negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

Kutatóink


Anikó Balogh
Balogh Anikó, kutató
e-mail


Anikó Bernát
Bernát Anikó, kutató
e-mail


Anna B. Kis
B. Kis Anna, kutató
e-mail
önéletrajz


Branyiczki Réka
Branyiczki Réka, kutató
e-mail
önéletrajz


Keller Tamás
Keller Tamás, kutató
more   önéletrajz
e-mail


Pósch Krisztián
Pósch Krisztián, kutató
more   önéletrajz
e-mail


Szeitl Blanka
Szeitl Blanka, kutató
more   önéletrajz
e-mail


Annamária Tátrai
Tátrai Annamária, kutató
more   önéletrajz
e-mailA TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. független, magyar tulajdonban lévő kutatóintézet. Tulajdonosai az intézet vezetői és munkatársai. A TÁRKI fő tevékenysége az alkalmazott társadalomkutatás, különös tekintettel a társadalom- és gazdaságpolitikai kutatásokra. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata.

Igazgatóság


Tamás Kolosi
Kolosi Tamás, a TÁRKI alapítója és elnöke
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail

István György Tóth
Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail

Iván Szelényi
Szelényi Iván, a TÁRKI tanácsadója
right_arrow (1K)   CV (pdf)

Vezető munkatársak


Zoltán Fábián
Fábián Zoltán, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail

András Gábos
Gábos András, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább
e-mail

Róbert Iván Gál
Gál Róbert Iván, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább
e-mail

Márton Medgyesi
Medgyesi Márton, vezető kutató
e-mail


Péter Róbert
Róbert Péter, vezető kutató
right_arrow (1K)   önéletrajz
e-mail


Endre Sik
Sik Endre, vezető kutató
right_arrow (1K)   tovább...
e-mail


Bori Simonovits
Simonovits Bori, vezető kutató
more   tovább
e-mail


Péter Szivós
Szivós Péter, ügyvezető igazgató
right_arrow (1K)   önéletrajz
e-mail


Fábián Zoltán

Fábián Zoltán Fábián Zoltán 1991-től dolgozik a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülésben (TÁRKI) kezdetben tudományos kutatóként, majd (2000-2011-ig) az Adatbank és Informatikai Osztály igazgatójaként. Közben (1993-1996) az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasa volt az MTA Pszichológiai Intézetében és 1999-ben megszerezte a szociológia tudomány kandidátusa fokozatot. Tekintélyelvűség és előítéletek című disszertációját az Új Mandátum Kiadó jelentette meg. 1994-ben elnyerte az Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díját, 1998-ban pedig a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Díját. Szűkebb kutatási területe a társadalmi tagoltság, az etnikai és politikai attitűdök valamint az információs társadalom fejlődése. 1998-ban adatbázis-szakértő konzultánsként dolgozott a Világbankban. 2001 és 2007 között kutatásvezetője volt a World Internet Project (WIP) magyarországi megvalósításának. Több más kutatási-fejlesztési projektben vett részt kutatásvezetőként, koordinátorként. Tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak (MSZT), a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Szociológiai és Politikatudományok Bizottságnak (2004-2006) elnöke volt az MSZT Politikai Viselkedés Szakosztályának (2005-2007), 2003 óta tagja a Magyar Választáskutatási Program Tématanácsának. Részt vett az EU kutatási keretprogramjainak egyes projektjeiben (CHER, CESSDA PPP). 2011-től a TÁRKI Zrt. projektvezető kutatója, a TÁRKI Alapítvány által működtetett Társadalomtudományi Adatbank szakértője.

Szakmai referenciák

 • A Magyar Választáskutatási Program Kutatói Tanácsának tagja (www.valasztaskutatas.hu) 2003-tól
 • Részvétel a CESSDA PPP EU FP7 kutatási infrastruktúra fejlesztési projektben (2008-)
 • www.tarsadalomkutatas.hu portál fejlesztés a GVOP támogatásával (2007)
 • "Magyarország Stratégiai Audit 2005" Demos Magyarország (tanácsadó)
 • "A TÁRKI Társadalomtudományi Adatbank részvétele a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) programban 2003-2004" (projektvezető)
 • "Etnikai attitűdök, tekintélyelvűség longitudinális vizsgálata, 2001-2003 (OTKA kutatás, kutatásvezető);
 • "A digitális földfelszíni televíziós műsorszórás (DVB-T) lehetséges magyarországi bevezetése: társadalmi és piackutatási alprojekt, 2002 (Alkalmazott kutatás az AH Rt. megrendelésére, projektvezető);
 • Consortium of Household Panels for European Socio-economic Research (With financial support from the Fifth Framework Programme of the European Union within the Key Action "Improving the socio-economic knowledge base" 2000-2003, country coordinator);
 • Virtuális Térfigyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring kutatás 2001-2002 (alkalmazott kutatás a MEH IKB / IHM megrendelésére, projektvezető-koordinátor);
 • Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) monitoring kutatás, 2003 (alkalmazott kutatás az IHM megrendelésére, projektvezető-koordinátor);
 • DKMKA Választásszociológiai kutatás (5/079/2004 számú NKFP kutatás témafelelős);
 • Társadalomtudományi Digitális Adattár, 2004 (Nemzeti Digitális Adattár (NDA) kutatás-fejlesztés, témavezető).

Fontosabb publikációk:

2010. “Pártok népszerűségének változása Magyarországon, 1990-2010.” in: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.). Társadalmi Riport 2010. Budapest: TÁRKI. pp. 491-511.

2009. “WP6 Final report: Strengthening the CESSDA RI (CESSDA PPP Deliverable 6.1)” Co-authors: Adrian Duşa (RODA), Jindřich Krejčí (SDA), Janez Štebe (ADP), Péter Hegedűs (TARKI), Brigitte Hausstein (GESIS). http://www.cessda.org/project/doc/WP6_Final_Report.pdf

2009. “WP7 Final report: Widening CESSDA: Inclusiveness and Comprehensiveness of the upgraded European research infrastructure (CESSDA PPP Deliverable 7.1) Co-authors: Brigitte Hausstein (GESIS), Janez Stebe (ADP), Adrian, Dusa (RODA), Péter Hegedűs (TARKI), Karl Müller (WISDOM). http://www.cessda.org/project/doc/D7.1_Report_and_Recommendations.pdf

2009. Three roads to Comparative Research: Analytical, Visual and Morphological. Wien: Edition Echoraum (Vol. 8. of the Series: Complexity, Design, Society. (Co-edited by Tos Niko, K. H. Müller, Z. J. Krejci, M. Zielinski)

2009. "Opportunity and Digital Literacy: Media Consumption and Digital Tool Usage Status Groups in Hungary." In: Gustavo Cardoso, Angus Cheong and Jeffrey Cole. World Wide Internet: Changeing Societies, Economies and Cultures. Macau: University of Macau. pp. 241-266. (co-authors: Anikó Bernát, Anna Galácz and Bence Ságvári.)

2008. "Pártpreferencia-csoportok politikai azonosulása és redisztribúciós attitűdjei." In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk). Társadalmi Riport 2008. Budapest: TÁRKI. pp. 387-414. (Tóth István Györggyel közösen.)

2008. "Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság." In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk). Társadalmi Riport 2008. Budapest: TÁRKI. pp. 66-88. (Bernát Anikóval közösen.)

2008. "Holtodiglan? A szavazói hűség szerepe a választói magatartásban." In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.). Újratervezés. Életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben. Kutatási jelentés a "Háztartások Életút Vizsgálata" (HÉV) alapján. Budapest: TÁRKI. pp. 161-173.

2008. "Esély és digitális írástudás: médiafogyasztási és digitális eszközhasználati státuszcsoportok Magyarországon" Információs Társadalom (VIII. évfolyam, 2. szám) pp. 110-133. (Bernát Anikóval, Galácz Annával és Ságvári Bencével közösen.)

2008. "Lófogók és csirkekötők: pártpreferencia csoportok politikai azonosulása és attitűdjei." (Tóth István Györggyel közösen) in: Szivós Péter és Tóth István György (szerk.). Köz, teher, elosztás. TÁRKI Monitor Jelentések 2008. Budapest: TÁRKI. pp. 196-207.

2008. "Lakáskörülmények és a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság." (Bernát Anikóval közösen) in: Tóth István György (szerk.). Európai Társadalmi Jelentés. Budapest: TÁRKI-UNICREDIT. pp. 105- 128.

2006. Internet.hu: A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 3. (szerkesztő: Dessewffy Tiborral és Z. Karvalics Lászlóval közösen) Budapest: TÁRKI Zrt.

2005. "Törésvonalak és a politikai ideológiai azonosulás szerepe a pártszimpátiák magyarázatában." In: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.) Törések, hálók, hidak: Politikai tagolódás Magyarországon. Budapest: DKMKA.

2004. "Is Prejudice Growing in Hungary?" In: Tamás Kolosi, István György Tóth and György Vukovich. (eds.) Social Report 2004. pp. 363-385. Budapest: TÁRKI (Enyedi Zsolttal és Sik Endrével közösen)

2004. "Digital Inequality and Types of Info-communication Tool Use." In: Tamás Kolosi, István György Tóth and György Vukovich. (eds.) Social Report 2004. pp. 299-320. Budapest: TÁRKI (Angelusz Róberttal és Tardos Róberttal közösen)

2004. "A digitális jövő térképe: A magyar társadalom és az Internet - 2004." [Map of the Digital Future: Hungarian Society and the Internet] Budapest: ITHAKA-ITTK-TÁRKI. (társszerzők: Dessewffy Tibor, Galácz Anna, Rét Zsófia, Rigler András és Ságvári Bence.)

2002. Digitális írástudás: A számítógép és az internethasználat elterjedtségének társadalmi jellemzői Magyarországon. In: Kolosi Tamás, Tóth István György és Vukovich György. (szerk.) Társadalmi Riport 2002. Budapest: TÁRKI. pp. 152-161.

2001. "Determinants of Denial and Acceptance of Refugees in Hungary." In: Phalet, Karen and Antal Örkény. (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context: A Dutch-Hungarian Comparison. pp. 85-96 Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney: Ashgate. (társzerzők: Csepeli György, Sik Endre).

2001. "Az otthoni számítógép és az Internet elterjedtsége." In: Szivós P., Tóth I. Gy. (szerk.): Növekedés alulnézetben. Budapest: TÁRKI. pp. 164-168.

2000. "Fogyasztás és életstílus." In: Kolosi T. és Tóth I. Gy. ésVukovich Gy. (szerk.) Társadalmi riport 2000. Budapest: TÁRKI. pp. 225-259.

1999. Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum.

1999. "Voter Allegiances and Voter Loyalty." In: Zsolt Spéder (ed.): Hungary in Flux. Krämer Verlag, Hamburg: Pp. 235-251.

1999. "The middle strata in transformation." In: Andorka R., Kolosi T., R. Rose, Vukovich Gy. (eds.): A Society Transformed Hungary in Time-Space Perspective. Budapest: Central European University Press. Pp. 97-112.