Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Társadalmi Prognózis | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Fábián Zoltán: Legfontosabb publikációk listája

2005. „Törésvonalak és a politikai ideológiai azonosulás szerepe a pártszimpátiák magyarázatában.” In: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.) Törések, hálók, hidak: Politikai tagolódás Magyarországon. Budapest: DKMKA.

2004. “Is Prejudice Growing in Hungary?” In: Tamás Kolosi, István György Tóth and György Vukovich. (eds.) Social Report 2004. pp. 363-385. Budapest: TÁRKI (Enyedi Zsolttal és Sik Endrével közösen)

2004. “Digital Inequality and Types of Info-communication Tool Use.” In: Tamás Kolosi, István György Tóth and György Vukovich. (eds.) Social Report 2004. pp. 299-320. Budapest: TÁRKI (Angelusz Róberttal és Tardos Róberttal közösen)

2004. „A digitális jövő térképe: A magyar társadalom és az Internet - 2004.” [Map of the Digital Future: Hungarian Society and the Internet] Budapest: ITHAKA-ITTK-TÁRKI. (társszerzők: Dessewffy Tibor, Galácz Anna, Rét Zsófia, Rigler András és Ságvári Bence.)

2002. Digitális írástudás: A számítógép és az internethasználat elterjedtségének társadalmi jellemzői Magyarországon. In: Kolosi Tamás, Tóth István György és Vukovich György. (szerk.) Társadalmi Riport 2002. Budapest: TÁRKI. pp. 152-161.

2001. „Determinants of Denial and Acceptance of Refugees in Hungary.” In: Phalet, Karen and Antal Örkény. (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context: A Dutch-Hungarian Comparison. pp. 85-96 Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney: Ashgate. (társzerzők: Csepeli György, Sik Endre).

2001. „Az otthoni számítógép és az Internet elterjedtsége.” In: Szivós P., Tóth I. Gy. (szerk.): Növekedés alulnézetben. Budapest: TÁRKI. pp. 164-168.

2000. „Fogyasztás és életstílus.” In: Kolosi T. és Tóth I. Gy. ésVukovich Gy. (szerk.) Társadalmi riport 2000. Budapest: TÁRKI. pp. 225-259.

1999. Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum.

1999. Voter Allegiances and Voter Loyalty. In: Zsolt Spéder (ed.): Hungary in Flux. Krämer Verlag, Hamburg: Pp. 235-251.

1999. „The middle strata in transformation.” In: Andorka R., Kolosi T., R. Rose, Vukovich Gy. (eds.): A Society Transformed Hungary in Time-Space Perspective. Budapest: Central European University Press. Pp. 97-112.


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés