Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

HÉV

Egy szintet fel

Háztartások Életút Változása

Áttekintés

A TÁRKI-nak több mint 20 esztendős tapasztalata van társadalomtudományi kutatások tervezésében, adatfelvételben, és elemzések elkészítésében. A HÉV 2007 kutatás során azonban többször szembesültünk olyan problémákkal, melyek a szokásostól eltérő egyedi válaszokat kívántak tőlünk. A projekt különlegességét elsősorban a kutatás panel jellege okozta, vagyis hogy nem egy országosan reprezentatív mintát próbáltunk megtalálni és lekérdezni, hanem egy olyan mintát, melyről csak több mint 10 éves információval rendelkeztünk. Ez a 10 év hosszú idő. Az eredeti háztartások jó része azóta átformálódhatott, sokan elköltözhettek vagy meg is halhattak. Kezdettől fogva tudtuk, hogy egy ilyen hosszú időt felölelő panelfelvétel lebonyolítása sok nehézséget fog okozni, de tudtuk azt is, hogy siker esetén olyan Magyarországon teljesen egyedülálló adatbázis lesz a birtokunkban, mellyel sokkal összetettebb társadalmi kérdések is vizsgálhatók, mint a hagyományos keresztmetszeti adatbázisokkal.

Részletek

Dokumentáció

Az MHP-HÉV összefűzött adatbázisa a teljes HÉV adatbázist, illetve az MHP egy leszelektált adatbázisát tartalmazza. Ebben a részben ezekről lehet részletesebb információkat találni. Az adatbázis igény szerint bővíthető a többi MHP változóval is. Ehhez a TÁRKI által előállított merge programot ajánljuk.

Részletek

Az adatbázisok összefűzése

Az MHP és a HÉV adatbázisok összefűzéséhez mellékelünk egy SPSS (merge) programot.

Részletek

Kérdőív

A HÉV kérdőív innen letölthető.

Részletek

Résztvevők és kutatási témák

A kutatás célja átfogó ismereteket szerezni a magyar lakosság jövedelmi, vagyoni és munkaerő-piaci helyzetéről, valamint társadalmi kérdésekben vallott attitűdjeiről. Az elkészítendő vizsgálat azon túl, hogy alapvető információkat nyújt (amelyeket tudományos és közpolitikai közleményekben hozunk nyilvánosságra), adatbázist szolgáltat a társadalompolitikai modellező tevékenység, valamint a tudományos célú nemzetközi összehasonlító vizsgálatok számára. A kutatás eredményei egyszerre lesznek használhatóak a közgazdasági, szociológiai és demográfiai elemzések számára és új ismeretekkel szolgálnak a magyar társadalom szerkezetéről. A kutatásnak fontos eleme a nyitott adathozzáférés, amely által az empirikus vizsgálat hozzáadott értéke hatványozottan növekedhet.

Részletek

Újratervezés- Életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben

Kutatási jelentés a "Háztartások Életút Vizsgálata" alapján. A teljes tanulmánykötet letölthető itt.

Részletek

adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.