Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Társadalmi Riport 2002

Szerkesztette: Kolosi Tamás (a TÁRKI elnöke), Tóth István György (a TÁRKI vezérigazgatója), Vukovich György (a KSH nyugalmazott elnöke)


424 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
Ára: 2490 Ft
© TÁRKI: Budapest, 2002

A kötet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával készült.

Társadalmi Riport 2002

Tartalomjegyzék

⋅ Bevezető
(Kolosi Tamás – Tóth István György –Vukovich György)

Tíz év

⋅ Előszó és zárszó egy kutatássorozathoz
(Kolosi Tamás)

⋅ Jövedelemeloszlás az 1990-es években
(Tóth István György)

⋅ A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete
(Gábos András – Szivós Péter)

⋅ Az időskorúak jövedelmi helyzetének változása az 1990-es években
(Medgyesi Márton)

⋅ Elégedettség, jövedelmi feszültség
(Sági Matild)

Társadalmi-gazdasági folyamatok

⋅ Inflációcsökkentés, növekedési és egyensúlyi dilemmák. Gazdasági folyamatok az ezredfordulón
(Bartha Attila – Szilágyi Katalin)

⋅ A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében
(Vukovich György – Harcsa István)

⋅ Főbb népesedési folyamatok
(Vukovich Gabriella)

⋅ Digitális írástudás: a számítógép és az internethasználat elterjedtségének társadalmi jellemzői Magyarországon
(Fábián Zoltán)

⋅ A magyar lakosság elégedettségének meghatározó tényezői nemzetközi összehasonlításban
(Spéder Zsolt – Kapitány Balázs)

⋅ A nagy exportáló feldolgozóipari cégek kilátásai és üzleti kötődései
(Tóth István János)

Iskola, mobilitás és munkaerőpiac

⋅ Társadalmi mobilitás Magyarországon, 1983–2000
(Bukodi Erzsébet)

⋅ Migrációs potenciál Magyarországon, 1993–2001
(Sik Endre – Simonovits Borbála)

⋅ Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra
(Róbert Péter)

⋅ Középiskolát végzettek jövedelmi és életpálya-várakozásai
(Varga Júlia)

⋅ Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata
(Galasi Péter)

⋅ Rugalmas munka, rugalmas család?
(Sik Endre – Nagy Ildikó)

⋅ Kisvállalkozások túlélési esélyei az 1990-es években
(Sági Matild)

Jóléti rendszerek

⋅ Betegek elégedettsége az egészségügyi rendszerben. A második országos betegelégedettségi vizsgálat eredményei
(Janky Béla)

⋅ Újraelosztás teljes életpályák között a nyugdíjrendszerben
(Gál Róbert Iván – Janky Béla – Simonovits András – Tarcali Géza)

⋅ Önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei
(Ivony Éva – Simonovits Borbála)

⋅ Nemzedékek közötti családi transzferek
(Medgyesi Márton)

Közvélemény és választói viselkedés

⋅ Egy tévedés története
(Kolosi Tamás – Tóth István György)

⋅ Szisztematikus eltérések a pártpreferencia-vizsgálatok eredményeiben
(Tóth István János)

⋅ Gazdasági helyzetértékelés és az európai uniós csatlakozás megítélése Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon
(Bernát Anikó – Gábos András)

⋅ Kik félnek az európai integrációtól?
(Lengyel György – Blaskó Zsuzsa)


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés