Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Közvélemény- és piackutatás

Adatfelvétel | Adatbányászat | Piackutatás | Pártpreferencia | TÁRKITEKINTŐ

 

TÁRKITEKINTŐ – Sajtóanyagok

Továbbra is erős roma-ellenes előítéletek

A magyar felnőtt lakosság négyötöde szerint a „romák gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni”. A megkérdezettek csaknem kétharmada többé-kevésbé egyetért azzal az erősen rasszista állítással, miszerint „a bűnözési hajlam a cigányok vérében van” – derül ki a TÁRKI 2005 decemberében végzett közvélemény kutatásának eredményéből. A kutatás során 1000 18 év feletti magyar állampolgárt kérdeztünk meg, az adatok nem, kor iskolai végzettség és lakóhely tekintetében reprezentálják a magyar felnőtt lakosságot.

A felmérés során négy állítás mérte a romákkal kapcsolatos előítéletek alakulását. Két állítás a bűnözés és az etnikai hovatartozás feltételezett összefüggésére vonatkozott, egy a szociális ellátások elosztására, egy pedig a romák munkával kapcsolatos feltételezett attitűdjeire kérdezett rá.

Módszertani kísérletként a kérdőívek egyik felében a roma, másik felében a cigány megnevezést használtuk, ez azonban nem befolyásolta érdemben a válaszok megoszlását.

Azzal az erőteljesen rasszista állítással, miszerint „a bűnözési hajlam a cigányok vérében van” 2005 végén a megkérdezettek 62%-a teljesen vagy inkább egyetértett. Ennek az állításnak a politikailag korrekt változatával, miszerint „a romák között ugyannyi a bűnöző, mint a hasonló körülmények között élő nem romák között” a megkérdezettek összesen 48%-a értett egyet. Összesítve a teljes mértékben és az inkább egyetértők arányát, minden tizedik válaszadó gondolja úgy, hogy a romáknak több támogatást kell adni, mint a nem romáknak, és 80% szerint a „romák gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni”. Érdemes továbbá megjegyezni a nem tudom válaszok alacsony arányát, ami azt jelenti, hogy a lakosság döntő többségének határozott véleménye van ezekről a kérdésekről.

Összehasonlítva a válaszok megoszlását a 2000-ben és 2002-ben mért azonos kérdésekre adott válaszokkal, megállapíthatjuk, hogy továbbra is erősek a romákkal szembeni előítéletek. Lényeges elmozdulást a feltételezett bűnözési hajlam és a munkával kapcsolatos állítások esetében tapasztaltunk. Míg 2000-ben a válaszadók 55 és 2002-ben 53%-a értett egyet azzal, hogy „a bűnözési hajlam a romák vérében van”, ez az arány 2005-re 62%-ra nőtt. Azok aránya viszont, akik egyetértettek a „romák gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni” állítással, 2002-ben mért 88%-ról 80%-ra esett vissza. (ld. ábra)

1. ábra: A romákkal kapcsolatos lakossági vélemények – az egyetértők aránya az összes megkérdezett körében 2000-2005 (%)
1. ábra: A romákkal kapcsolatos lakossági vélemények – az egyetértők aránya az összes megkérdezett körében 2000-2005 (%)
forrás: TÁRKI-Omnibusz, 2000/12, MTA Pszichológiai Intézet – TÁRKI Véleménykutatás, 2002/05, 2005/12. Az ábra összevont és kerekített adatokat tartalmaz.

Simonovits Bori
TÁRKI Rt.