Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Társadalmi Prognózis | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Sági Matild: Legfontosabb publikációk listája

Könyvek és könyvrészletek

Róna-Tas Ákos – Sági Matild: Entrepreneurship and self-employment in transition economies. Lisa A, Keister (eds.): Research in the sociology of Work, Vol. 15: Entrepreneurship, Elsevier, 2005

Sági Matild: Az iskolaválasztás oksági modellje a racionális cselekvéselmélet alapján. In: Lannert Judit (szerk.:) Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. Budapest, OKI, 2003, 52-57. p.

Sági Matild: Az orvosi hivatás. Tankönyvfejezet. In: Szántó Zsuzsa – Susánszky Éve (szerk.): Orvosi szociológia. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2002, 77-98. p.

Sági Matild: Elégedettség, jövedelmi feszültség. In: Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, TÁRKI, 2002, 75-94. p.

Sági Matild: Kisvállalkozások túlélési esélyei az 1990-es években. In: Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, TÁRKI, 2002, 271-288. p.

Sági Matild: Az anyagi helyzettel való elégedetlenség és a vonatkoztatási csoportok. In: Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2000. Budapest, TÁRKI, 2000, 260-297. p.

Sági Matild: Elégedettség, jövedelmi feszültség és referencia-csoportok. Szivós Péter – Tóth István György (szerk.): Növekedés alulnézetben. Budapest, TÁRKI, 2000, 221-246. p.

Sági, Matlid: Perception and Legitimation of Income Inequalities in 17 Countries. In: Tos, Niko – Mohler, Peter Ph. – Malnar, Brina (eds.): Modern Society and Values: A Comparative Analysis Based on the ISSP Project. Ljubljana, University of Ljubljana – ZUMA, 2000.

Cserna Edit – Medgyesi Márton – Sági Matild – Szivós Péter: Az időskorú népesség demográfiai, jövedelmi és fogyasztási jellemzői. Budapest, Szociális és Családügyi Minisztérium, 1999.

Kolosi, Tamás: System change and social structure. In Kolosi, Tamás – Tóth, István György – Vukovich, György (eds.): Social Report 1998. Budapest, TÁRKI, 1999, pp. 41-78.

Kolosi, Tamás – Sági, Matild: Change of system – change of elite. In: Spéder, Zsolt (ed.): Hungary in flux. Society, politics and transformation. Hamburg, Krämer Verl., 1999, pp. 35-56.

Medgyesi Márton – Sági Matild – Szivós Péter: A harmadik kor: az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 13. Budapest, TÁRKI, 1999, 60 p.

Sági Matild: A korábban érettségizettek családi és iskolai háttere és motivációi. In: Csákó Mihály (et al.): A felsőfokú továbbtanulás meghatározói 1998-ban. Budapest, ELTE, 1998. 107-119. p.

Kolosi Tamás – Sági Matild: Hullámzó háztartások. A háztartások demográfiai, foglalkozásszerkezeti és anyagi helyzetének változása. In: Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, TÁRKI, 1998, 41-71. p

Sági Matild: Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 1997.

Kolosi Tamás – Sági Matild: Az új tőkésosztály önképe, társadalmi megítélése. In: Hankiss Elemér – Matkó István: A tulajdon kötelez. Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről. Budapest, Figyelő, 1997, 61-88. p.

Sági Matild: Egyenlőtlenség és egyenlőtlenségtudat. In: Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, TÁRKI, 1996, 528 – 560. p.

Kolosi Tamás – Sági Matild: Rendszerváltás és társadalomszerkezet. In: Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, TÁRKI, 1996, 149-197. p.

Kovách Imre – Sági Matild – Róbert Péter – Utasi Ágnes: A középosztályok nyomában. Budapest, MTA Politikatudományi Intézet, 1995, 123 p.

Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Róbert Péter – Sági Matild: A rendszerváltás társadalmi hatásai és a középrétegek. In: Mészáros József (szerk.): Magyarország átalakulóban. Budapest, Népjóléti Minisztérium, 1994, 73-97. p.

Sági Matild – Róbert Péter: A középosztály formálódásának társadalmi meghatározottsága. Budapest, MTA Politikatudományi Intézete, 1994, 77 p.

Sági Matild – Róbert Péter: A középosztállyal való azonosulás társadalmi meghatározottságának változása (1991-1992). Budapest, MTA Politikatudományi Intézete, 1994, 82 p.

Sági Matild: Managerek. Az új gazdasági elit rekrutációja. In: Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, TÁRKI, 1994, 334-350. p.

Folyóirat cikkek

Sági Matild: Hogyan legyünk pesszimisták? Viszonyítsunk a sokkal jobbhoz! Századvég, ú. f. 2000. 17. sz. nyár 41-66. p.

Kolosi, Tamás – Sági, Matild: Top entrepreneurs and their social environment. Acta Oeconomica, vol. 49 (1998) no. 3-4. pp. 335-364.

Kolosi Tamás – Sági Matild: Strukturális változás és egyenlőtlenség. Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 19. 1997. 2. sz. 9-30. p.

Kolosi, Tamás – Sági, Matild: Social changes in postcommunist societies. Hungarian Quarterly, 146. 1997. pp. 86-96.

Kolosi Tamás – Sági Matild: Rendszerváltás – elitváltás. Századvég, ú. f. 1997. 5. sz. nyár 3- 21. p.

Kolosi Tamás – Sági Matild: Strukturális átalakulás Magyarországon a rendszerváltást követően. Társadalmi Szemle, LII. (1997) 8-9. sz. 5-15. p.

Sági Matild: Vélemények az egyenlőtlenségekről és az állami szerepvállalásról a rendszerváltás folyamán. Info-Társadalomtudomány, 1994. 28. sz. 51-57. p.

Sági Matild – Róbert Péter: Amikor a sokkal jobb még mindig rossz. Szociológiai Szemle, 2. évf. (1992) 4. sz. 15-38. p.

Sági Matild: Az orvostanhallgatók foglalkozási szocializációja. Szociológia, 16. évf. (1987) 4. sz. 491 – 512. p.

Sági Matild: Az orvostanhallgatók szakmai szocializációjáról. Társadalom, tudomány, egészségügy, 1986. 2. sz. 214-226. p.


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés