Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Társadalmi Prognózis | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Szivós Péter: Legfontosabb publikációk listája 2001-től

A külföldiek magyarországi keresletének megismerése Kutatási beszámoló a KSH részére, Kopint-TÁRKI, 2001. Társszerző: Klauber Mátyás, Hüttl Antónia, Matheika Zoltán, Bóc Imre, Csizér Kata

Poverty trends and socal transfers through the transition: Hungary, 1992-1998 In: Hungary – Long-term Poverty, Social Protection and the Labor Market Volume II, The World Bank, 2001 60 p. Társszerző: Tóth István György

Munkanélküli támogatások a háztartások jövedelemben In: Munkaerőpiaci tükör 2001 (szerk.:Fazekas Károly) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 2001. Társszerző: Gábos András

A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának néhány jellemzője 1994-ben In: Munkaerőpiaci tükör 2001 (szerk.: Fazekas Károly) MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 2001.

A jövedelmi szegénység: trend és profil Statisztikai Szemle 2001 október-november (79/10-11) p. 848-861. Társszerző: Tóth István György

Adatforrások, becslési módszerek: a nem rezidens háztartások fogyasztási kiadásai In.: A háztartási szatellit számla (szerk.: Sík Endre – Szép Katalin) Bp. KSH, 2002 105-118 p. Társszerző: Hüttl Antónia

Inequalities in Earnings and Income In.: The Hungarian Labour Market: Review and Analysis 2002 (ed.: Károly Fazekas, Jenő Koltay) Institute of Economics, HAS and Hungarian Employment Fundation. Társszerző: Medgyesi Márton

The Share of Unemployment Benefits Within Household Incomes In.: The Hungarian Labour Market: Review and Analysis 2002 (ed.: Károly Fazekas, Jenő Koltay) Institute of Economics, HAS and Hungarian Employment Fundation. Társszerző: Gábos András

A magyar egészségügy finanszírozásának tehermegoszlása Egészségügyi Gazdasági Szemle 40. évfolyam 3. szám. 2002/június. Társszerző: Szende Ágota, Dózsa Csaba, Janky Béla

Poverty and Social Exclusion In.: Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries, Country Study (Hungary), Study financed by the European Commission – DG Employment and Social Affairs – implemented by GVG/ LSE, Brussels, 2003

A nem rezidens háztartások fogyasztási kiadásainak összetétele: becslési kisérlet In.: A háztartási termelés értéke a mai Magyarországon: A háztartási szatellit számla 2000. évi kísérleti számításai (szerk.: Szép Katalin – Sík Endre) Bp. KSH, 2003 147-164 p. Társszerző: Hüttl Antónia

A béralakulás hatása a jövedelmekre In.: A felzárkózás esélyei: Munkaerőpiaci látlelet a felzárkózás küszöbén (Szerk.: Kővári György) Bp., MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont 82-94 p. Társszerző: Medgyesi Márton

Poverty dynamics among families with children in Europe, CHER Working paper 2003 – July, CEPS/INSTEAD, Differdange, G.-D. Luxembourg,. Társszerző: Gábos András

A béralakulás hatása a jövedelmi viszonyokra. In: A felzárkózás esélyei: Munkapiaci látlelet a felzárkózás küszöbén / szerk. Kővári György. – Bp. : MTA KTK; MTA Munkatudományi Bizottság, 2003. – p. 82–94. – (Munkatudományi kutatások, ISSN 1587-8104) – ISBN 963 9321 79 6. Társszerző: Medgyesi Márton

Demographic implication of poverty in Eastern Europe CHAP Council of Europe, Strasbourg 2004

Közös befogadási memorandumok az újonnan csatlakozó országokban: a felhasznált statisztikai adatállományok módszertani áttekintése IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport. Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport

Szegénység magyarországon az EU csatlakozás küszöbén In.: Társadalmi riport 2004 Bp.: TÁRKI 96-120. p. Társszerző: Gábos András

Szegénység – fogyasztás, Fogyasztóvédelmi Szemle 2004 1/3 p.11-20. Társszerző: Bernát Anikó

Poverty in Hungary on the Eve of Entry to the EU In.: Social Report 2004 (ed.: Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich) p.93-114. Társszerző: Gábos András

Jövedelmi szegénység In.: Feketén, fehéren TÁRKI Monitor jelentések (szerk.: Szivós Péter – Tóth István György), Bp.: TÁRKI, 2006 45-58 p. Társszerző: Gábos András


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés