Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

 

A TÁRKI szerint magas részvétel és egyértelmű támogatottság várható az EU-népszavazáson

A TÁRKI az elmúlt években rendszeresen vizsgálta Magyarország EU-taggá válásának támogatottságát. 2002. tavaszáig kisebb hullámzásokkal kiemelkedően magas támogatottságot mértünk. Az elmúlt év második felében tapasztalt 10-12 százalékpontos csökkenés ellenére a csatlakozás támogatóinak aránya, különösen a részvételüket biztosnak mondók között, mindvégig nagyon magas maradt, a szavazás kimenetele nem vált bizonytalanná. A népszavazáson igennel szavazók táborának csökkenése és ezzel párhuzamosan az ellenzők arányának növekedése ez év elejére megállt, méréseink a preferenciák állandódulását mutatták.

Intézetünk az április 12-i ügydöntő népszavazást megelőzően márciusban végzett utoljára adatfelvételt ebben a témában. E kutatás eredményei szerint a szavazók részvételi hajlandósága továbbra is stabil. A megkérdezettek kétharmada biztosan, további egytizede pedig valószínűleg részt venne a népszavazáson. A tagsággal kapcsolatos vélemények március megoszlása jól illeszkedik az utóbbi hónapok adatsorába, az ország EU-taggá válását támogatók és ellenzők arányának állandóságát mutatja. Eszerint a választókorú népesség háromötöde támogatja, közel egyötöde pedig ellenzi Magyarország európai uniós csatlakozását. A részvételüket biztosra ígérők közel háromnegyede igennel, 15 százaléka pedig nemmel voksolna, a bizonytalanok aránya 12 százalék. A biztosan résztvevő és határozott preferenciával rendelkező szavazók több mint négyötöde tartozik a tagság támogatói közé.

A népszavazásig hátralévő több mint három hétben sok minden történhet, ami befolyásolhatja a referendum végeredményét. Figyelembe véve ezeket a bizonytalanságokat, a márciusi kutatás eredményei alapján arra számítunk, hogy az április 12-i ügydöntő népszavazás érvényes lesz, a részvételi arány feltehetően valahol 60 és 70 százalék között alakul. Várakozásaink szerint a szavazati jogukkal élők 75-85 százaléka szavaz majd igennel, tehát a csatlakozás politikai támogatottsága nagyon magas lesz.

Az európai uniós csatlakozás támogatottsága 2003. márciusában (%)

Az európai uniós csatlakozás támogatottsága 2003. márciusában
Forrás: TÁRKI

Módszertan: A TÁRKI az adatfelvételt 2003. márciusában végezte 1000 fős országos mintán. A minta valószínűségi minta, mely többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással készült. A kiválasztott személyek egy részének kiesése (válaszmegtagadások, elköltözések stb.) miatti mintatorzulást négydimenziós (korcsoport, nem, iskolai végzettség, lakóhely) súlyozással korrigálták. A mintavételi eljárásból fakadó hibahatár 95 százalékos megbízhatósági szint mellett legfeljebb ±3,2%. A teljes hiba ennél nagyobb lehet az adatfelvétel pontosságának és a kérdésekre adott érvényes válaszok arányának függvényében.


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG