Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

Jóléti rendszerek intézményi reformja

A kilencvenes évek második felében a TÁRKI több kutatásában foglalkozott az átalakuló jóléti rendszerrel. Az egymáshoz lazán kapcsolódó kutatási programokban három problémakört vizsgáltunk kiemelten. Egyrészt folyamatosan vizsgáltuk és vizsgáljuk az állampolgárok jóléti ellátásokkal és adókkal kapcsolatos általános ismereteit és preferenciáit. Emellett a reformok kezdeteitől nyomon követjük a nyugdíjpénztárak tagságának létszámát és jellemzőit. A nyugdíjrendszer vizsgálatán belül a generációk közötti elosztás általánosabb kérdéseivel is foglalkozunk. A harmadik, TÁRKI által vizsgált terület az egészségügy finanszírozásának kérdésköre. Ennek keretében elemzéseket végeztünk többek között az egészségbiztosítás lehetséges reformjával kapcsolatos állampolgári véleményekről valamint a hálapénz-rendszer működéséről.

A kutatási eredmények megismerését segíti a Társadalompolitikai Tanulmányok című, havi rendszerességgel megjelenő kiadványsorozat, melyben gyakran szerepelnek a jóléti intézményekkel kapcsolatos tanulmányok.

» Gál Róbert Iván: Az önkéntes nyugdíjpénztárak piaca

» Szivós Péter – Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység Magyarországon, 1992-1997

» Medgyesi Márton – Sági Matild – Szivós Péter: A harmadik kor: Az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei

» Bognár Géza – Gál Róbert Iván – Kornai János: Hálapénz a magyar egészségügyben

» Janky Béla: A magánnyugdíj-pénztárak tagsága

» Janky Béla: Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény, 2000. december (pdf file)

» Janky Béla: Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat I. kötet, 2001. március (pdf file)

» Janky Béla: Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet, 2001. április (pdf file)

A TÁRKI a jóléti intézményekkel kapcsolatos kutatásai során intenzív párbeszédre törekszik a szakmai közvéleménnyel és a döntéshozókkal egyaránt. E törekvés jegyében indult útjára 1999-ben az Állam és piac a jóléti rendszerekben című vitasorozat.

2002-ben az Európai Unió bizottsága által felkért kölni GVG megbízásából a TÁRKI átfogó országtanulmányt készített a magyar jóléti rendszerről, különös hangsúllyal a nyugdíjrendszer, a társadalmi kirekesztettség és az egészségügy problémájára. A tanulmány letölthető a bizottság honlapjáról:

» Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries. Hungary Country Report


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG