Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Családi támogatások és gyermek- szegénység a kilencvenes években Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban

Michael F. Förster-Tóth István György


 
TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 16. Budapest, 1999
ISSN 1418-0839 ISBN 963 7869 22 0
Felelős kiadó: Kolosi Tamás elnök-igazgató
Sorozatszerkesztő: Tóth István György igazgató
Olvasószerkesztő: Nagy Ildikó
Tördelő: Pallagi Ilona
© TÁRKI, 1999

A tanumány Pdf-formátumban megnyitható. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader 5.0 szükséges.
File mérete: 414 KB

MEGNYITÁS

Tartalomjegyzék

Bevezetés: kérdések és módszerek
1. A főbb tendenciák áttekintése: a három ország összehasonlítása 
1.1. A gazdasági háttér hasonlóságai és különbségei 
1.2. A szegénység és az egyenlőtlenségek alakulása a visegrádi országokban 
1.3. A szegénységi küszöb alatti jövedelemmel rendelkező, gyermekes családok a kilencvenes években 
2. A szociálpolitika változásai
2.1. Általános áttekintés 
2.2. Intézményi reformok: az egyes országok tapasztalatai 
2.2.1. Csehország 
2.2.2. Lengyelország 
2.2.3. Magyarország 
3. A családi készpénztranszferek hatása a gyermekszegénységre 
3.1. A családtámogatások változó hatása a gyermekek jövedelmére 
3.2. A pénzbeni családtámogatások eloszlása 
3.3. A családtámogatások hatásai a szegénység csökkenésére 
4. Összefoglalás és végkövetkeztetések
Bibliográfia
Függelékek
1. Függelék: A szegénységi küszöb hatása az eredményekre és az ekvivalencia-skálára vonatkozó feltevések 
2. Függelék: Főbb családtámogatási intézmények változásai a vizsgálat éveiben a visegrádi országokban 
Abstract


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés