negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol

magyarbrands logo


Adatbank katalóguskopint_logo_t (2K)
gazdaságkutatásVÁLASZTÁSKUTATÁS
2014.07.30.

TÁRKI: Már nyaral a közvélemény

A TÁRKI júliusi kutatása szerint júniusról júliusra lényegében egyik párt sem mozdult el statisztikailag jelentősnek tekinthető mértékben a korábbi pozíciójából, csupán a baloldalon belüli kismértékű mozgást emelhetjük ki, miközben a baloldali ellenzék teljes táborának mérete sem változott.

right_arrow (1K) részletek
2014.03.06.

Válaszadási hajlandóság a politikai közvélemény-kutatásokban

Az utóbbi hetekben a sajtóban elterjedtek különböző számok arra vonatkozóan, hogy a közvélemény-kutatóknak hány embert kell megkeresniük ahhoz, hogy elegendő válaszadójuk legyen egy 1000-1500 fős mintához. A Tárki tapasztalata szerint az elmúlt évtizedben valamelyest romlott a válaszadási arány, de ma is a megkérdezettek kb. 55-60 százaléka válaszol a kérdezőbiztosoknak. Ahhoz tehát, hogy 1000 embertől személyes megkérdezés során választ kapjunk, kb. 1800 embert kell megkérdeznünk. A sajtóban ezzel kapcsolatban elterjedt, 5-10-szeres megkeresésre vonatkozó számok (ha egyáltalán igazak) vagy más intézettől, vagy a közvélemény-kutatást nem személyes, hanem telefonos megkérdezéssel bonyolító cégektől származhatnak.


TÁRKITEKINTŐ
2014.07.16.

Továbbra is magas az idegenellenesek aránya

- derül ki a TÁRKI 1992 óta rendszeresen végzett kutatásának legújabb adataiból.

right_arrow (1K)tovább

KUTATÁSOK
2014.05.22.

Új kutatási projekt a fókuszban, elindult a STYLE! Strategic Transitions for Youth Labour in Europe

Az Európai Bizottság FP7 keretprogramjából finanszírozott projekt célja, hogy átfogóan elemezze az európai fiatalok magas munkanélküliségének okait, és értékelje e társadalmi probléma kezelése érdekében működtetetett szakpolitikák hatásosságát. A kutatásban, melynek koordinátora a Brightoni Egyetem, 25 egyetem és kutatóintézet vesz részt. A Tárki a családi háttér hatását vizsgáló munkacsomag vezetője, a sérülékeny csoportok helyzetét és a értékek változását vizsgáló munkacsomagokban pedig partnerként vesz részt. A projekt időtartama: 2014. március - 2017. október. További információk a kutatás honlapján és a naponta frissülő blogjában olvashatók.
2014.01.16.

SEEMIG: Interaktív képzés Sik Endre előadásaival

"Tényeken alapuló várofejlesztési stratégiák: migrációs, humán erőforrás és munkaerő-piaci trendek" címmel interaktív képzést tartottak Pécsett a SEEMIG projekt magyarországi partnerei, a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH Népességtudományi Kutatóintézete és Pécs Megyei Jogú Város, valamint a közreműködő szakértő szervezet, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület 2014. január 13-14-én. A két napos program áttekintést nyújtott a migrációval, humán erőforrással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos adatrendszerekről és az ezen területeket érintő trendekről. A TÁRKI vezető kutatója, Sik Endre a SEEMIG külső szakértőjeként két előadást tartott "Kérdőves technikák és eredmények a helyi és országos migrációkutatásban" és "Interaktív gyakorlati képzés I.: feladatok előregyártott állományokon, vizualizációk" címmel. Az előadások prezentációja letölthető innen és innen, az interaktív képzés programja pedig innen érhető el.
2014.01.14.

Az EUBORDERREGIONS FP7-es kutatás 2013-as éve

A TÁRKI részvételével zajló és az EU külső határa menti országok szomszédságpolitikáját vizsgáló "EUBORDERREGIONS" című FP7-es kutatás 2013-as tevékenységét az itt elérhető angol nyelvű hírösszefoglaló mutatja be.
2013.11.27.

A privatizáció hatása a halálozásra - Kutatás négy kelet-európai országban

A TÁRKI koordinálja azt a négy kelet-európai országban zajló adatfelvételt, amely a „PrivMort” (The Impact of Privatization on the Mortality Crisis in Eastern Europe) című kutatás részeként azt vizsgálja, hogy miként hat a privatizáció a halálozási arányszámok alakulására. A projektet a Cambridge-i Egyetem vezeti, adatfelvétel négy országban lesz, amelyeket a TÁRKI koordinálja.

right_arrow (1K)részletek
2013.10.31.

Indikátorfejlesztés a gazdasági, társadalmi, környezeti és az állam működésével kapcsolatos folyamatok monitorozására

A TÁRKI a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából, az Államreform Operatív Program (ÁROP) 1.1.10, A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása kiemelt projektje keretében indikátorfejlesztést és empirikus vizsgálatokat végzett. Az ÁROP 1.1.10. kiemelt projekt alapvető célja, hogy megteremtse a központi közigazgatásban a jogszabályalkotást segítő és a jogalkotói szándéknak megfelelő társadalmi, gazdasági, környezeti kimenetek, eredmények megvalósulását előremozdító szabályozási hatásvizsgálat (Regulatory Impact Assessment - RIA) kapacitásait és elterjessze e gyakorlatot a közigazgatás jogalkotási eljárásai során. A TÁRKI által megvalósított projekt két részprojektből állt.

right_arrow (1K)részletek
2013.08.28.

A magyarok ötöde nyitott a hamis termékek vásárlására

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) megbízásából a TÁRKI országos reprezentatív közvélemény-kutatás keretében a magyar társadalom hamisításhoz való viszonyát vizsgálta. A kutatás kitér a hamis termékekkel kapcsolatos vásárlási szokásokra, a hamis termékek megvásárlásának motivációira, a hamisítással kapcsolatos attitűdökre és külön vizsgálja az internetes letöltések témáját is.

A kutatást összefoglaló sajtóközleményt itt olvashatja, a Simonovits Bori, Sik Endre, Szalai Boglárka által készített teljes elemzést pedig innen töltheti le.
2012.01.05.

Európai kutatás a határon átnyúló kapcsolatokról

A Tárki részvételével zajló EUBORDERREGIONS című, 2011 márciusában elkezdődött négy éves FP7-es kutatás célja, hogy meghatározza az EU külső határai mentén fekvő határrégiók gazdasági, társadalmi és területi kohézióval kapcsolatos kihívásait és a regionális fejlesztés lehetőségeit.

A kutatás legújabb hírlevele letölthető innen.
2011.12.02.

Az akadályozott és egészségkárosodott emberek élethelyzete Magyarországon

A TÁRKI a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megbízásából 2010-2011 folyamán kutatást végzett az akadályozott illetve egészségkárosodott aktív korú magyarok körében a TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt V. pillérének keretében. A kutatások kérdőívei, adatbázisai valamint az eredményeket összefoglaló zárótanulmányok innen tölthetők le.

2011.12.02.

A háztartások eladósodottsága és adósságkezelés Magyarországon

A TÁRKI és a Habitat for Humanity Magyarország együttműködésében elkészült országjelentés fókuszában az eladósodottság megelőzésére és felszámolására szolgáló intézkedések, programok hatékonyságának értékelése állt. A kutatás rávilágít, hogy miközben minden negyedik magyarral fordult elő a közelmúltban, hogy anyagi okokból késett valamilyen lakhatással kapcsolatos számlája vagy lakáshitele befizetésével, az adósságkezelés különböző formái legfeljebb néhány tízezer embert érnek el. A tanulmány a dublini központú EU-s szervezet, az Eurofound megbízásából készült 2011-ben, és Magyarországon kívül Írország, Portugália, Svédország vett részt benne

right_arrow (1K) Az angol nyelvű tanulmány letölthető innen.

TÁRKI-kutatás az európai gyermekszegénységről

A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. kutatást végzett a gyermekszegénység témakörében az Európai Bizottság Munka, Szociális és Egyenlő Esélyek Főigazgatósága megbízásából, a brüsszeli székhelyű Applica kutatóintézettel közösen. Az egyéves kutatás 2009. végén zárult. A kutatás célja egy koherens és integrált politikai stratégia előkészítése volt, segítendő a tagországokat küzdelmét a gyermekek szegénysége és a társadalmi kirekesztettsége ellen. Az eredményeket összegző zárótanulmány áttekinti a gyermekszegénység helyzetét, és annak főbb meghatározóit az egyes tagországokban. A jelentés ugyancsak foglalkozik a kapcsolódó szociális és munkaerő-piaci politikák hatékonyságával, és bemutatja a jó gyakorlatokat ezen a téren. Ugyancsak a kutatás céljai közé tartozott a gyermekek jól-létét több dimenzióban is leíró indikátorok azonosítása és ehhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazása.

right_arrow (1K)részletek

ADATBANK SZERZEMÉNYEK
2010.07.08.

2010. évi országgyűlési képviselő választás eredményei a TÁRKI Adatbankban

A TÁRKI Adatbankban már elérhető a 2010. évi országgyűlési képviselő választás jegyzőkönyveinek alapján készült adatbázis. Az egyéni és a listás szavazás eredményeit tartalmazó adatbázisokról bővebb információt a következő két adatlapon olvashatnak:

2010. évi országgyűlési képviselő választás egyéni választóköri szavazás szavazatszámlálásának eredményei

2010. évi országgyűlési képviselő választás listás szavazás szavazatszámlálásának eredményei

HÍREK
2014.06.11.

Gál Róbert Iván a nyugdíjkilátásokról

Interjú készült a privatbankar.hu-n Gál Róbert Ivánnal, a TÁRKI és a Népességtudományi Kutatóintézet vezető kutatójával a nyugdíjrendszerről és a nyugdíjkilátásokról.
2014.04.17.

KÖSZÖNJÜK! - Összegyűlt a pénz a Társadalmi Riport 2014 idei elkészítésére.

Lehet, hogy mégis szükség van tényekre alapozott független elemzésekre? Közleményünk, amelyben arról tudósítottunk, hogy bezárjuk az 1990 óta folytatott sorozatunkat, Magyarországon ritkán tapasztalható visszajelzés-hullámot váltott ki.

right_arrow (1K)tovább
2014.04.14.

Egyenlőtlenségek és következményeik a világ gazdagabbik felében: két új könyv a Tárki közreműködésével

A növekvő egyenlőtlenségek hatásaival foglalkozó, harminc ország tapasztalatait elemző kutatás eredményeit az Oxford University Press adta ki, a Tárki pedig bemutatta 2014. április 14-én.

right_arrow (1K)meghívó (angol)
right_arrow (1K)kiadványismertető (angol)
right_arrow (1K)program

right_arrow (1K)Interjú Tóth István Györggyel a kutatás eredményeiről

A kutatásról bővebben itt és itt olvashat.
2014.03.19.

Megjelent (volna) a Társadalmi Riport 2014...

... ha sikerült volna megszereznünk a kormányzat támogatását az 1990 óta megjelenő sorozat idei kötetére.

De minden jel azt mutatja, hogy nem sikerült.

A TÁRKI Társadalmi Riport több mint két évtizeden át tudósított a magyar társadalom állapotáról, mindig a megjelenést megelőző két év szisztematikusan gyűjtött empirikus adatállományaira támaszkodva. 2012-ben történt meg először, hogy a kormány illetékes minisztériumának támogatása nélkül készült el a jelentés. Idén már anélkül sem fog.

right_arrow (1K)tovább
2014.01.27.

Ismét a világ legjobb agytrösztjei között a TÁRKI

Az előző két év után 2013-ben ismét a nemzetközi élvonalba került a TÁRKI a "Think Tanks and Civil Society Program" keretében évenként kiadott értékelés alapján. A 2014. január 22-én megjelent 2013-as évi tevékenységet rangsoroló listán a TÁRKI továbbra is világ think tankjeinek elitjébe tartozik. A közép- és kelet-európai kutatóintézetek összesített, minden szakterületet figyelembe vevő listáján továbbra is a 37. helyet foglaljuk el, a társadalompolitikai think tankek közül - három hellyel előrébb lépve - a világon a 44., a gazdaságpolitikai agytrösztök listáján pedig a tavalyi helyezéssel megegyezően idén is a 71. helyre kerültünk.

right_arrow (1K)részletek.
2013.11.22.

Értékszerkezet 2013-ban – egy polarizálódó politikai térben

A Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. 2009 után 2013-ban megismételte a magyar társadalom értékszerkezetét vizsgáló kutatását, melyet 2013. november 22-én 10:00 órakor a Kossuth Klubban (Budapest VIII. Múzeum utca 7.) nyilvános beszélgetés formájában mutattunk be. 2013-ban arra kerestük a választ, hogy mi változott 2009 óta, máshova kerültünk-e a világ értéktérképén, másképpen gondolkodunk-e a közintézményeinkről, jobban bízunk-e egymásban és hogy másképp gondolkodnak-e az egyes társadalmi csoportok vagy eltérnek-e az attitűdök a különböző politikai nézetűek között. Az eseményről bővebb információt itt talál.

2013.11.18.

A TÁRKI Adatfelvétel instruktort keres

A TÁRKI Zrt Adatfelvételi Osztálya CAPI felvételek lebonyolítására is képes, tapasztalt kérdezői hálózattal rendelkező területi instruktort keres Vas megyében. A jelentkezéseket - önéletrajz és rövid szakmai bemutatkozó csatolásával - a következő címre kérjük.

2013.10.28.

Dávid Kriszta informatikusunk harmadik lett a Spanyolországban rendezett Európa-bajnokságon

Kollégánk, Dávid Kriszta nyerte a bronzérmet a női 10m légpisztoly versenyszámban a parasportlövő Európa-bajnokság utolsó napján, a spanyolországi Alicantéban. Gratulálunk Kriszta, büszkék vagyunk a teljesítményedre!
2013.06.04.

Sik Endre az ELTE Professor Emeritusa lett

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója és az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára Professor Emeritus címet kapott az ELTE Szenátusától. Gratulálunk!

2013.05.09.

Megjelent a TÁRKI Monitor jelentések 2012 "Egyenlőtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban" címmel

A teljes kötet letölthető. (pdf, 9MB)

2013.05.13.

Interjú Kolosi Tamással

A Népszabadság egészoldalas interjút közölt Kolosi Tamással, a TÁRKI elnökével "A stílussal van a legfőbb baj" címmel. A beszélgetés apropója a nemrég megjelent tanulmánykötetünk, a Társadalmi riport 2012 kötet volt.

KONFERENCIÁK, PUBLIKÁCIÓK
2014.07.02.

Sik Endre a a magyar-szlovák-ukrán hármashatár térségének migrációs folyamatairól

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója "Migrációs folyamatok a magyar-szlovák-ukrán hármashatáron" címmel tartott előadást az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete 2014. június 25-26-án "Határok és határtérségek" címmel rendezett konferenciáján Nyíregyházán. Az előadás letölthető innen, a konferencia programja és további előadásai pedig elérhetőek itt.
2014.05.01.

Sik Endre a munkaerő-migrációról

Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója "Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások címmel" tartott előadást 2014. április 30-án az XVII. Országos Adójogi Konferencián, Velencén. Az előadás megtekinthető itt.

2014.03.22.

Sik Endre előadása a közép-európai migrációról

Sik Endre, a TÁRKI kutatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2014. március 21-22-én Budapesten rendezett Szlovák-Magyar Demográfiai Konferencia migrációs paneljében. A Neighbourhood Dialogues sorozat keretében szervezett konferencián Sik Endre előadásának prezentációját "Four études on migration in Central European countries" címmel itt találja.

2014.03.11.

Részvétel és pártszimpátia - konferenciaelőadás

Sik Endre és Szeitl Blanka, a TÁRKI kutatói részt vettek a Politikatörténeti Intézet "Parlamenti választások és politikai előrejelzés VI." című konferenciáján 2014. március 6-án. A "Részvétel és pártszimpátia" című előadás letölthető innen.
2013.12.11.

TÁRKI-kutatók a Gazdasági Versenyhivatal konferenciáján

A TÁRKI két kutatója is részt vett a Gazdasági Versenyhivatal által 2013. december 5-én a Versenyjogi Világnap alkalmából rendezett "Milyen szerepe van a versenynek a szegénység csökkentésében?" című konferencián. Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója "A szegénység okai és a szegénység csökkentés eszköztára: hol jó, ha több a verseny?" címmel tartott előadást (a prezentáció pdf-ben letölthető innen), Sik Endre, a TÁRKI vezető kutatója pedig a konferencia panelbeszélgetésében vett részt.

2013.12.05.

Nemzetközi workshop a hátrányos helyzetű csoportok indikátorairól

A TÁRKI részvételével zajló EU FP7-es InGRID-kutatás (Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion) keretében nemzetközi szakértői workshopot rendezett a TÁRKI a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jellemzőit mérő indikátorok fejlesztéséről 2013. november 27-29. között a Béke Radisson Blue Hotelben. A kutatásról részletesebben itt és itt olvashat, a workshop előadásai pedig itt érhetők el.

2013.11.04.

Szivós Péter brazíliai előadása a szegénység- és panelkutatások módszertanáról

Szivós Pérer 2013. október 22-24. között részt vett az EUROsociAL által rendezett konferencián, amelynek célja a brazíliai szegénységgel kapcsolatos panelfelvétel előkészítése volt. Az előadók a szegénységmérés és a panelfelvételek latin-amerikai és európai tapasztalatait osztották meg a résztvevőkkel, így Szivós Péter a longitudinális adatfelvételekkel kapcsolatos, a TÁRKI-ban több évtized alatt összegyűlt ismereteket mutatta be. Az angol nyelvű előadás megtalálható itt.
2013.10.31.

Előadás a piréz-jelenségről

Sik Endre és Dudás Edina "A piréz-jelenségről" címmel előadást tartott a MÚOSZ Belpolitikai Szakosztálya által szervezett Mérők Klubjában 2013. október 31-én. Az előadás letölthető innen.
2013.10.30.

Politikai törésvonalak és ideológiai identitásmintázatok

Enyedi Zsolt (CEU), Tardos Róbert (ELTE) és munkatársunk, Fábián Zoltán előadást tartottak a Magyar Szociológiai Társaság "A hazai intézményes szociológia 50 éve" című jubileumi konferencia "Társadalmi/politikai törésvonalak" szekciójában (Budapest, MTA TKI Szociológia Intézet, 2013. október 25.). A "Szakadások és érintkezési felületek: politikai törésvonalak és ideológiai identitásmintázatok kapcsolathálózati megközelítésben." című prezentáció letölthető a "Törésvonalak, értékek és az identitás szerepe a magyar pártrendszer átalakulásában, 2000-2014" című OTKA kutatás honlapjáról.
2013.10.29.

Előadás a romák helyzetéről és diszkriminációjáról

Bernát Anikó és Simonovits Bori az Európa Tanács Ad Hoc Romaügyi Szakértői Tanácsának (CAHROM) budapesti tematikus szakértői látogatása alkalmából rendezett a „Küzdelem a romákat érintő diszkrimináció, erőszak, gyűlöletbeszéd és gyűlöletbűncselekmények ellen” című kerekasztal-konferencián "Researches on the situation of an discrimination against the Roma in Hungary" címmel vitaindító előadást tartott 2013. szeptember 4-én. Az esemény házigazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága volt. Az angol nyelvű előadás prezentációja letölthető innen.
2013.10.28.

Sik Endre előadása a magyar-ukrán határmenti kapcsolatokról

Sik Endre "Jobblét felé vezető utak a magyar-ukrán határ mentén" címmel 2013 szeptemberében előadást tartott a "Skills for Future: Tackling urgent public health challenges with sharing knowledge multiplication - Good experiences and working on "white fields" for better health" című konferencián Nyíregyházán. Az előadás prezentációja elérhető itt.
2013.10.27.

Európai szegénységkonferencia szekciója TÁRKI-kutató vezetésével

A European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet) 2013. évi konferenciáján, melyet ez év szeptember 5-7. között tartottak a lengyelországi Poznanban, Gábos András, a TÁRKI kutatója, Tim Goedemével (Herman Deleeck Centre for Social Policy - University of Antwerp) közösen konferenciaszekciót szerveztek és vezettek 'Poverty and Social Assistance Dynamics from a comparative perspective' címmel. Az elhangzott előadások és a kapcsolódó tanulmányok, valamint további részletek a konferencia honlapján.
2013.10.25.

Előadás a romákkal kapcsolatos attitűdökről

Bernát Anikó előadást tartott "Integráció a fejekben? A romákkal kapcsolatos társadalmi attitűdök Magyarországon" címmel a Republikon Intézet "Romakérdés és hátrányos helyzet - Kitörési pontok és stratégiák" című konferenciáján 2013. október 25-én. Az előadás letölthető innen.
2013.10.24.

Előadás a bal- és jobboldali szavazókról

Bernát Anikó és Fábián Zoltán 2013. szeptember 26-án előadást tartott "Bal- és jobboldal: Vonzások és választások" címmel a Mérők Klubja szeptemberi klubnapján. A Mérők Klubjának szervezője a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Belpolitikai Szakosztálya. Az előadást prezentációja elérhető itt.
2013.10.15.

Trendek és fejezetek a magyarországi jövedelem-egyenlőtlenségek alakulásáról - Tóth István György előadása

Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója 2013. októberében előadást tartott Brüsszelben a CEPS, az Intereconomics és a ZBW – Leibniz Information Centre for Economics által "Egyenlőtlenségek Európában: mit lehet és mit kell még tenni?" címmel rendezett konferencián. A konferencia programja itt elérhető, a prezentáció megtekinthető itt.
2013.06.10.

A növekvő egyenlőtlenségek társadalmi hatásai - a GINI-projekt zárókonferenciája

A TÁRKI részvételével is zajló EU FP7-es, a növekvő egyelőtlenségek társadalmi hatásait vizsgáló Growing Inequalities' Impact (GINI) című kutatási projektjének zárókonferenciáját 2013. június 4-5-én tartották Amsterdamban.

right_arrow (1K)részletek

A TÁRKI-ról

A TÁRKI-ról

A TÁRKI 25 esztendeje van jelen a hazai és nemzetközi empirikus társadalomkutatásban. Kiemelt kutatási területeinkbe tartoznak a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap tevékenységünkben a piac- és martketingkutatás, valamint az egészségügyi kutatások. 2007-ben megalakult a Kopint-TÁRKI Zrt., amely gazdaság- és konjunktúrakutatással foglalkozik. Főbb tevékenységi területeink:

  • stratégiai tanácsadás kormányzati és üzleti ügyfelek számára
  • mikroszimulációs adatbázis modellek fejlesztése (pl. az adó- és jóléti rendszer, a választási rendszer működésére)
  • felmérések és kutatásjelentések készítése gazdasági és társadalmi folyamatokról (megtakarítások, inflációs várakozások, stb)
  • társadalmi és politikai attitűdök, vélemények felmérése
  • vállalati felmérések

A TÁRKI Zrt. Adatfelvételi Osztálya országos kérdezőbiztosi hálózatot működtet, amellyel rendszeresen vizsgáljuk a lakosság, a háztartások, önkormányzatok és a vállalatok körülményeit, döntéseit, fogyasztói magatartását.
A TÁRKI Adatbank Magyarországon az egyetlen nyilvános társadalomkutatási adatarchívum, amely empirikus társadalomkutatási adatbázisokat, gyűjt, tárol és terjeszt digitálisan a hazai és nemzetközi kutatói és oktatói közösség körében.
Számos nemzetközi kutatási együttműködésben és szervezet munkájában veszünk részt. A TÁRKI az Adatbank révén tagja az IFDO-nak (International Federation of Data Organization), a CESSDÁ-nak (Council for European Social Science Data Archives), az észak-amerikai ICPSR-nek. Részt veszünk az ISSP (International Social Survey Program) és az ESS (European Social Survey) nemzetközi kutatási programokban. A Luxembourg Income Study a TÁRKI jövedelemfelvételeit használja adatbázisában. A TÁRKI cseh, lengyel partnereivel közösen megalapította a brüsszeli székhelyű CEORG-ot, amely Közép-Európában rendszeresen vizsgálja a közvéleményt.