Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Társadalmi Riport 1992

Bevezetés

A Társadalmi riport 1992 korábbi kötetünk folytatása. A két évvel ezelőtti kiadvány igen nagy szakmai sikert aratott, közel háromezer példányban kelt el. A kötet szervesen beépült a felsőoktatásba. Eljutott minden parlamenti képviselőhöz, rendszeres hivatkozási alap tudományos közleményekben és a sajtóban egyaránt. Némi késéssel ugyan, de sikrült megjelentetnünk a kötet angol fordítását is, és a nemzetközi visszhang talán még kedvezőbb a hazainál is.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Népjóléti Minisztérium vállalta, a jövőben finanszírozza a sorozat folytatását, és így remélhetőleg kétévenként rendszeresen jelenhetünk meg a sorozat újabb és újabb köteteivel, most az 1992-es kötettel.

A Magyarország az adatok tükrében című fejezet a Társadalmi riport 1990 című kötetben megjelent azonos című rész folytatása. Az előbbi kötet 1989-ig (némely esetben 1988-ig) bezárólag tartalmazta a társadalmi jelzőszámok idősorait. Az idősorok kezdő éve az volt, amely időponttól ilyen statisztikai adatok rendelkezésre álltak, így az idősorok némelyike egészen a 19. századig visszanyúlt. A jelen kötetben 1984-től 1991-ig (némely esetben 1990-ig) közöltük a társadalmi jelzőszámok idősorait. Ha e kötet olvasója a korábbi adatok iránt érdeklődik, ajánljuk a Társadalmi riport 1990 kézbevételét. Az 1984-es kezdőévet az indokolta, hogy ebben az évben mikrocenzus volt, ezért az 1990. népszámlálás alapján számított jelzőszámokat az 1984. éviekkel lehet összehasonlítani.

A kötetben használt jelzőszámokat nem változtattuk. Új jelzőszámokat nem vettünk fel a rendszerbe, nem szerepelnek azonban ebben a kötetben olyan jelzőszámok, amelyekben az 1990-es kötethez képest nem áll rendelkezésre új adat. Elhagytuk a gazdaságra, az időfelhasználásra és a környezetvédelemre vonatkozó fejezetét, amely az 1990-es kötetben szerepelt. A társadalmi jelzőszámok definícióját nem ismételtük meg a jelen kötetben, az megtalálható az 1990-es kötetben.

A jelen kötet részletesebben foglalkozik az 1990. évi népszámlálás eredményeivel. Mivel ilyen teljes körű összeírásra tízévenként kerül sor, úgy gondoltuk hogy a legfontosabb adatok ismertetése feltétlen feladata a Társadalmi riportnak.

A TÁRKI adatfelvételi rendszerében érdekes feladatot jelentett az a vizsgálat, amelyben 1989 és 1991 májusában ugyanazokat az embereket kérdeztük meg munkaerőpiaci és jövedelmi helyzetük változásáról. A kötet harmadik nagyobb tanulmányában tehát a rendszerváltás legfontosabb kétéves időszakában tudjuk e két téma alakulását nyomon követni. (A Iongitudinális panel jellegű vizsgálatok jelentősége általában is növekszik a nemzetközi szociológiai szakirodalomban. Ezért külön örömünk, hogy az OTKA finanszírozásában és a Budapesti Közgazdasági Egyetem és a TÁRKI közös vállalkozásában 1992-ben megkezdhettük és évente folytatjuk Háztartás panel vizsgálatunkat, amelyben 2000 háztartás életének alakulását követhetjük nyomon. A kővetkező Társadalmi riportnak éppen ez a kutatás képezi majd gerincét, a jelen kötet függelékeként pedig e vizsgálat első eredményeit ismertetjük.)

A következő 12 tanulmány a társadalmi élet egy-egy fontos és aktuális problémáját (munkanélküliség, elitváltás, gazdasági magatartás, pártpreferenciák, kábítószer-fogyasztás, terhességmegszakítás stb.) elemzi az adatok tükrében. Néhány tanulmányban eddigi hagyományunkhoz híven igyekeztünk nemzetközi összehasonlító adatokat is közölni. Sajnáljuk, hogy néhány kolléga nem vállalta a kötetben való közreműködést, illetve néhá-nyan az aláírt szerződés ellenére sem készítették el a tanulmányokat. Ezért nem foglalkozunk részletesebben a vállalkozói réteggel, a perifériára szorultakkal, s ezért hiányzik kötetünkből néhány határozott politikai karaktert mutató szerző.

Végül a kötet befejező tanulmánya a szociálpolitikai intézményrendszer részletes vizsgálatával foglalkozik, mivel úgy gondoltuk, hogy a lakossági összeírásokon alapuló szemléletet az intézmények vizsgálatára is ki kell terjessze a Társadalmi riport.


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés