negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.Támogatók

„A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei” című kutatás elemi és az összefoglaló jelentés a DonaDöme Kft. és az Arago Zrt. támogatásával készültek.

A kutatás nagyon sokat köszönhet Felcsuti Péternek, aki a kutatás ötletgazdája, szakmai támogatója volt, valamint alapvető szerepet játszott a kutatás anyagi hátterének megszervezésében. A kutatók köszönetet mondanak Simor Andrásnak, aki a kutatás kereteinek kidolgozása során elévülhetetlenül fontos támogatást nyújtott. Külön köszönet illet Pálinkás Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, az ő védnöki támogatása nélkül a kutatás eredményeit nem lehetett volna ennyire széles körben ismertté tenni.

Egyébiránt a kutatás összes megállapítása és következtetése semmilyen mértékben nem köthető sem a támogatókhoz, sem az általuk vezetett intézményekhez. Most is, mint mindig, a kutatás összefoglalóiban részletezett megállapítások a szerzők álláspontját és tudományos eredményeit tükrözik.