Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Társadalomkutatás

Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG

Háttérkutatások a Nemzeti Fejlesztési Tervhez

A TÁRKI a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala megrendelésére részt vesz az integrációs előkészítő munkálatokban. A kutatások az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport (vezetője: Inotai András) alatt létrejött Humán Erőforrás Fejlesztési Albizottsága (vezető: Tóth István György) keretében folynak.

A kutatás munkaterve:

1. Kiindulópontok és célok

Az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport (IFM) célja, hogy segítse az Európai Uniós tagságra való minél sikeresebb felkészülést. A Munkacsoport feladatai közé tartozik, hogy a felkészüléssel kapcsolatos stratégiai gondolkodásnak teret adjon és a kutatói hálózatok kapacitásainak kihasználásával segítse a kormányzati előkészítő munkát. Az IFM által létrehozott számos albizottság közül a Humánerőforrás-fejlesztési Albizottság (HEFAB) az NFT humánerőforrás-fejlesztési fejezeteihez kapcsolódó munkálatokat fogja össze. A humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos fejezet alapvetően három minisztérium munkájához kapcsolódik közvetlenül (Oktatási Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium). Az Albizottság munkája a kezdetekben a Nemzeti Fejlesztési terv kidolgozásához kapcsolódik, majd munkájában a hangsúly folyamatosan helyeződik át csatlakozási menetrend aktuális feladataihoz kapcsolódó kutatási háttér támogatására.

2. A Humán Erőforrás Fejlesztési Albizottság szervezeti keretei

Az albizottság keretében 2002 őszén felállt az ún. operatív mag. Ennek feladata a szakértői munka kezdeményezése, koordinálása, értékelése és a kormányzati apparátusok, illetve a szélesebb közvélemény felé történő kommunikáció. Ez az operatív mag három különböző terület felelőseiből áll, ezek az oktatás, a foglalkoztatás és a társadalmi kirekesztés témaköre. Az Operatív mag 2002-ben rendszeresen ülésezett, kialakította a munka kereteit, tanulmányokat rendelt meg, az elkészült tanulmányokat megvitatta és javaslatokat készített publikációra és műhelyvitákra. A munka első fél évében a következő keretek alakultak ki a munkabizottság számára.

Az Albizottság operatív magja:

Tóth István György vezérigazgató, TÁRKI Zrt. (koordinátor)
Galasi Péter egyetemi tanár, BKÁE Emberi Erőforrás Tanszék (munkaerőpiac)
Halász Gábor főigazgató, Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ (oktatáspolitika)
Szivós Péter programvezető kutató, TÁRKI Zrt. (társadalmi kirekesztés témakör)

Az Albizottság munkája során rendszeresen számít a tevékenysége szempontjából leginkább érintett három minisztérium képviselőire:

Kovács István Vilmos főosztályvezető, Oktatási Minisztérium
Oross Jolán főosztályvezető, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Székely Judit helyettes államtitkár, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Az Albizottság munkáját a tervek szerint Tematikus Felügyelő Bizottság és széles szakértői kör egészíti. Az operatív mag és a Felügyelő Bizottság titkárságát a TÁRKI Zrt. és a TÁRKI Egyesülés biztosítja.

3. Az Albizottság által a működés első fél évében (2002 ősz-2003 tavasz) elvégzett munka

A munka első fél évében az albizottság (a szerződésnek megfelelően) a következő témakörökben készíttetett tanulmányokat:

  1. Részletes tartalmi javaslatok kidolgozása a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HER OP) egyes intézkedéseinek az operacionalizálására, beleértve ezek várható hatásának az elemzését.
  2. A területi és ágazati szempontok, valamint a foglalkoztatási, oktatási, szociális és területfejlesztési politikák egyeztetése a HER fejlesztési politikában
  3. A HER fejlesztési politika hazai intézményi környezetének elemzése, különös tekintettel a hazai oktatási PHARE programok menedzselésének tapasztalataira.
  4. Tanulmányok a monitorozáshoz szükséges indikátorokról az uniós elvárások szempontjai mentén
  5. Az NFT humánerőforrás fejlesztési projektjei és a társadalmi kirekesztés elleni akcióprogram kapcsolódásai
  6. Magyarország felkészültsége az oktatáspolitikák európai szintű koordinációjában való részvételre, ennek várható hatásai
  7. A sikeres európai felzárkózás társadalmi feltételei (áttekintés a görög, ir, portugál és spanyol tapasztalatokról)
  8. A magyar társadalom felkészültsége az Európai Unióhoz való kapcsolódásra (a friss kutatási eredmények áttekintése)

Az elkészült tanulmányok alapján négy tematikus műhelyvita van tervbe véve 2003 április-június folyamán, a következő témákban:

1. vita (április 22): „Az oktatáspolitikák Európai szintű koordinációja, várható hatások és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre” (Halász Gábor)

2. vita (május eleje): „A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra” (Szivós Péter, Kopasz Mariann, Medgyesi Márton, Sági Matild) és „Sikeres felzárkózás és jövedelmi egyenlőtlensége, négy később csatlakozó ország tapasztalatai” (Medgyesi Márton)

3. vita (május vége): „Módszertani javaslatok a HEF OP egyes intézkedéseinek operacionalizálására” (három tanulmány: Béni Gabriella-Setényi János-Székely Éva, Radó Péter, valamint Vörös Andrea-Tordai Péter-Kurucz Katalin-Kemény Gabriella), illetve „Az oktatási témájú Phare Projektek végrehajtásának tapasztalatai” (Béni Gabriella-Setényi János)

4. vita (június): „Az NFT humán erőforrás fejlesztési projektjei és a társadalmi kirekesztés elleni akcióprogram kapcsolódásai” (Lelkes Orsolya), „Egyes EU tagországok NFT indikátoraival kapcsolatos tapasztalatok” (Molnár Mari) és „A magyar statisztikai rendszerben elérhető társadalmi indikátorok és a HEF OP monitoring indikátorai” (Szivós Péter)

A projekt első fél évének lezárásakor várható összesen 11 tanulmány közül hatnak javasoljuk az Európai Tükörben történő publikációját (négy kézirat május közepén leadható, kettő pedig július elején). Ugyanezeknek a tanulmányoknak átirt, szakmai közleményként való közlését is javasoljuk, csakúgy, mint a projekt keretében elkészült további öt tanulmányét.

Tanulmányok:

» A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra (pdf)

» A sikeres felzárkózás egyik metszete: az egyenlőtlenségek alakulása különös tekintettel az uniós csatlakozásra (pdf)

» Az NFT humán erőforrás fejlesztési projektjei és a társadalmi kirekesztés elleni akcióprogram kapcsolódásai (pdf)

» Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre (pdf)

» Az oktatási témájú Phare-projektek végrehajtásának tapasztalatai (pdf)

» A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program értékelése a roma tanulók oktatásának fejlesztése szempontjából (pdf)

» A projekttervezés és előkészítés módszertani jelentősége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEF OP) operacionalizálása szempontjából (pdf)

» Részletes tartalmi javaslatok a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Programja tervezett intézkedéseinek operacionalizálására (pdf)

» Az emberi erőforrás-fejlesztéshez felhasznált indikátorok négy európai uniós tagállamban és Magyarországon (pdf)


Háztartásvizsgálatok | Önkormányzat-kutatás | Választáskutatás | Lakossági attitűdök | Mikroszimuláció | Korosztályi elszámolás | Jóléti rendszerek | Állam és polgárai | Vállalati konjunktúra | WIP | Lakossági elégedettség | A magyar társadalom és az EU | EU-hatásvizsgálatok | CEORG