negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

magyarbrands logo


Adatbank katalóguskopint_logo_t (2K)
gazdaságkutatásVÁLASZTÁSKUTATÁS
2015.01.28.

TÁRKI: Tovább fogy a kormánypártok népszerűsége

A TÁRKI rendszeres pártpreferencia kutatása szerint januárban folytatódott a Fidesz-KDNP népszerűségvesztése, azaz az elmúlt negyedév csökkenő trendje stabilizálódni látszik, és ennek következményeként a kormánypártok támogatottsága a két évvel ezelőtti szintre esett. Az ellenzéki pártok közül a Demokratikus Koalíció hirtelen növekedése emelhető ki, de erről csak a következő hónapok kutatási mutatják majd meg, hogy tartós vagy csak átmeneti növekedést tapasztalunk most.

right_arrow (1K) részletek

TÁRKITEKINTŐ
2015.03.12.

Mi várható 2015-ben gazdasági téren?

Míg Csehországban pozitív, Lengyelországban és Magyarországon negatív irányba változott az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos közvélemény, valamint különösen a magyarok pesszimisták az ország jövőjét illetően – derül ki a TÁRKI 2015. januári adatfelvételéből.

right_arrow (1K) részletek

KUTATÁSOK
2014.05.22.

Új kutatási projekt a fókuszban, elindult a STYLE! Strategic Transitions for Youth Labour in Europe

Az Európai Bizottság FP7 keretprogramjából finanszírozott projekt célja, hogy átfogóan elemezze az európai fiatalok magas munkanélküliségének okait, és értékelje e társadalmi probléma kezelése érdekében működtetetett szakpolitikák hatásosságát. A kutatásban, melynek koordinátora a Brightoni Egyetem, 25 egyetem és kutatóintézet vesz részt. A Tárki a családi háttér hatását vizsgáló munkacsomag vezetője, a sérülékeny csoportok helyzetét és a értékek változását vizsgáló munkacsomagokban pedig partnerként vesz részt. A projekt időtartama: 2014. március - 2017. október. További információk a kutatás honlapján és a naponta frissülő blogjában olvashatók.
2014.01.16.

SEEMIG: Interaktív képzés Sik Endre előadásaival

"Tényeken alapuló várofejlesztési stratégiák: migrációs, humán erőforrás és munkaerő-piaci trendek" címmel interaktív képzést tartottak Pécsett a SEEMIG projekt magyarországi partnerei, a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH Népességtudományi Kutatóintézete és Pécs Megyei Jogú Város, valamint a közreműködő szakértő szervezet, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület 2014. január 13-14-én. A két napos program áttekintést nyújtott a migrációval, humán erőforrással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos adatrendszerekről és az ezen területeket érintő trendekről. A TÁRKI vezető kutatója, Sik Endre a SEEMIG külső szakértőjeként két előadást tartott "Kérdőves technikák és eredmények a helyi és országos migrációkutatásban" és "Interaktív gyakorlati képzés I.: feladatok előregyártott állományokon, vizualizációk" címmel. Az előadások prezentációja letölthető innen és innen, az interaktív képzés programja pedig innen érhető el.
2014.01.14.

Az EUBORDERREGIONS FP7-es kutatás 2013-as éve

A TÁRKI részvételével zajló és az EU külső határa menti országok szomszédságpolitikáját vizsgáló "EUBORDERREGIONS" című FP7-es kutatás 2013-as tevékenységét az itt elérhető angol nyelvű hírösszefoglaló mutatja be.
2013.11.27.

A privatizáció hatása a halálozásra - Kutatás négy kelet-európai országban

A TÁRKI koordinálja azt a négy kelet-európai országban zajló adatfelvételt, amely a „PrivMort” (The Impact of Privatization on the Mortality Crisis in Eastern Europe) című kutatás részeként azt vizsgálja, hogy miként hat a privatizáció a halálozási arányszámok alakulására. A projektet a Cambridge-i Egyetem vezeti, adatfelvétel négy országban lesz, amelyeket a TÁRKI koordinálja.

right_arrow (1K)részletek
2013.10.31.

Indikátorfejlesztés a gazdasági, társadalmi, környezeti és az állam működésével kapcsolatos folyamatok monitorozására

A TÁRKI a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából, az Államreform Operatív Program (ÁROP) 1.1.10, A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása kiemelt projektje keretében indikátorfejlesztést és empirikus vizsgálatokat végzett. Az ÁROP 1.1.10. kiemelt projekt alapvető célja, hogy megteremtse a központi közigazgatásban a jogszabályalkotást segítő és a jogalkotói szándéknak megfelelő társadalmi, gazdasági, környezeti kimenetek, eredmények megvalósulását előremozdító szabályozási hatásvizsgálat (Regulatory Impact Assessment - RIA) kapacitásait és elterjessze e gyakorlatot a közigazgatás jogalkotási eljárásai során. A TÁRKI által megvalósított projekt két részprojektből állt.

right_arrow (1K)részletek

ADATBANK SZERZEMÉNYEK
2014.10.02.

Egyéni adatbázissal bővült az 1971. évi cigánykutatás állománya

Az MTA KRTK Adatbanknak köszönhetően 'A magyarországi cigányság életkörülményei 1971' című kutatás egy újabb adatbázissal frissült. Máthé Judit és Köllő János munkájának eredményeként a Tárki Adatbankban elérhető háztartási fájl egy javított egyéni adatbázissal bővült. Az új egyéni adatbázison az eredeti háztartási adatok is javításra kerültek. Ezentúl a Tárki Adatbankból az adatkérők az eredeti mellett ezt a frissített változatot is elérhetik. A kutatás adatlapja és az új adatbázis dokumentációja itt érhető el:

A magyarországi cigányság életkörülményei 1971

Az egyéni fájl elérhető a MTA KRTK Adatbank honlapján adatbank.krtk.mta.hu, illetve a www.kemenyistvan.hu oldalon keresztül is.

A kutatók minden megjegyzést, bírálatot, tanácsot szívesen fogadnak az új adatbázissal kapcsolatban, elérhetőségük a MTA KRTK Adatbank oldalon megtalálható.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Máthé Juditnak és Köllő Jánosnak kitartó munkájukért.

KONFERENCIÁK, PUBLIKÁCIÓK
2014.11.10.

Sik Endre a határmenti gazdasági kapcsolatokról

A TÁRKI vezető kutatója és az ELTE TáTK emeritus professzora, Sik Endre a magyar-szlovák-ukrán hármashatáron átnyúló gazdasági kapcsolatokról és migrációról tartott előadást az UNESCO 2014. november 5-7. között Pozsonyban rendezett "Cross-border migration and its implications for the Central European Area" című konferenciáján. A konferencia programja letölthető innen, Sik Endre "Cross-Border Income-Generating Labour and Quasi-Entrepreneurial Migration in the Hungarian–Slovak–Ukrainian Three-Border Region" című előadásának prezentációja pedig innen.
2014.10.15.

Sik Endre előadása az idegenellenességről és a piréz jelenségről

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója részt vett az Európai Migrációs Hálózat XIII. Nemzeti Ülésén, amelyre a „A tudományos szféra hozzájárulása a migrációs szakpolitika formálásához” címmel 2014. október 14-én Budapesten a Belügyminisztériumban került sor. Sik Endre "Az idegenellensség és a piréz jelenség" című előadása letölthető innen.
2014.10.08.

Kolosi Tamás és Szelényi Iván a társadalmi egyenlőtlenségekről

Megjelent Kolosi Tamás (a TÁRKI elnöke) és Szelényi Iván (Professor Emeritus, a New York University Abu Dhabi korábbi dékánja, a TÁRKI külső tanácsadója) beszélgetése a társadalmi egyenlőtlenségekről a Szociológiai Szemle 2014/3. számában. A 2014 júniusában az MTA TK Szociológiai Intézete által szervezett beszélgetés írott változata elérhető innen.
2014.07.02.

Sik Endre a magyar-szlovák-ukrán hármashatár térségének migrációs folyamatairól

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója "Migrációs folyamatok a magyar-szlovák-ukrán hármashatáron" címmel tartott előadást az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete 2014. június 25-26-án "Határok és határtérségek" címmel rendezett konferenciáján Nyíregyházán. Az előadás letölthető innen, a konferencia programja és további előadásai pedig elérhetőek itt.
2014.05.01.

Sik Endre a munkaerő-migrációról

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója "Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások címmel" tartott előadást 2014. április 30-án az XVII. Országos Adójogi Konferencián, Velencén. Az előadás megtekinthető itt.

2014.03.22.

Sik Endre előadása a közép-európai migrációról

Sik Endre, a TÁRKI kutatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2014. március 21-22-én Budapesten rendezett Szlovák-Magyar Demográfiai Konferencia migrációs paneljében. A Neighbourhood Dialogues sorozat keretében szervezett konferencián Sik Endre előadásának prezentációját "Four études on migration in Central European countries" címmel itt találja.

2014.03.11.

Részvétel és pártszimpátia - konferenciaelőadás

Sik Endre és Szeitl Blanka, a TÁRKI kutatói részt vettek a Politikatörténeti Intézet "Parlamenti választások és politikai előrejelzés VI." című konferenciáján 2014. március 6-án. A "Részvétel és pártszimpátia" című előadás letölthető innen.
2013.12.11.

TÁRKI-kutatók a Gazdasági Versenyhivatal konferenciáján

A TÁRKI két kutatója is részt vett a Gazdasági Versenyhivatal által 2013. december 5-én a Versenyjogi Világnap alkalmából rendezett "Milyen szerepe van a versenynek a szegénység csökkentésében?" című konferencián. Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója "A szegénység okai és a szegénység csökkentés eszköztára: hol jó, ha több a verseny?" címmel tartott előadást (a prezentáció pdf-ben letölthető innen), Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója pedig a konferencia panelbeszélgetésében vett részt.

2013.12.05.

Nemzetközi workshop a hátrányos helyzetű csoportok indikátorairól

A TÁRKI részvételével zajló EU FP7-es InGRID-kutatás (Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion) keretében nemzetközi szakértői workshopot rendezett a TÁRKI a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jellemzőit mérő indikátorok fejlesztéséről 2013. november 27-29. között a Béke Radisson Blue Hotelben. A kutatásról részletesebben itt és itt olvashat, a workshop előadásai pedig itt érhetők el.


HÍREK
2015.03.25.

A Tárki adatfelvételi vezetőt keres

Az adatfelvételi osztály feladata a TÁRKI adatfelvételi rendszerének működtetése, a TÁRKI saját, személyes, telefonos és online adatfelvételeinek, piac- és közvélemény-kutatásainak, továbbá a külső megrendelésekre vállalt adatfelvételeknek a lebonyolítása, a kutatási dokumentációk előállítása, illetőleg az előállított adatállományok archiválásra alkalmassá tétele. right_arrow (1K) részletek
2015.03.04.

A TÁRKI vezérigazgatója, Tóth István György beszél. Magyarul Balóval.

A 2015. március 2-án bemutatott televíziós adás témája Magyarország leszakadása, illetve felzárkózása volt az Európai Unióhoz és a régiónk országaihoz képest. A beszélgetés apropóját a Társadalmi Riport 2014 című kötet (szerkesztette: Kolosi Tamás és Tóth István György) megjelenése szolgáltatta. Műsorvezető Baló György.

A Társadalmi Riport 2014 című kötet tanulmányai elérhetők itt.
A kötet sajtóvisszhangjáról bővebben itt olvashat.
2015.01.23.

Ismét a világ legjobb agytrösztjei között a TÁRKI

Az előző három év után 2014-ben ismét a nemzetközi élvonalba került a TÁRKI a "Think Tanks and Civil Society Program" keretében a Pennsylvania-i Egyetem által évenként kiadott értékelés alapján. A 2015. január 22-én megjelent 2014-es évi tevékenységet rangsoroló listán a TÁRKI továbbra is világ think tank-jeinek elitjébe tartozik.

A közép- és kelet-európai kutatóintézetek összesített, minden szakterületet figyelembe vevő listáján a TÁRKI a korábbi 37. helyett a 34. helyen áll, a másik két listán pozíciónk nem változott: a társadalompolitikai think tank-ek közül a világon a 44., a gazdaságpolitikai agytrösztök listáján pedig a 71. helyre kerültünk.

A "Global Go-To Think Tank Index" a világ legjobb kutatóhelyeit, intézeteit és agytrösztjeit rangsorolja évente közel 20 ezer szakértő, kutató és újságíró segítségével. Az alapos módszertannal készülő lista egyre több országot és intézetet vesz figyelembe: 2014-ban 6600 intézetet 18 kritérium alapján értékeltek. A jelentés a listákkal és a módszertannal angol és magyar nyelven elérhető az MTA Világgazdasági Kutatóintézet – a magyarországi bemutató hivatalos partnere – honlapján.
2014.12.11.

Megjelent a Társadalmi riport 2014

Megjelent a Társadalmi riport 2014 című kötet (szerk.: Kolosi Tamás és Tóth István György), amely a TÁRKI 1990-ben indult sorozatának immár 13. kötete. A könyvben szereplő 28 tanulmány átfogó képet nyújt a magyar társadalom, gazdaság és politika fontosabb jelzőszámairól és trendjeiről az egyes területek vezető magyarországi szakértőinek elemző értékelésével. A 2014-ben megjelenő kötet újdonsága, hogy öt, a szerkesztők által felkért különösen nagyra becsült magyar értelmiségi egy-egy esszében külön is jelezte, hogy mit tart a magyar társadalom legfontosabb problémájának, véleményükkel segítettek tájékozódnunk abban, hogy hol is vagyunk, merre tartunk.

A kötet a következő kérdésekre igyekszik választ adni, szigorúan empirikus tényekre és konkrét adatfelvételekre épülve:
 • Hogy alakult a magyar gazdaság és társadalom felzárkózása az Európai Unió országaihoz?
 • Miképpen változtak a fontosabb demográfiai trendek?
 • Iskolázottabbak lettünk-e, jobbak lettek-e a kompetenciáink?
 • Mennyivel nőtt a foglalkoztatottság és a munkahelyek száma?
 • Mit tudunk a Magyarországról elindult elvándorlás motívumairól és lehetséges hatásairól?
 • Hogy változtatott attitűdjeinken a gazdasági válság és a politika?
 • Hogyan alakult át a politikai intézményrendszer, milyen politikai folyamatok zajlottak le?
 • Milyen politikai törésvonalak jellemzik a magyar társadalmat?”
A Társadalmi riport idei kötetének létrejöttét számos cég és magánszemély által a TÁRKI Alapítványnak nyújtott nagylelkű támogatás tette lehetővé.

A kötetet 2014. december 11-én mutattuk be. Ha tovább kattint, letöltheti a kötet tanulmányait és megtekintheti a kötet fő tanulságait összefoglaló prezit, amely minden tanulmányból és esszéből felvillantja a legfontosabb üzeneteket.

right_arrow (1K)tovább
2014.12.01.

Az utolsó EUBORDERREGIONS hírlevél

A TÁRKI részvételével zajló EU FP7-es EUBORDERREGIONS "European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation" című kutatás a végéhez közeledik. A projekt hatodik, egyben utolsó hírlevele 2014 novemberében jelent meg és itt olvasható.
2014.10.24.

Társadalmi folyamatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában - 2009-2012

Az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága azzal bízta meg a TÁRKI Társadalomkutatási Intézetet, hogy készítsen elemzést a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hatókörébe tartozó társadalmi folyamatok alakulásáról a Stratégia elfogadása óta letelt időszakban. A jelenlegi elemzés előzményeként, a TÁRKI 2012-ben, ugyancsak az Államtitkárság megbízásából, elkészítette a Stratégia hatókörébe tartozó társadalmi folyamatok nyomon követési rendszerét, definiálta az indikátorokat és javaslatot tett a működtetésre vonatkozóan is. A javasolt indikátorrendszer alapján felépített monitoring adatbázis összeállítása során kifejezett cél volt, hogy az önmagában alkalmas legyen egy nyomon követési jelentés szinte teljes összeállítására. A jelentés tehát, elsődleges adatforrásként ezt a monitoring adatbázist, valamint a TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatának 2012-es hullámát használta.
2014.06.11.

Gál Róbert Iván a nyugdíjkilátásokról

Interjú készült a privatbankar.hu-n Gál Róbert Ivánnal, a TÁRKI és a Népességtudományi Kutatóintézet vezető kutatójával a nyugdíjrendszerről és a nyugdíjkilátásokról.
2014.04.17.

KÖSZÖNJÜK! - Összegyűlt a pénz a Társadalmi Riport 2014 idei elkészítésére.

Lehet, hogy mégis szükség van tényekre alapozott független elemzésekre? Közleményünk, amelyben arról tudósítottunk, hogy bezárjuk az 1990 óta folytatott sorozatunkat, Magyarországon ritkán tapasztalható visszajelzés-hullámot váltott ki.

right_arrow (1K)tovább
2014.04.14.

Egyenlőtlenségek és következményeik a világ gazdagabbik felében: két új könyv a Tárki közreműködésével

A növekvő egyenlőtlenségek hatásaival foglalkozó, harminc ország tapasztalatait elemző kutatás eredményeit az Oxford University Press adta ki, a Tárki pedig bemutatta 2014. április 14-én.

right_arrow (1K)meghívó (angol)
right_arrow (1K)kiadványismertető (angol)
right_arrow (1K)program

right_arrow (1K)Interjú Tóth István Györggyel a kutatás eredményeiről

A kutatásról bővebben itt és itt olvashat.
2014.03.19.

Megjelent (volna) a Társadalmi Riport 2014...

... ha sikerült volna megszereznünk a kormányzat támogatását az 1990 óta megjelenő sorozat idei kötetére.

De minden jel azt mutatja, hogy nem sikerült.

A TÁRKI Társadalmi Riport több mint két évtizeden át tudósított a magyar társadalom állapotáról, mindig a megjelenést megelőző két év szisztematikusan gyűjtött empirikus adatállományaira támaszkodva. 2012-ben történt meg először, hogy a kormány illetékes minisztériumának támogatása nélkül készült el a jelentés. Idén már anélkül sem fog.

right_arrow (1K)tovább
2014.01.27.

Ismét a világ legjobb agytrösztjei között a TÁRKI

Az előző két év után 2013-ben ismét a nemzetközi élvonalba került a TÁRKI a "Think Tanks and Civil Society Program" keretében évenként kiadott értékelés alapján. A 2014. január 22-én megjelent 2013-as évi tevékenységet rangsoroló listán a TÁRKI továbbra is világ think tankjeinek elitjébe tartozik. A közép- és kelet-európai kutatóintézetek összesített, minden szakterületet figyelembe vevő listáján továbbra is a 37. helyet foglaljuk el, a társadalompolitikai think tankek közül - három hellyel előrébb lépve - a világon a 44., a gazdaságpolitikai agytrösztök listáján pedig a tavalyi helyezéssel megegyezően idén is a 71. helyre kerültünk.

right_arrow (1K)részletek.

A TÁRKI-ról

A TÁRKI-ról

A TÁRKI 25 esztendeje van jelen a hazai és nemzetközi empirikus társadalomkutatásban. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap tevékenységünkben a piac- és martketingkutatás, valamint az egészségügyi kutatások. 2007-ben megalakult a Kopint-TÁRKI Zrt., amely gazdaság- és konjunktúrakutatással foglalkozik. Főbb tevékenységi területeink:

 • stratégiai tanácsadás kormányzati és üzleti ügyfelek számára
 • mikroszimulációs adatbázis modellek fejlesztése (pl. az adó- és jóléti rendszer, a választási rendszer működésére)
 • felmérések és kutatásjelentések készítése gazdasági és társadalmi folyamatokról (megtakarítások, inflációs várakozások, stb)
 • társadalmi és politikai attitűdök, vélemények felmérése
 • vállalati felmérések

A TÁRKI Zrt. Adatfelvételi Osztálya országos kérdezőbiztosi hálózatot működtet, amellyel rendszeresen vizsgáljuk a lakosság, a háztartások, önkormányzatok és a vállalatok körülményeit, döntéseit, fogyasztói magatartását.
A TÁRKI Adatbank Magyarországon az egyetlen nyilvános társadalomkutatási adatarchívum, amely empirikus társadalomkutatási adatbázisokat, gyűjt, tárol és terjeszt digitálisan a hazai és nemzetközi kutatói és oktatói közösség körében.
Számos nemzetközi kutatási együttműködésben és szervezet munkájában veszünk részt. A TÁRKI az Adatbank révén tagja az IFDO-nak (International Federation of Data Organization), a CESSDÁ-nak (Council for European Social Science Data Archives), az észak-amerikai ICPSR-nek. Részt veszünk az ISSP (International Social Survey Program) és az ESS (European Social Survey) nemzetközi kutatási programokban. A Luxembourg Income Study a TÁRKI jövedelemfelvételeit használja adatbázisában. A TÁRKI cseh, lengyel partnereivel közösen megalapította a brüsszeli székhelyű CEORG-ot, amely Közép-Európában rendszeresen vizsgálja a közvéleményt.