Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Magyar Háztartás Panel – Műhelytanulmányok 9.
Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának eredményeiről

Szerkesztette: Sik Endre és Tóth István György


Budapest, 1998. február
© Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszék
© Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI)

A vizsgálat 6. hullámának támogatói:
Budapest Bank, Budapesti Távhőszolgáltató Rt., Főv. Távhőszolgáltató Rt., Főv. Vízművek Rt., Főv. Csatornázási Művek Rt., Főv. Gázművek Rt., ELTE Szociálpolitikai Tanszék, MTA Politikatudományok Intézete Stratégiai Kutatási Programok 3. sz. projektje, Magyar Nemzeti Bank, OTKA, Integrációs Stratégiai Munkacsoport (Bel- és Igazságügyi Bizottság Schengen Munkacsoport), Integrációs Stratégiai Munkacsoport (Munkaerőpiac és Migráció Munkacsoport), Parlament Módszertani Iroda

A tanulmány Pdf-formátumban megnyitható. Megnyitásához Adobe Acrobat Reader 5.0 szükséges. File mérete: 1,4 MB.

MEGNYITÁS

Magyar Háztartás Panel – Műhelytanulmányok 9.


Tartalom

Bevezetés (Szivós Péter–Tóth István György)
 

1. Munkaerőpiac és munkanélküliség, jövedelem és szegénység

1.1 Munkaerőpiac és jövedelmek (Kolosi Tamás – Bedekovics István – Szivós Péter)

1.2. Munkanélküliség (Nagy Gyula – Sik Endre)

1.3. Szegénység (Spéder Zsolt)

1.4. A háztartások jövedelmi szerkezete, egyenlőtlenségek, szegénység és a jóléti támogatások (Szivós Péter – Tóth István György)

2. A háztartások gazdálkodása

2.1. Megtakarítások, hitelek és pénzhasználati módok (Lengyel György – Tóth István János)

2.2. Iskoláztatási költségek (Varga Júlia)

2.3. Az egyének munkaidő-gazdálkodása (Sik Endre)

2.4. Mezőgazdasági kistermelés (Szép Katalin)

3. A mai magyar társadalom egyes jelenségei

3.1. A lakáshelyzet (Csanádi Gábor)

3.2. Idősek (Vukovich György)

3.3. A migrációs potenciál (Sik Endre)

3.4. Az emberi kapcsolatok (Albert Fruzsina – Dávid Beáta)

4. Vélemények, politikai attitűdök

4.1. A szegénységgel és az állami feladatvállalással kapcsolatos attitűdök (Dögei Ilona – Ferge Zsuzsa)

4.2. Néhány társadalmi érték megítélése – az állam szerepe (Ferge Zsuzsa – Dögei Ilona)

4.3. Vélemények a gazdaságról (Lengyel György)

4.4. Elégedettség, lelki problémák, elidegenedés, anómia (Elekes Zsuzsa – Paksi Borbála – Spéder Zsolt)

4.5. Vélemények a cigányokról és az idegenellenesség Magyarországon (Fábián Zoltán)

5. Szavazói magatartás és politikai attitűdök (Fábián Zoltán)

Függelék

1. A hatodik hullám adatfelvétele (Nagy Róbert – Tarjányi József)

2. Magyar Háztartás Panel 6. hullámának súlyozása (Csizér Kata – Tarjányi József)

 


A kutatás tématanácsa: Munkatársak:
Andorka Rudolf Rektor, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE) Czeglédi Tibor adatkezelő munkatárs
Kolosi Tamás Elnök-igazgató, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) Fábián Zoltán tudományos munkatárs
Lengyel György Tanszékvezető, BKE Szociológia Tanszék Révész Erika kutatásszervező
Sik Endre Tudományos tanácsadó, a kutatás főmunkatársa, TÁRKI Tarjányi József adatfelvételi vezető
Spéder Zsolt Egyetemi adjunktus, BKE Gazdaságpolitikai Tanszék
Tóth István György Igazgató, kutatásvezető, TÁRKI


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés