

2001

2002. januárjában Tíz év címmel jelent meg az 1992 és 2001 között évente lezajlott háztartásvizsgálatok eredményeit összegző kötet, mellyel – egyelőre – lezárult a kutatássorozat. A kötet teljes anyaga letölthető oldalunkról:

» Tíz év – TÁRKI Monitor Jelentések 2001.

2000

2000. decemberében Növekedés alulnézetben címmel látott napvilágot a 2000-es Háztartás Monitor kutatás jelentése. A 2000. április-májusában végrehajtott vizsgálatot feldolgozó kötet az előző évek anyagaihoz hasonlóan egy szakmai vitára bocsátott gyorsjelentés, melynek tudományos vitája remélhetőleg hasznosan épül be a tanulmányok későbbi változataiba.

» Növekedés alulnézetben – a 2000-es gyorsjelentés teljes szövege pdf-formátumban.

» A Háztartás Monitor 2000 mintájának és adatfelvételének jellemzői

1999

1999. decemberében jelent meg a TÁRKI Monitor Jelentések sorozatban a Monitor 1999. kötet, amely új elemzési irányokat, elemzési módokat alkalmazva tárta a szakmai és szélesebb közvélemény elé a magyar társadalom jelenlegi állapotáról szóló eredményeket. A kötet fogadtatása mindkét körben kiemelkedően jó volt.

» A Monitor 1999. című kötet teljes szövege megtekinthető.

» A Háztartás Monitor 1999 mintájának és adatfelvételének jellemzői

Magyar Háztartás Panel

A Háztartás Panel kutatás 1991-ben indult útjára. A kutatás célja a munkaerőpiac, a jövedelem-egyenlőtlenségek és szegénység változásainak követése volt a magyarországi átmenet éveiben. A fő kutatási kérdés a háztartások jövedelmi és anyagi helyzetének feltérképezése volt, illetve az, hogy felmérjük, milyen tényezők játszanak közre az elszegényedésben, illetve a meggazdagodásban. Ezenkívül nagy hangsúlyt fektettünk a háztartások gazdasági és pénzügyi stratégiáinak, illetve a háztartástagok demográfiai, munkaerőpiaci helyzetének követésére.

Az induló minta 2600 elemből (háztartásból) állt. A kezdeti minta (négy lépcsős rétegzett) reprezentálja a magyarországi nem intézményi háztartásokat. A terepmunkát minden évben április és május hónapban a TÁRKI kiképzett kérdezői végezték el. Az adatok SPSS file-ban hozzáférhetőek angol és magyar változatban a TÁRKI Adatbankjában. Az adatok tudományos használata nincs korlátozva.

A Magyar Háztartás Panel az egyetlen longitudinális kutatás, ami a magyar tudóstársadalom rendelkezésére áll. Az MHP számos nemzetközi kutatásnak is része és két hullámnak az adatai elérhetőek a Luxemburg Jövedelem Kutatás (Luxembourg Income Study) keretében is. A Háztartás Panel 1992 és 1997 között elkészült hat hulláma a TÁRKI és a BKE Szociológia Tanszék közös munkájának eredményeképpen jött létre.

Az MHP adatait bemutató tanulmányokat kilenc műhelytanulmány kötet tartalmazza.

» Panel CD Demó

» Zárótanulmány


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG