negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Kutatóink


Anikó Balogh
Balogh Anikó, kutató
e-mail


Anikó Bernát
Bernát Anikó, kutató
e-mail


Anna B. Kis
B. Kis Anna, kutató
e-mail
önéletrajz


Branyiczki Réka
Branyiczki Réka, kutató
e-mail
önéletrajz


Keller Tamás
Keller Tamás, kutató
more   önéletrajz
e-mail


Pósch Krisztián
Pósch Krisztián, kutató
more   önéletrajz
e-mail


Szeitl Blanka
Szeitl Blanka, kutató
more   önéletrajz
e-mail


Annamária Tátrai
Tátrai Annamária, kutató
more   önéletrajz
e-mail
A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.


Igazgatóság


Tamás Kolosi
Kolosi Tamás, a TÁRKI alapítója és elnöke
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail

István György Tóth
Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail

Iván Szelényi
Szelényi Iván, a TÁRKI tanácsadója
right_arrow (1K)   CV (pdf)

Vezető munkatársak


Zoltán Fábián
Fábián Zoltán, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail

András Gábos
Gábos András, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább
e-mail

Róbert Iván Gál
Gál Róbert Iván, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább
e-mail

Márton Medgyesi
Medgyesi Márton, vezető kutató
e-mail


Péter Róbert
Róbert Péter, vezető kutató
right_arrow (1K)   önéletrajz
e-mail


Endre Sik
Sik Endre, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail


Bori Simonovits
Simonovits Bori, vezető kutató
more   tovább
e-mail


Péter Szivós
Szivós Péter, ügyvezető igazgató
right_arrow (1K)   önéletrajz
e-mail


András Gábos Gábos András a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezető kutatója. 2005-ben szerzett szociológia Ph.D. fokozatot, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán. Doktori disszertációjában a készpénzes családtámogatásoknak a gyermekvállalási hajlandóságra gyakorolt hatását vizsgálta Magyarországon. Fő kutatási területe a szegénység, ezen belül is elsősorban gyermekek szegénysége és jól-léte Magyarországon és az Európai Unióban, valamint a jóléti és családtámogatási rendszerek szerepe a szegénység enyhítésében. Ugyancsak kutatja az intergenerációs transzferek termékenységi hatását, a gyermeknevelés költségeit. Állandó szerzője a TÁRKI rendszeres kiadványainak: a Társadalmi Riportnak és TÁRKI Európai Társadalmi Jelentésnek. Résztvevője a TÁRKI Háztartás Monitor adatfelvételének, és szakértőként részt vesz az adatállomány nemzetközi használatának elterjesztésében, támogatja az adatállomány más állományokkal történő harmonizációját (Luxembourg Income Study, Canberra Income Group).

Önéletrajz

Kutatási referenciák

Előadások

Fontosabb publikációk


Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek társadalmi kirekesztettségének anyagi vetületei, In: Nagy Z. É. (szerk.): Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek élethelyzete Magyarországon, Budapest: NCSSZI, 2011, 105-131.

Child well-being in the European Union - better monitoring instruments for better policies, Budapest: TÁRKI, 2011, szerző és szerkesztő (Tóth István Györggyel közösen)

Gyermekszegénység az Európai Unióban. In: Kolosi T. és Tóth I.Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2010, Budapest: TÁRKI, 82-104.

(társszerző: Szivós Péter): Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon. In: Kolosi T. és Tóth I.Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2010, Budapest: TÁRKI, 58-81.

társszerzők: Gál Róbert Iván and Kézdi Gábor): The effects of child-related benefits and pensions on fertility by birth-order: A test on Hungarian data. Population Studies, 2009, 63(3): 215-232.

A gyermekszegénység csökkentését célzó kormányzati beavatkozások – a szakirodalom áttekintése. Esély 2009, 20(5): 38-67.

Családtámogatási rendszer és a családok helyzete. In: Kolosi T. és Tóth I.Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2008, Budapest: TÁRKI, 304-323.

(társszerző: Kopasz Marianna): Demográfiai folyamatok. In: Tóth, I. Gy. (szerk.): Európai Társadalmi Jelentés. 2008, Budapest: TÁRKI, 15-48.

(társzserző: Szivós Péter) A gyermekszegénység és jellemzői Magyarországon. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. és Vukovich Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2006, Budapest: TÁRKI, 204-228.

(társszerző: Tóth István György) Income inequality: cross-country comparison, trends and demographic factor. In: European Observatory on the Social Situation: Annual Monitoring Report 2005.

Gender differences in poverty in an international comparison: an analysis of the Laeken indicators. In: Nagy, I., M. Pongrácz,I. Gy. Tóth (2005) (ed.): Changing roles – report on the situation of women and men in Hungary, 2005. Budapest: TÁRKI Social Research Institute, 117-131.

Egy egységes családpolitika kialakulásának esélye az Európai Unióban. Esély 2004, 15(5), 3-31.

(társszerző: Sebők Csilla): A gyermeknevelés háztartásimunka-költsége. Statisztikai Szemle, 2004, 82(2), 194-208.

A családtámogatási rendszer termékenységi hatásai – vizsgálati módszerek és nemzetközi kutatási eredmények. In: Gál R.I. (szerk.): Apák és fiúk és unokák. Budapest, Osiris, 2003, 51-65.

(társszerző Szivós Péter) The share of unemployment benefits within household incomes. In: Fazekas, Károly - Jenő Koltay (eds): The Hungarian Labour Market – review and analysis 2002. Budapest: Institute of Economics, Hungarian Employment Foundation, 206-213.

(társszerző: Bernát Anikó): Gazdasági helyzetértékelés és az európai uniós csatlakozás megítélése Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon. In: Kolosi T., Tóth I.G. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2002, Budapest: TÁRKI, 385-403.

(társszerző: Szivós Péter): A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete. In: Kolosi T., Tóth I.G. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2002, Budapest: TÁRKI, 42-59.

(társszerző: Tóth István György): A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai. Századvég, 2000/4. 77-114.

Családok helyzete és családtámogatások a kilencvenes években. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2000, Budapest: TÁRKI, 99-124.