Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

 

A TÁRKI-ban alap- és alkalmazott társadalomkutatások folynak. A témákban született kutatások a TÁRKI-n belül projektekben szerveződnek. A projekteket és az általuk előállított kutatási eredményeket, elemzéseket, kiadványokat a honlapunkon részletesebben is megismerheti.

A TÁRKI nemzetközi kutatásairól angol nyelvű honlapunkon tájékozódhat részletek

Mikroszimuláció

A gazdaság- és társadalompolitikai változások hatásainak modellezése és megértése egy átalakuló társadalomban nem könnyű feladat. Ugyanakkor erős igény van a szociális reformlépések bevezetés előtti hatásvizsgálataira. A TÁRKI kifejlesztett egy adó-juttatás mikroszimulációs modellt, amely alkalmas eszköz ilyen jellegű feladatok, elemzések megoldására.

» részletek
Kapcsolódó kutatási programok: I-CUE (angolul)

 
Önkormányzati kutatások

A TÁRKI Önkormányzat-projektje egy önkitöltésre alkalmas, egyszerű kérdőív évenkénti megismétlésével olyan jelenségeket vizsgált, mint például a feketegazdaság elterjedtsége vagy a külföldiek területi elhelyezkedése.

» részletek

 
Választáskutatás

A TÁRKI - 1997 és 2006 között a Századvég Alapítvánnyal közösen - a havonta készülő „Omnibusz” adatfelvételeiben folyamatosan gyűjt adatokat a lakosság pártpreferenciáira vonatkozóan. Ezek az adatok nemcsak a parlamenti pártok támogatottságának alakulásáról nyújtanak képet, hanem további, alaposabb elemzések is készülnek belőlük.

» részletek

 
 
Lakossági elégedettség-vizsgálatok

A TÁRKI rendszeresen vizsgálja a lakosság elégedettségét és várakozásait a saját anyagi helyzettel, az ország gazdasági helyzetével, a kormány és ellenzék munkájával, illetve a demokrácia állapotával kapcsolatban. A kérdések minden esetben a TÁRKI Omnibusz vizsgálatának részét képezik.

» részletek

Háztartásvizsgálatok

A TÁRKI 1992 és 1997 között a Magyar Háztartás Panel, 1998 óta pedig a Háztartás Monitor kutatás kereteiben vizsgálja a jövedelemeloszlás, munkaerőpiaci helyzet, társadalomszerkezet témáit.

» részletek

 
Jóléti rendszerek intézményi reformjai

A kilencvenes évek második felében a TÁRKI több kutatásában foglalkozott az átalakuló jóléti rendszerrel. Az egymáshoz lazán kapcsolódó kutatási programokban három problémakört vizsgáltunk kiemelten: az állampolgárok jóléti ellátásokkal és adókkal kapcsolatos általános ismereteit és preferenciáit, a nyugdíjpénztárak tagságának létszámát és jellemzőit és az egészségügy finanszírozásának kérdéskörét (ez utóbbin belül kiemelten a hálapénz jelnségkörét).

» részletek

 
Közép-európai közvélemény (CEORG)

A Közép-Európai Közvéleménykutató Társulás (Central European Opinion Research Group, CEORG) három közép-kelet-európai ország, Csehország, Magyarország és Lengyelország egy-egy, társadalom- és közvéleménykutatással foglalkozó intézetének közös vállalkozása. Az együttműködés keretén belül minden hónapban egy, a három országban azonosan megfogalmazott, négy-öt kérdésből álló blokkot kérdezünk le.

» részletek részletek

 
 
Korosztályi elszámolás

A korosztályi elszámolás technikájának lényege, hogy a nettó adóterheket lebontja az egyes évfolyamokra, és ezt, az adott pillanatra jellemző tehereloszlást kivetíti a jövőbe. Korosztályi elszámolást általában a teljes államháztartásra szokás végezni, beleértve tehát a jövedelemhez, a fogyasztáshoz és a tulajdonhoz kapcsolódó adókat, a másik oldalról pedig a nyugdíjakat, a családtámogatási rendszert, az oktatást, egészségügyet, és a közjószág jellegű közszolgáltatásokat. Magyarországra vonatkozóan is készült a teljes újraelosztási rendszert alapul vevő számítás, az 1996-os évre.

» részletek

Lezárult kutatási témák


Az EU-csatlakozás lakossági támogatottsága

1999 és 2003 között rendszeresen vizsgáltuk a magyar lakosságnak az Európai Unióhoz csatlakozásról és a csatlakozás által fölvetett kérdésekről alkotott véleményét. Az eredményeket rendszeresen publikáltuk napilapokban, honlapunkon, sajtótájékoztatókon.

» Magyarország EU-csatlakozásának támogatottsága a magyar lakosság körében, 2002-2003 (százalék)

» A TÁRKI szerint magas részvétel és egyértelmű támogatottság várható az EU-népszavazáson

Lakossági attitűd vizsgálatok

A Miniszterlenöki Hivatal számára 1999-2002 között végzett lakossági attitűd vizsgálatok eredményeiből havonta készültek gyorsjelentések, melyek a magyar lakosság gazdasági-politikai-társadalmi kérdésekkel kapcsolatos attitűdjeiről, véleményeiről, elégedettségéről adnak tájékoztatást.

» részletek

 
Vállalati konjunktúra kutatások

A konjunktúra kutatások elsősorban az 1996 óta folyó TOP 1500 vizsgálaton alapulnak. Céljuk az, hogy megbízható, releváns, és pontos információkat adjanak a magyar gazdaság meghatározó vállalati szegmensében, a legnagyobb exportáló vállalkozások körében a vállalkozások piaci helyzetéről, magatartásáról és rövid távú kilátásairól. A kutatások eredményeiről ad áttekintést a Konjunktúra Kutatási Füzetek sorozat.

» részletek

„Állam és polgárai” kutatás

A kutatás célja annak megismerése, hogy az állampolgárok mekkora jövedelmet készek átengedni az államháztartás számára különböző jóléti feladatok ellátására. Ezzel kapcsolatban vetődik fel az adótudatosság kérdése is: mennyire informáltak hazánkban az emberek az őket érintő adókról, járulékokról, valamint az állam által nyújtott szolgáltatások adóáráról.

» részletek

 
EU-hatásvizsgálatok

A TÁRKI kutatói által készített elemzések – támaszkodva a TÁRKI-ban folyó empirikus vizsgálatok eredményeire – a magyar társadalom és gazdaság uniós csatlakozás utáni lehetséges változásait járják körül.

» részletek

 
Háttérkutatások a Nemzeti Fejlesztési Tervhez

A TÁRKI a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala megrendelésére részt vesz az integrációs előkészítő munkálatokban.

» részletek

Get Acrobat Reader! A TÁRKI honlapon elhelyezett szövegek egy részének (pl. jelentések, tanulmányok) webböngészőben megjelenítéséhez az Adobe Acrobat Reader 5.0 (vagy frissebb) program szükséges!


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG