Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

TÁRKI Egészség Tudásközpont

újdonság | bemutatás | Egészségügyi Reform Elektronikus Felmérés

ÚJDONSÁG

· Valójában mennyi közpénzt költünk Magyarországon gyógyszerekre? (pdf)

VÍZIÓ

5 év múlva a Központ Magyarországon és nemzetközileg is elismert hiteles egészség-információ- és tudásforrás.

KÜLDETÉS

A Központ hiteles információt, rendszerezett tudományos bizonyítékokat szolgáltat az egészségügyi és az egészséggel kapcsolatos más szektorok döntéshozóinak. A tényekre alapozott, informált döntéshozatal támogatásával elősegíti a közösségi és a magán erőforrásoknak a lakosság egészségének javítása érdekében történő gazdaságosabb felhasználását. A magyar lakosság egészségi állapotának, szükségleteinek, az egészségügyi rendszer működésének, kapacitásainak elemzésével, és a legjobb nemzetközi tapasztalatok bemutatásával segíti a magyar egészségügyi rendszer átalakítását, az egészségipar valamint kapcsolódó szakterületek fejlődését.

TEVÉKENYSÉGEK

A Központ

· a döntéshozók kérdéseire válaszokat, a felvetett problémákra megoldási javaslatokat dolgoz ki, felkérésre elemzéseket, stratégiai terveket, jelentéseket készít, intézkedések, programok hatását értékeli, tanácsadást folytat;

· az igényelt szolgáltatásokhoz releváns indikátorrendszert fejleszt, információt gyűjt, feldolgozza, és adattárként hozzáférhetővé teszi;

· jövőbeli döntéshozói igények kielégítéséhez kutatásokat, felméréseket tervez, végez, előrejelzéseket, modelleket készít;

· döntéshozatal előkészítéséhez kulcsszereplők, érintettek részvételével szakmai, társadalmi vitát szervez és bonyolít le, képzéseket tart.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

Az egészséginformáció hatékony kommunikációja

Egészséginformáció gyűjtése, elemzése, összefoglalása a döntéshozók számára alkalmas formába történő kommunikációja

Megkezdett EU projektek

› EUPHIX: európai népegészségügyi adat, információ és tudáskezelő internetes rendszer fejlesztése.

› PIA: a népegészségügyi jelentések szakmapolitikai döntéshozatalra tett hatásának értékelése, és módszerek kidolgozása annak maximalizálására.

› EUGLOREH: átfogó jelentés az EU-25 tagállamok és a csatlakozó országok lakosságának egészségi állapotáról.

Egészségfelmérések módszertana

Nemzetközi ajánlásoknak megfelelő, kérdezésen és vizsgálaton alapuló egészségfelmérések tervezése, megvalósítása, az elemzések jelentésben történő összefoglalása

Megkezdett EU projektek

› EUROSTAT - Transition Facility: az európai unió egészségfelmérési rendszerében modulok fordítása, tesztelése és felvétele kapcsolódva az OLEF felméréshez

› ISARE – regionális egészségindikátorok fejlesztése

Egészségegyenlőtlenség kutatása

Szükségletfelmérések, szükségletre vetített kapacitásbecslés

Megkezdett EU projektek

› EU-CLOSING THE GAP: Halandósági egyenlőtlenségek vizsgálata az EU-15 és az EU-25 között.

› EUROTHINE: Az egészség társadalmi-gazdasági meghatározó tényezői és egyenlőtlenségek az EU országaiban.

Az egészséget meghatározó társadalmi tényezők kutatása

Munkahelyi egészség, stressz felmérése, komplex modellezés-előrejelzés

LEHETSÉGES MEGRENDELŐK, TÁMOGATÓK

Kormány

Önkormányzatok

Egészségbiztosító(k)

Fejlesztési ügynökségek

EU, WHO

Nemzetközi szakmai szervezetek

Egészségügyi szektor gazdasági szereplői

Civil szervezetek, lakosság

» vissza az oldal tetejére

Egészségügyi Reform Elektronikus Felmérés

A most induló egészségügyi reform, mely elsősorban lakosság egészségi állapotának javítását valamint az egészségügyi rendszer működési és finanszírozási problémáinak megoldását tűzte ki célul, csak úgy lehet igazán sikeres, ha tervezői és végrehajtói megismerik az egészségügy szereplőinek elvárásait és véleményét.

A TÁRKI – Egészség Tudásközpont egy gyors elektronikus úton végzett felméréssel kíván hozzájárulni az egészségügyi reformról folyó szakmai-társadalmi vitához. A felmérés célja, hogy a szakemberek körében feltérképezze az egészségügyi reform aktuális kérdéseivel kapcsolatos elvárásokat, véleményeket, és ezek összefoglalóját a döntéshozók elé tárja – még a reform tervezésének lezárása előtt.

Az Egészségügyi Reform Elektronikus Felmérésben való részvételre mintegy 350 válaszadót, többek között az orvosi és egyéb egészségügyi szakmai kollégiumokat, kamarákat, a szakmai, tudományos és érdekvédelmi szervezeteket, a felsőoktatási intézményeket, betegszervezeteket valamint az egészségügy gazdasági szereplőit kértük fel, hogy az e-mailben kiküldött elektronikus kérdőívet 2006. június 1. és 25. között kitöltve jutassák vissza. A felmérés előzetes eredményeit az egészségügyi reform döntéshozói illetve a felmérésben való részvételre felkért szakemberek számára 2006. július 5-én (szerdán) 14 órakor, a Gellért Hotel Gobelin termében rendezett szimpóziumon mutattuk be. A felmérés részletes eredményeit bemutató zárótanulmány az alábbi linkeken elérhetők.

» az előadás bemutatója (pdf)

» a kutatást összefoglaló zárótanulmány
I. melléklet
II. melléklet
III. melléklet
IV. melléklet, (pdf)

» vissza az oldal tetejére


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG