InGRID 2

A Tárki fejlesztésében nyilvánosan is elérhető a sérülékeny társadalmi csoportok (gyermekek, fiatalok és idősek) életminőségét koherens szerkezetben bemutató indikátorrendszer, az IPOLIS (Integrated Poverty and Living Conditions Indicator System). Az adatok bemutatását, értelmezését és felhasználását segíti a kapcsolódó adatvizualizációs eszköz: http://ipolis.tarki.hu/
A fejlesztés a Tárki  részvételével folyó InGRID (Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion) kutatási infratstruktúra-fejlesztési projekt keretében folytatódik, melynek második szakasza 2017. május 1-jén kezdődött el. A projektet az Európai Bizottság Horizon 2020 kutatási keretprogramja támogatja. A projekt célja, hogy integrálja és megújítsa, továbbfejlessze a jelenleg létező, de fragmentált kutatási infrastruktúrát a szegénység és életkörülmények, valamint a munkafeltételek és sérülékenység területén. Ennek érdekében a projekt olyan tevékenységeket támogat, mint példul nemzetközi adathozzáférés, kölcsönös tudástranszfer és módszertanok, elemzési eszközök fejlesztése az összehasonlító társadalomkutatás területén. A projektről bővebben: http://inclusivegrowth.be/

Kategóriák