Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Társadalmi Prognózis | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Gábos András: Legfontosabb publikációk listája

2006: (társszerző: Szivós Péter): Jövedelmi szegénység. In: Szivós P. és Tóth I.Gy. (szerk.): Feketén, fehéren. Tárki Monitor Jelentések. Budapest, TÁRKI, 2006, 45-58.

2005: Gender differences in poverty in an international comparison: an analysis of the Laeken indicators. In: Nagy, I., M. Pongrácz,I. Gy. Tóth (2005) (ed.): Changing roles – report on the situation of women and men in Hungary, 2005. Budapest: TÁRKI Social Research Institute. 117-131.

2005: A magyar családtámogatási rendszer termékenységi hatásai. Doktori értekezés, Corvinus Egyetem

2005: (co-authors Róbert Iván Gál and Gábor Kézdi): Fertility effects of the pension system and other intergenerational transfers. Paper prepared for the 5th International Workshop of the Project on Intergenerational Equity (PIE). Tokyo, March 10-12, 2005.

2004: A termékenység közgazdasági elméletei. Kutatási jelentés a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Pályázat 2002/5/62. számú projektjéhez. Budapest: TÁRKI.

2004: (társszerző: Gál Róbert Iván és Lőrincz László): Újraelosztás gyermeket nevelők és gyermektelenek között. Kutatási jelentés a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Pályázat 2002/5/62. számú projektjéhez. Budapest: TÁRKI.

2004: (társszerző: Szivós Péter) Szegénység Magyarországon az EU-csatlakozás küszöbén. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2004. Budapest, TÁRKI, 2004, 96-120. p.

2004: (társzerző: Gál Róbert Iván) Az intergenerációs közjavak termékenységi hatásai: magyarországi eredmények. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2004. Budapest, TÁRKI, 2004, 165-175.

2004: Egy egységes családpolitika kialakulásának esélye az Európai Unióban. Esély 15(5), 3-31.

2004: (társszerző: Sebők Csilla): A gyermeknevelés háztartásimunka-költsége, Statisztikai Szemle 82(2), 194-208.

2004: A családpolitika és a kirekesztés elleni politika a tagországokban és a csatlakozó országokban – összehasonlító elemzés. In: Inotai A. (szerk.): EU-tanulmányok III. Budapest: NFH, 57-100.

2004: Objektív és szubjektív, monetáris és nem monetáris szegénység Magyarország a legutolsó adatok alapján. In: Inotai A. (szerk.): EU-tanulmányok III. Budapest: NFH, 101-146.

2004: A családpolitika és a társadalmi kirekesztés elleni politika társadalmi hatásai az uniós tagországokban. IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport. Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport. 2004/1/1.3.a. Budapest, TÁRKI.

2004: (társszerző: Szivós Péter): A szegénység különböző metszetei. In: Szivós P. és Tóth I.Gy. (szerk.): Stabilizálódó társadalomszerkezet. Tárki Monitor Jelentések. Budapest, TÁRKI, 2004, 69-96. p.

2003: (társszerző: Sebők Csilla): A gyermeknevelés háztartásimunka-költsége. In: Sik E. és Szép K. (szerk.): A háztartási termelés értéke a mai Magyarországon. Budapest, KSH, 2003, 189-248.

2003: (társszerző: Szivós Péter): A szegénység mértéke és a gyermekes családok helyzete. In: Landau E. és Ulicska L. (szerk.): Szociális-igazgatás-szerkezet. Debrecen, SZOFA Alapítvány, 2003, 23-54.

2003: (co-author: Péter Szivós): Poverty dynamics among families with children in Europe. CHER Working Paper 10, CEPS/INSTEAD, Differdange, G-D. Luxembourg

2003: A családtámogatási rendszer termékenységi hatásai – vizsgálati módszerek és nemzetközi kutatási eredmények. In: Gál R.I. (szerk.): Apák és fiúk és unokák. Budapest, Osiris, 2003, 51-65.

2003: A családtámogatási rendszer termékenységi hatásai – kutatási eredmények magyar adatokon. In: Gál R.I. (szerk.): Apák és fiúk és unokák. Budapest, Osiris, 2003, 66-86.

2002: (co-author Péter Szivós) The share of unemployment benefits within household incomes. In: Fazekas, Károly – Jenő Koltay (eds): The Hungarian Labour Market – review and analysis 2002. Budapest: Institute of Economics, Hungarian Employment Foundation, 206-213.

2002 (társszerző: Bernát Anikó): gazdasági helyzetértékelés és az európai uniós csatlakozás megítélése Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon. In: Kolosi T., Tóth I.G. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2002, Budapest: TÁRKI, 385-403.

2002 (társszerző: Szivós Péter): A jövedelmi szegénység alakulás, a gyermekes családok helyzete. In: Kolosi T., Tóth I.G. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2002, Budapest: TÁRKI, 42-59.

2001: A szegénység mértéke és a gyermekes családok jövedelmi helyzete (társszerző: Szivós Péter), In: Szivós és Tóth (szerk.): Tíz év (Tárki Monitor Jelentések), Budapest: TÁRKI, 31-63.

2001 (társszerző Szivós Péter): Munkanélküli ellátások a háztartások jövedelmében. In: Fazekas Károly (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2001. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 116-123.

2000: (társszerző: Tóth István György): A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai. Századvég, 2000/4. 77-114.

2000: (társszerző: Gál Róbert Iván): A magyar nyugdíjrendszer és családtámogatási rendszer demográfiai hatásai – elemzés és tanulmány. Budapest: TÁRKI, 2000. szeptember.

2000: A családtámogatási rendszerek demográfiai hatásai – módszertani tanulmány. Kutatási beszámoló az Állami Pénztárfelügyelet részére. Budapest: TÁRKI, 2000. április.

2000: Családok helyzete és családtámogatások a kilencvenes években. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2000, Budapest: TÁRKI, 99-124.

1999: Adótudatosság és az azt meghatározó főbb szocio-ökonómiai változók. Adótudatosság és fiskális illúziók: a jóléti programok költségeivel és adóárával kapcsolatos ismeretek és becslések relatív megalapozottsága és pontossága 1996-ban és 1999-ben. In: Janky és Tóth (szerk.): Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények, Budapest: TÁRKI, 23-55.

1996: A magyar jóléti rendszer jogi szabályozásának változása 1990-1995 között, Esély 7(3): 62-117.

1995: (társszerző: Moksony Ferenc, Szántó János és Tóth István György): A családi pótlék jövedelemtől függő kiegészítésének tapasztalatai 1994-ben, előrejelzés 1995-re. Budapest: TÁRKI.


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés