Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Szegénység és egyenlőtlenségek Magyarországon és a többi visegrádi országban

Michael F. Förster-Tóth István György


TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 1. Budapest, 1997
ISSN 1418-0839 ISBN 963 7869 07 7
Felelős kiadó: Kolosi Tamás elnök-igazgató
Sorozatszerkesztő: Tóth István György igazgató
Olvasószerkesztők: Csendes Lilla, Nagy Ildikó
Tördelő: Pallagi Ilona
© TÁRKI, 1997

A tanulmány Pdf-formátumban megnyitható. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader 5.0 szükséges.
File mérete: 474 KB.

MEGNYITÁS

Tartalomjegyzék

Összefoglaló
1. Bevezetés 
A visegrádi országok gazdasági fejlődésének áttekintése 
2. A munkaerőpiac szerepe 
2.1. A foglalkoztatottsági esélyek polarizációja: a munkához jutás növekvő   differenciálódása 
2.2 A keresetek szóródása és piaci jövedelmek egyenlőtlensége 
3. A szociálpolitika szerepe a jövedelemegyenlőtlenségek alakulásában 
3.1 A szociális kiadásokkal kapcsolatos prioritások és az intézményi változások főbb   irányai 
3.2 A háztartások jövedelemösszetétele 
3.3 A szociális juttatások rétegeloszlása 
4. Az átalakulás szegénységre és egyenlőtlenségekre gyakorolt hatása 
4.1 Szegénység Magyarországon 
4.2 A jövedelmi szegénység összehasonlítása a visegrádi országokban 
4.3 A magyar jövedelmi egyenlőtlenségek hosszú távú alakulása 
5. Következtetések: további kutatásra érdemes témák
Mellékletek 
1. számú melléklet – A szegénység nemzetközi összehasonlítása: néhány fogalmi kérdés 
2. számú melléklet – A különböző méretű háztartások összehasonlítása: az ekvivalencia skála problémái 
3. számú melléklet – A használt adatforrások 
4. számú melléklet – Módszertani, fogalmi magyarázatok 
Bibliográfia
Abstract


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés