Personal tools
You are here: Home AR Folyóiratcikkek, cikkek, riportok, fordítások
Document Actions

Folyóiratcikkek, cikkek, riportok, fordítások

Folyóiratcikkek, cikkek, riportok, fordítások

Folyóiratcikkek, cikkek, riportok

2001

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed. Hungary in time-space perspective. Slavonic and East European Review, vol. 79 (2001) no. 4. 789–791.

2000

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed: Hungary in time-space perspective. Europe-Asia Studies, vol. 52 (2000) no. 6. 1168–1169.

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed: Hungary in time-space perspective. Slavic Review, vol. 59 (2000) no. 2. 441–442.

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed. Hungary in time-space perspective. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. 52 (2000) no. 2. 367–369.

1998

Andorka Rudolf: A nemzetközi társadalomtudományos együttműködés előnyei. Replika, 33–34. (1998) 49–52.

Bertaux, Daniel – Thompson, Paul – Andorka, Rudolf – Bertaux-Wiame, Iabelle– Contini, Giovanni – Elliott, Brian – Savage, Mike – Vincent, David: Pathways to social class: a qualitative approach to social mobility. Social Forces, vol. 76. (1998) no. 4. 1549–1550.

1997

Andorka Rudolf: Changes in social mobility between 1973 and 1992. Statisztikai Szemle, 75. évf. (1997) okt. különszám, 46–64.

Andorka Rudolf: Család és népesedés. Objektív adottságok és a politika lehetőségei. Valóság, 40. évf. (1997) 7. sz. 15–36.

Andorka Rudolf: Szociológia – a szegények oldalán álló tudomány. Credo, 3. évf. (1997) 1–2. sz. 49–53.

Andorka Rudolf: A szociális piacgazdaság és a magyarországi társadalomtudományok. Európai Utas, 8. évf. (1997) 2. sz. 12–14.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom változásai. 1989–1996. Ezredforduló, (1997) 2. sz. 8–12.

Andorka, Rudolf: Changes in social mobility between 1973 and 1992. Hungarian Statistical Review, (1997) 46–64.

Andorka Rudolf: Szeretet és szolidaritás. Szalai Erzsébet „Narcissus megkísértése” c. cikkéhez. Kritika, (1997) 4. sz. 11–12.

Andorka Rudolf: Értékek – szeretet – szociálpolitika. Lelkipásztor, 72. évf. (1997) 2. sz. 47–49.

Andorka Rudolf: Hit és politika. Lelkipásztor, 72. évf. (1997) 6. sz. 205–206.

Andorka Rudolf: Anómia és elidegenedési válság. Magyar Napló, 9. évf. (1997) 7–8. sz. 55–57.

Andorka, Rudolf – Lehman, Hedvig: Political consequences of the transition. Society and Economy in Central and Eastern Europe, vol. 19. (1997) no. 4. 7–45.

Andorka Rudolf: Hogyan láttam a 20. századot? Andorka Rudolf szociológusprofesszorral beszélget Tóbiás Áron. Társadalmi Szemle, 52. évf. (1997) 8–9. sz. 66–70.

Andorka Rudolf: Modernizáció – értékek, erkölcs, szolidaritás. Vigilia, 62. évf. (1997) 10. sz. 722–727.

Andorka Rudolf – Ferge Zsuzsa – Tóth István György: Valóban Magyarországon a legkisebbek az egyenlőtlenségek? Közgazdasági Szemle, 44. évf. (1997) 2. sz. 89–112.

1996

Andorka Rudolf: Adatfelvételre van szükség. Magyar Tudomány, 41. évf. (1996) 2. sz. 126–128.

Andorka Rudolf: „Az eredmények azt mutatják, hogy a születéskorlátozás már 1790 körül megjelent Magyarországon.” Beszélgetés Andorka Rudolf szociológussal. Riporter: Pozsgai Péter. Aetas, 4. évf. (1996) 111–120.

Andorka Rudolf: Háztartási rendszerek és az idős emberek élete a 18–19. századi magyarországi falvakban. Aetas, 4. évf. (1996) 128–156.

Andorka Rudolf: Felzárkózás a fejlett társadalmakhoz vagy tartós elmaradottság? Mit tehetnek a magyarországi evangélikusok? Credo, 2. évf. (1996) 1–2. sz. 72–77.

Andorka Rudolf: Magyarország a legújabb társadalomtudományi kutatások tükrében. Élet és Tudomány, 51. évf. (1996) 51–52. sz. 1676–1679.

Andorka Rudolf: Milyen a magyar társadalom? Beszélgetés Andorka Rudolf akadémikussal. Riporter:]Németh Ferenc. Élet és tudomány, 51. évf. (1996) 16. sz. 497–499.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: A szegénység Magyarországon. 1992–1995. Esély, (1996) 4. sz. 25–52.

Andorka Rudolf: Ha minden ember megteszi. Riporter: Vathy Zsuzsa. Európai Utas, 6. évf. (1996) 2. sz. 51–53, 56–57.

Andorka, Rudolf: Heading toward modernization? The Hungarian Quarterly, vol. 37. (1996) no. 143. 90–98.

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltás és a társadalom modernizációja. Jogállam, (1996) 1–2. sz. 55–80.

Andorka Rudolf: A magyarországi gazdasági helyzet és annak társadalmi hatásai. Lelkipásztor, 71. évf. (1996). 2. sz. 65–67.

Andorka Rudolf: Szükséges és lehetséges-e az erkölcsi konszenzus és a közösségi szolidaritás a modern társadalomban? A liberális és a kommunitárius társadalomfilozófusok párbeszéde. Lelkipásztor, 71. évf. (1996). 4. sz. 147–149.

Andorka Rudolf: Átalakulás és válságjelenségek. A magyar társadalomról. Riporter: Lukácsy András. Magyar Hírlap, 29. évf. (1996) 76. sz. 11.

Andorka Rudolf: A polgári középrétegek. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 39. sz. 10.

Andorka Rudolf: A társadalom modernizációja politikai rendszerváltozás után. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 21. sz.16.

Andorka Rudolf: Az állam kötelessége a közjó előmozdítása. A családok helyzete, jövője és a népesedéspolitika lehetőségei. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 233. sz. 14.

Andorka Rudolf: Az állam szerepe a közjólét megteremtésében. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 151. sz. 14.

Andorka Rudolf: Nem csökkenhetnek tovább az oktatási kiadások! Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 104. sz. 16.

Andorka Rudolf: Önérdek vagy erkölcs? Individuum vagy közösség? A liberális és a kommunitárius társadalomfilozófusok vitája. 1–2. Magyar Szemle, 5. évf. (1996) 4–5. sz. 341–348, 453–463.

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltozás és a társadalom modernizációja. Magyar Szemle, 5. évf. (1996) 2. sz. 121–128.

Andorka Rudolf: A magyarországi társadalmi átalakulás a nemzetközi integráció szempontjából. Magyar Tudomány, 41. évf. (1996) 11. sz. 1303–1314.

Andorka Rudolf: A gyermekek szegénysége. A legfiatalabb magyarországi nemzedékek növekvő hátrányáról. Népszabadság, 54. évf. (1996) 292. sz. 17, 21.

Andorka Rudolf: Kis pénz, nagy tudomány? Riporter: Palugyai István. Népszabadság, 54. évf. (1996) 35. sz. 19.

Andorka Rudolf: Szegénység Magyarországon. Népszabadság, 54. évf. (1996) 110. sz. 21.

Andorka, Rudolf: The uses of international cooperation in the social sciences. Replika, (1996) [ksz]. 125–128.

Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései – rendszerátalakulás Magyarországon. Századvég, (1996) 1. sz. 5–18.

Andorka Rudolf: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta. Szociológiai Szemle, (1996) 1. sz. 3–26.

Andorka Rudolf: Szerepkínálat értelmiségieknek. A politikusi és a tudományos gondolkodásmód összeegyeztethetetlen. Új Magyarország, 6. évf. (1996) 12. sz. 9.

Andorka Rudolf: Új elméleti orientációk a világ szociológiájában. Valóság, 39. évf. (1996) 2. sz. 1–12.

Andorka Rudolf: A mai jóléti politika hazánkban. Vigilia, 61. évf. (1996) 2. sz. 111–114.

Andorka Rudolf: A községi és paraszti társadalom hátrányos helyzete (Erdei Ferenc kérdésfeltevéseinek aktualitása). Gazdálkodás, 40. évf. (1996.) 1. sz. 3–15.

Andorka Rudolf: Gazdasági, társadalmi változások és problémák a mai magyar falvakban. A falu, 11. évf. (1996) 4. sz. 7–17.

1995

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: Armut in der Transformation – das Beispiel Ungarn. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 64. évf. (1995) 4. sz. 656–664.

Andorka Rudolf: Az egyházak kommunikációjának problémái a mai Magyarországon. Confessio, 19. évf. (1995) 4. sz. 11–19.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom szerkezete, rétegződése és mobilitása az 1930-as évektől napjainkig. Debreceni Szemle, 3. évf. (1995) 1. sz. 7–23.

Andorka Rudolf: Aki szegény, nem a legszegényebb. Életszínvonal: lecsúszás vagy lennmaradás. Riporter: Mézes Flórián. HVG, 17. évf. (1995) 3. sz. 58–60.

Andorka Rudolf: Értékek a szociálpolitikában. Lelkipásztor, 70. évf. (1995) 10. sz. 361–363.

Andorka Rudolf: Az érték- és erkölcsválság rendszereket dönthet meg. A társadalom betegségeiről. Riporter: Szikora Katalin. Magyar Hírlap, 28. évf. (1995) 102. sz. 10.

Andorka Rudolf: A jóléti ellátás rossz híréhez. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 77. sz. 17.

Andorka Rudolf: A taxisblokád volt a díszelőadás. A populizmus – lényege, veszélyei, okai. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 65. sz. 16.

Andorka Rudolf: Felemás polgárosodás. Riporter: Javorniczky István. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 230. sz. 13.

Andorka Rudolf: Ki kíváncsi a kutatókra? A szociológia elveszett tekintélye. Riporter: Javorniczky István. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 16. sz. 9.

Andorka Rudolf: Nehéz a vadász dolga. Andorka Rudolf szerint sok szociológus kalandvágyból marad. Riporter: Pogonyi Lajos. Népszabadság, 53. évf. (1995) 207. sz. 14.

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltozás és a társadalom modernizációja. Protestáns Szemle, 4. évf. (1995) 2. sz. 126–150.

Andorka, Rudolf: Hungarian society: heritage of the past, problems of the transition and possible future development up to 2005. Society and Economy in Central and Eastern Europe, vol. 17. (1995) no. 1. 7–74.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai 1973-tól 1992-ig. Statisztikai Szemle, 73. évf. (1995) 2. sz. 101–120.

Andorka Rudolf: Visszaemlékezés Csizmadia Ernő személyére és egyetemi vezetői tevékenységére. Társadalom és Gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 17. évf. (1995) 3. sz. 11–14.

Andorka Rudolf: Kihívás előtt a mai magyar társadalomtudományok. Riporter: Kő András. Új Magyarország, 5. évf. (1995) 34. sz. 1, 9.

Andorka Rudolf: Tandíj és esélyegyenlőtlenség. Új Magyarország, 5. évf. (1995) 88. sz. 9.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és a lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig. 2. Valóság, 38. évf. (1995) 3. sz. 37–54.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és a lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig. 1. Valóság, 38. évf. (1995) 2. sz. 60–91.

Andorka Rudolf – Kondratas, Anna – Tóth István György: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának lehetőségei. Közgazdasági Szemle, 42. évf. (1995) 1. sz. 1–29.

Andorka Rudolf - Bora Gyula: Teleki Pál emléktábla-avatás a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Földrajzi Közlemények, 119. (43.) köt. (1995) 1. sz. 72–73.

Andorka, Rudolf: Recent Changes in Social Structure, Human Relations and Values in Hungary. Social Compass, vol. 42. (1995) no. 1. 9–16.

Andorka, Rudolf – Headey, Bruce – Krause, Peter: Economic and Political Imperatives in System Transformation: Hungary and East Germany 1990–1994. Review of Sociology, Special Issue (1995), 1-26.

1994

Andorka Rudolf: Anciennes et nouvelles inégalités sociales en Hongrie. Revue D'etudes Comparatives Est-Ouest, vol. 25. (1994) no. 4. 111–129.

Andorka Rudolf: Az érték és az erkölcs szerepe a gazdaságban és a társadalomban. Egyház és Világ, 5. évf. (1994) 4. sz. 11–14.

Andorka Rudolf: A Világbank és a magyar tudomány. Élet és Tudomány, 49. évf. (1994) 27. sz. 838–839.

Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet és rétegződés. (1989–1993.) Info-társadalomtudomány, (1994) 28. sz. 7–14.

Andorka Rudolf: Az érték és az erkölcs szerepe a gazdaságban és a társadalomban. Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 5. sz. 183–187.

Andorka Rudolf: Mit vár egy evangélikus értelmiségi a prédikációtól? Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 10. sz. 349–351.

Andorka Rudolf: Szabadság – nemzeti közösség – társadalmi igazságosság – kereszténység. A fő értékek kérdései. Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 2. sz. 64-66.

Andorka Rudolf: Szegénység – keresztény nézőpontból. Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 11. sz. 404–406.

Andorka Rudolf: Az európai lét magyar módja. Szombati MH-extra, Andorka Rudolffal, a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem rektorával. Riporter: Pintér Dezső. Magyar Hírlap, 27. évf. (1994) 123. sz. 11.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom 2005-ben. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 98. sz. 11.

Andorka Rudolf: A népek kölcsönös megértése. Vitatott határok – változó szolidaritások. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 193. sz. 14.

Andorka Rudolf: A társadalmi helyzet politikai hatásai. Veszélyeztetik-e a gazdasági nehézségek a demokráciát? Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 30. sz. 17.

Andorka Rudolf: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Teljes elitváltásról nem lehet beszélni. Riporter: Rosdy Tamás. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 208. sz. 11.

Andorka Rudolf: Ki hallja meg egy szegény kisgyermek panaszait? Szociológusszemmel a tényekről és a tévhitekről. Riporter: Meszleny László. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 136. sz. 7.

Andorka Rudolf: Társadalom értékválságban. Andorka Rudolf bizonytalanságainkról, a gazdasági morálról és a gyerekek szegénységéről. Riporter: Varga Zsuzsa. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 12. sz. 11.

Andorka Rudolf: Igazságosan és szigorúan. Az Országos Tudományos Kutatási Alapról. Riporter: Bencze Gyula. Új Magyarország, 4. évf. (1994) 100. sz. 16.

Andorka Rudolf: Kereszténydemokrácia és liberalizmus. Egymásnak élesen ellentétes vagy rokon eszmerendszerek? Új Magyarország, 4. évf. (1994) 50. sz. 13.

Andorka Rudolf: A Magyarországi Evangélikus Egyház és az evangélikusok helyzete és problémái 1941-től. Valóság, 37. évf. (1994) 5. sz. 32–45.

Andorka Rudolf: Értelmiség szerepzavarban. Riporter: Javorniczky István. Világosság, 35. évf. (1994) 10. sz. 70–77.

Reuss András – Andorka Rudolf: A Zsinati Elnökség válasza a Memorandumra. Keresztyén Igazság, (1994) 24. sz. 29–31.

Andorka Rudolf: Változások és állandóságok a magyar társadalomban a rendszerváltás óta. Magyar Szemle, 3. évf. (1994) 10. sz. 1011–1024.

Andorka, Rudolf: Hungary: disenchantment after transition. World Today, vol. 50. (1994) no. 12. 233–237.

Andorka, Rudolf: The Historical Demography of a Proper Hungarian Village: Atany in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Journal of Family History, vol. 19. (1994) no. 4. 311–331.

Andorka, Rudolf: Ungarn – der nächste Anlauf zur Modernisierung. Berliner Journal für Soziologie, vol. 4. (1994) no. 4. 501–512.

Andorka, Rudolf: Népesedési problémák – világméretekben, Európában és Magyarországon. Magyar Tudomány, 39. évf.. (1994) 8. sz. 944–958.

Andorka, Rudolf: State Income Insurance and Low Income Households. An Institutional and Empirical Comparison of the USA, Great Britain, and the Federal Republic of Germany. Soziologische Revue, vol. 17. (1994) no. 1. 63–65.

Andorka, Rudolf: Social Changes and Social Problems in Hungary since the 1930s. Economic, Social and Political Causes of the Collapse of the Socialist System. Comparative Social Research, vol. 14. (1994) 49–96.

1993

Andorka Rudolf: Alkoholizmus és alkoholpolitika. Zárt Kör, 1. évf. (1993) 2. sz. 103–112.

Andorka Rudolf: Cultural norms and values - the role of the intellectuals in the creation of a new democratic culture in Hungary. Aula, 15. évf. (1993) 5. sz. 3–17.

Andorka Rudolf: A jelenlegi demográfiai viszonyok hatásai a szociálpolitikára a magyarországi átalakulási folyamat tükrében. Demográfia, 36. évf. (1993) 2–3. sz. 162–171.

Andorka Rudolf: Vallás és politika – egyház és állam. Diakonia, 15. évf. (1993) 3. sz. 31–36.

Andorka Rudolf: „A gazdasági fellendülés közel van.” Beszélgetés a Közgazdaság-tudományi Egyetem rektorával. Riporter: Bognár Dániel. Heti Magyarország, 30. évf. (1993) 42. sz. 4–5.

Andorka Rudolf: A középen állók gyengülnek. Riporter: Montskó Éva, Adonyi Sztancs János. Köztársaság, 2. évf. (1993) 6. sz. 52–57.

Andorka Rudolf: Értelmiség és vallás. Lelkipásztor, 68. évf. (1993) 6. sz. 227–229.

Andorka Rudolf: Mit tanítunk ma a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen Lelkipásztor, 68. évf. (1993) 3. sz. 106–107.

Andorka Rudolf: Szabadság és/vagy rend a mai magyar társadalomban az autoritárius rendszerből a demokratikusba történt átmenet után. Lelkipásztor, 68. évf. (1993) 10. sz. 358–359.

Andorka Rudolf: Túljuthatunk a rendszerváltás nehezén. Andorka Rudolf a társadalmi viszonyokról. Riporter: Varga A. István. Magyar Hírlap, 26. évf. (1993) 8. sz. 9.

Andorka Rudolf: A felsőoktatás jövőjének kulcskérdései. Sürgetve a törvényt. Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 109. sz. 6.

Andorka Rudolf: A szegénység táplálja a politikai szélsőségeket. Andorka Rudolf arról, hogy luxus-e támogatni a létminimum alatt élőket, és ha nem az, honnan lehet rá pénzt szerezni. Riporter: Bethlenfalvy Gábor. Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 206. sz. 7.

Andorka Rudolf: Kik ma a szegények Magyarországon? Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 100. sz. 17.

Andorka Rudolf: Veszélybe kerülhetnek a kutatások. OTKA – a költségvetés függvényében. Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 279. sz. 8.

Andorka Rudolf: Az OTKA pénzét tudósok osztják. Riporter: Ötvös Zoltán. Népszabadság, 51. évf. (1993) 100. sz. 33.

Andorka Rudolf: Gazdaság és társadalom dogmák nélkül. Népszabadság, 51. évf. (1993) 112. sz. 17, 19.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom szerkezetének fejlődése és az oktatás. Új Pedagógiai Szemle, 43. évf. (1993) 12. sz. 57–63.

Andorka, Rudolf: The Socialist System and Its Collapse in Hungary. An Interpretation in Terms of Modernisation Theory. International Sociology, vol. 8. (1993) no. 3. 317–337.

Andorka, Rudolf: Regime transitions in Hungary in the 20th century – the role of national counter-elites. Governance, vol. 6. (1993) no. 3. 358.

Andorka, Rudolf. Hungary – counting the cost of social change. World Today, vol. 49. (1993) no. 4. 77.

Andorka, Rudolf: Institutional changes and intellectual trends in some Hungarian social sciences. East European Politics and Societies, vol. 7. (1993) no. 1. 74–108.

1992

Andorka Rudolf: Átmenet a polgárok Közép-Európájába. Magyar Felsőoktatás, 2. évf. (1992) 9. sz. 10.

Andorka, Rudolf: Homo socio-oeconomicus. Aula, 14. évf. (1992) 1. sz. 5–23.

Andorka Rudolf: Az emberi kapcsolatok és az értékek válsága a mai Magyarországon. Confessio, 16. évf. (1992) 4. sz. 6–13.

Andorka Rudolf: A művi abortusz – a demográfia nézőpontjából. Diakonia, 14. évf. (1992) 3. sz. 50–52.

Andorka Rudolf: 1992 közgazdasági Nobel-díjasa: Gary S. Becker. Élet és Tudomány, 47. évf. (1992) 49. sz. 1539–1540.

Andorka Rudolf: A szegénység a demokráciát veszélyezteti. Van-e szociális kiút? Figyelő, 36. évf. (1992) 40. sz. 6.

Andorka Rudolf: Tudományos kutatás és etika. Lelkipásztor, 67. évf. (1992) 11. sz. 379–381.

Andorka Rudolf: A „gyenge szolidaritás” is hiányzik. A társadalmi értékrendszerről. Riporter: Harangozó István. Magyar Hírlap, 25. évf. (1992) 233. sz. [mell]. IV.

Andorka Rudolf: Társadalmi változások és társadalmi problémák. 1940–1990. Statisztikai Szemle, 70. évf. (1992) 4–5. sz. 301–324.

Andorka Rudolf: A rendszerváltozás szociálpolitikai problémái. Valóság, 35. évf. (1992) 7. sz. 25–33.

Andorka Rudolf – Gilyén Elemérné: Másfél év után. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 39. évf. (1992) 11–12. sz. 511–512.

Andorka, Rudolf (ed.) – Urzua, Raul (ed.): The utilisation of demographic knowledge in policy formulation and planning. (Review: Mercer, Charles: Liège: International Union for the Scientific Study of Population, 1991). Population Studies [London], vol. 46. (1992) no. 3. 541–543.

Andorka, Rudolf: Demokratischer Umbruch in Osteuropa. (Book Review: Deppe, Rainer [ed.]: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, 1991.) Soziologische Revue, vol. 15. (1992) no. 4. 382–384.

Andorka, Rudolf: Betrachtungen uber die Revolution in Europa. (Book Review: Dahrendorf, Ralf: Betrachtungen uber die Revolution in Europa, 1990). Soziologische Revue, vol. 15. no. 3. 261–262.

Schenk, Karl-Ernst – Andorka, Rudolf – Frey, Bruno S.: The economic policy framework in transition – resistance to and strategy for change in Eastern Europe. Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 148. (1992) no. 1. 103–122.

1991

Andorka Rudolf: Piac és/vagy erkölcs? A közgazdaságtan és a szociológia emberképe és társadalomképe. Diakonia, 13. évf. (1991) 2. sz. 7–13.

Andorka Rudolf: Egy „igazi” magyar falu, Átány népesedésének története a XVIII–XIX. században. Ethnographia, 102. évf. (1991) 1–2. sz. 120–146.

Andorka Rudolf: A magyarországi és finnországi hosszú távú társadalmi fejlődés a társadalmi jelzőszámok idősorai alapján. Szociológiai Szemle, (1991) 35–58.

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Köz-politika, 2. évf. (2001) 9. sz. 36–

Andorka Rudolf: Benyomások a madridi szociológiai világkongresszusról. Replika, 2. évf. (1991) 2–3. sz. 158–162.

Andorka Rudolf: A magyarországi társadalmi mobilitáskutatások problémái. Válasz Örkény Antalnak. Replika, 2. évf. (1991) 1. sz. 25–33.

Andorka, Rudolf: Hungarian sociology in the face of the political, economic and social transition. International Sociology, vol. 6. (1991) no. 4. 465–470.

1990

Andorka Rudolf: Adalékok az alkoholizmus és az öngyilkosság társadalmi rétegek közötti különbségeinek kérdéséhez. Alkohológia, 1990. 1. 32–39.

Andorka Rudolf: Dr. Hegedűs Miklós négyrészes cikkének margójára, amely a Magyar Fórum 1990. évi 15-18. számaiban jelent meg. Közgazdász, 33. 1990. máj. 23. [3.]

Andorka Rudolf: Hozzászólás a struktúra- és rétegződéskutatások vitájához a Replikában. Replika, 1. évf. (1990) 2. sz. 11–17.

Andorka Rudolf: 1988 utózöngéi – mit kell meghallani 1990-ben. Közgazdasági Szemle, 37. évf. (1990) 10. sz. 1194–1210.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Introduction. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 1.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part I. The successes and failures of the period of modernization efforts. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 9.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part II. The long-term and short-term tendencies of the modernization of Hungarian society. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 37.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part III. Definitions and methods of calculation of socal indicators. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 135.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part IV. The time series of the social indicators. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 153.

Andorka, Rudolf: Erdei Ferenc: Selected Writings (Tibor Huszar's edition, Pal Felix's & Sandor Eszenyi's Tr). (Book Review). Contemporary Sociology, vol. 19. (1990) no. 3. 360–362.

Andorka, Rudolf: Die Nutzbarkeit des Schichtkonzepts für die Untersuchung der heutigen ungarischen Gesellschaft. Soziale Welt, vol. 7. (1990) 271–294.

Simkus, Albert – Andorka, Rudolf – Jackson, John – Yip, Kam-bor – Treiman, Donald J.: Changes in Social Mobility in Two Societies in the Crux of Transition. A Hungarian-Irish Comparison, 1943–1973. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 9. (1990) 33–78.

Andorka, Rudolf: Társadalompolitikai válaszok a népességszám csökkenésére a 21. évszázadban – pronatalista népesedéspolitika, bevándorlási politika, a foglalkoztatottság növelése vagy más alternatívák? Demográfia, 33. évf. 1–2. sz. 7–23.

Andorka, Rudolf: The Usefulness of the Stratum Concept for Investigating Hungarian Society Today. Soziale Welt, (1990) 271–294.

Andorka, Rudolf – Harcsa, Istvan: Introduction. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1, 1.

1989

Andorka, Rudolf: Cross-Cultural and International Comparative Research of Social Mobility. BMS, Bulletin de Methodologie Sociologique, (1989) no. 24. 12–19.

1988

Andorka Rudolf: Economic difficulties, economic reform, social effects and preconditions. Acta oeconomica, vol. 39. (1988) no. 3–4. 291–302.

Andorka, Rudolf. Social Mobility and Prestige. (Book Review: Harcsa, István, Társadalmi mobilitás és presztízs, 1986). Contemporary Sociology, vol. 17. (1988) no. 3. 300–301.

Andorka, Rudolf. Theories and Hypotheses. (Book Review: Elméletek es hipotézisek, 1982). European Sociological Review, vol. 4. (1988) no. 1. 86–88.

Andorka Rudolf. A magyarországi társadalmi mobilitás nemzetközi összehasonlítása: a férfiak nemzedékek közötti társaldalmi mobilitása. Szociológia, (1988) 3. sz. 221–240.

1987

Andorka Rudolf: Changes in the number of the gypsy population. The New Hungarian Quarterly, vol. 28. (1987) no. 108. 131–132.

Andorka, Rudolf: A. O. Hirschman: Shifting involvements. Private interest and public action. Társadalomkutatás, (1987) 1. sz. 92–93.

Andorka, Rudolf: The Anatomy of Defenselessness in the Hungarian Health Service. (Book Review: Losonczi, Ágnes, A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben, 1986). European Sociological Review, vol. 3. (1987) no. 3. 263–264.

Andorka, Rudolf. Changing Reality 1984. Studies on Urbanization. (Book Review Egyed, Peter (ed.): Változó valóság 1984. Városkutatás, 1984.) European Sociological Review, vol. 3. (1987) no. 1. 92–94.

Andorka, Rudolf: Time Budgets and Their Uses. Annual Review of Sociology, 1987. no. 13. 149–164.

1986

Andorka Rudolf – Harcsa István – Adamczuk, Lucjan – Liris Niemi: A társadalmi modernizáció különbségeinek összefüggése az életmóddal Magyarországon, Lengyelországban és Finnországban. Társadalomkutatás, (1986) 1. sz. 5–22.

Andorka Rudolf: Andrew C. Janos: The Politics of Backwardness in Hungary. Társadalomkutatás, (1986) 2. sz. 127–128.

Andorka, Rudolf: Part of review symposium –The Decline of Fertility in Europe (see abstract of review in SA 35:5) (Book Review). Population and Development Review, vol. 12. (1986) no. 2. 329–334.

Andorka, Rudolf – Balazs-Kovacs, Sandor: The Social Demography of Hungarian Villages in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (with Special Attention to Sarpilis, 1792–1804). Journal of Family History, vol. 11. (1986) no. 2. 169–192.

Andorka, Rudolf – Laki, Mihály – Zachar, Zsófia: The challenge of modernisation. New Hungarian Quarterly, vol. 27. (1986) no. 102. 6–25.

1985

Andorka, Rudolf: Deviant behavior in Hungary. Alcoholism. New Hungarian Quarterly, vol. 26. (1985) no. 99. 134–140.

Andorka Rudolf: Az alkoholizmus terjedése Magyarországon. Szociológiai magyarázatok. Világosság, 26. évf. (1985) 2. sz. 103–111.

1984

Andorka Rudolf – Balázs-Kovács Sándor: A háztartás összetétel típusai és változásai. Sárpilis, 1792–1804. Ethnographia, 95. évf. (1984) 2. sz. 178–241.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Niemi, Iiris: Az időfelhasználás Magyarországon és Finnországban. Statisztikai Szemle, 62. évf. (1984) 6. sz. 621–637.

Andorka, Rudolf: Elements of Private Welfare Production in Hungary (From Time Budget Data). Social Indicators Research, vol. 14. (1984) no. 3. 235–239.

Andorka Rudolf: Társadalomstatisztika az 1930-as években. Statisztikai Szemle, 62. évf. (1984) 4. sz. 397–413.

Andorka, Rudolf: Household structure and work on household or auxiliary plots in the contemporary Hungarian village. East European Quarterly, vol. 17. (1984) no. 4. 469–489.

Andorka, Rudolf: Introduction. Social Indicators Research, vol. 14. (1984) no. 3. 227.

1983

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Changes in village society during the last ten years. New Hungarian Quarterly, vol. 24. (1983) no. 92. 30–44.

Andorka, Rudolf: Age, Cohort, and Historical Factors Influencing Inter- and Intragenerational Mobility of Men and Women in Hungary. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 2. (1983) 197–248.

1982

Andorka Rudolf: Az életmód területi különbségei az időmérleg-felvétel alapján. Területi Statisztika, 32. évf. (1982) 4. sz. 344–358.

Simkus, Albert – Andorka, Rudolf: Inequalities in Educational Attainment in Hungary, 1923–1973. American Sociological Review, vol. 47. (1982) no. 6. 740–751.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla: The Way of Life of the Hungarian Society on the Basis of the Time Budget Survey of 1976–1977. Social Indicators Research, vol. 11. (1982) no. 1. 31–73.

Andorka Rudolf: Társadalmi mobilitásunk tendenciái és jelentősége. Valóság, 25. évf. (1982) 8. sz. 1–16.

Andorka Rudolf – Kulcsár Rózsa: Az anya társadalmi helyzetének és iskolai végzettségének hatása a gyermekek társadalmi mobilitására. Szociológia, 11. évf. (1982) 4. sz. 577–588.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla: Az időmérleg változásai, 1963–1977. Szociológia, 11. évf. (1982) 3. sz. 325–349.

Andorka, Rudolf: A Society in the Making: Hungarian and Societal Policy 1945–1975. (Book Review). Szociológia, 11. évf. (1982) 1. sz. 173–175.

Andorka, Rudolf: T. Kovács: Teleplüléshálózat (Book Review). Social Indicators Research, vol. 10. (1982) no. 2. 225.

1981

Andorka, Rudolf: Social Indicators. (Book Review: Illner, M., Socialni ukazatele, 1980). Social Indicators Research, vol. 9. (1981) no. 4. 517–520.

Andorka Rudolf: A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezöi paraszti közösségekben (XVII.–XIX. század). Ethnographia, 92. évf. (1981) 1. sz. 94–111.

Andorka Rudolf – Csicsman József – Keleti András: A magyar társadalom nyitottságának változásai. Statisztikai Szemle, 59. évf. (1981) 10. sz. 980–1004.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla: The way of life of the Hungarian society as reflected by the time budget survey of 1976–1977. Acta Oeconomica, vol. 26. (1981) no. 3–4. 243–273.

1980

Andorka Rudolf: Könyvismertetés: Enyedi György: Falvaink sorsa. Területi Statisztika, 30. évf. (1980) 5. sz. 495–497.

Andorka Rudolf – Falussy Béla: A magyar társadalom életmódja az 1976-1977. évi adatfelvétel alapján. Statisztikai Szemle, 58. évf. (1980) 8–9. sz. 828–842.

Andorka, Rudolf: Long-term development of Hungary, measured by social indicators. Social Indicators Research, vol. 8. (1980) no. 1. 1–13.

Andorka, Rudolf: A többváltozós matematikai statisztikai módszerek felhasználása. Statisztikai Szemle, 58. évf. (1980) 1. sz. 45–54.

1979

Andorka, Rudolf. Tendencies of Regional Development and Differentiation in Hungary, Measured by Social Indicators. Quality and Quantity, vol. 13. (1979) no. 5. 365–391.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krzystztof. Structural factors of social mobility in Hungary and Poland. Polish Sociological Bulletin, vol. 47. (1979) no. 2. 127–140.

Andorka Rudolf: A faktoranalizis felhasználása a regionális vizsgálatokban. Területi Statisztika, 29. évf. (1979) 1. sz. 8–17.

Andorka Rudolf: Az egyetemi és főiskolai hallgatók társadalmi összetétele, 1898–1942. Statisztikai Szemle, 57. évf. 2. sz. 176–198.

Andorka, Rudolf: Hungary's long-term social evolution. New Hungarian Quarterly, vol. 20. (1979) no. 75. 85–94.

1978

Andorka, Rudolf: Társadalmi szerkezet és társadalmi mobilitás. Társadalmi tervezés és társadalompolitika. Szociológia, 7. évf. (1978) 4. sz.. 545–552.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krzystztof. A magyar és lengyel társadalmi mobilitás összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 56. év. (1978) 1. sz. 43–62.

Andorka, Rudolf: Magyarország társadalmi fejlödése hosszú távon. Magyar Tudomány, 23. évf. (1978) 12. sz. 883–893.

Andorka, Rudolf: Társadalmi szerkezet es társadalmi mobilitas. Társadalmi tervezés és társadalompolitika. Szociológia, 7. évf. (1978) 545–552.

1977

Andorka Rudolf: A munkásosztály társadalmi mobilitása. Szakszervezeti Szemle, 3. évf. (1977) 55–68.

Andorka Rudolf: A népi kollégisták útja 1939–1971. (Könyvismertetés: Tánczos Gábor: A népi kollégisták útja 1939–1971, 1977). Szociológia, 6. évf. (1977) 572–573.

1976

Andorka Rudolf – Illés János: A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás változásai. Statisztikai Szemle, 54. évf. (1976) 10. sz. 933–950.

Andorka Rudolf. A faktoranalizis alkalmazása ökologiai vizsgálatokban. Szigma, 9. évf. (1976)  3. sz. 159–177.

Andorka Rudolf: A társadalmi jelzőszámok és társadalmi mérlegek rendszerének felépítésére irányuló vizsgálatok a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai Főosztályán. Szociológia, 5. évf. (1976) 3-4. sz. 575–582.

Andorka, Rudolf – Kulcsár, Rózsa: A KSH 1973. évi társadalmi mobilitas vizsgálatának első eredményei. Szociológia, 5. évf. (1976) 2. sz. 183–201.

1975

Andorka, Rudolf: Paraszti családszervezet a XVIII-XIX században. Alsónyék és Kölked adatai nemzetközi összehasonlításban. Ethnographia, 86. évf. (1975) 2–3. sz. 340–367.

1974

Andorka, Rudolf: Studies on Social Mobility. Szociológia, 3. évf. (1974) 37–42. (suppl)

Andorka, Rudolf – Cseh-Szombathy, László – Vukovich, György: Módszertani megjegyzések az abortusz hatásainak vizsgálatához. Demográfia, 17. évf. (1974) 1. sz. 63–73.

1972

Andorka, Rudolf: Mobilite Sociale, Developpement Economique et Transformations Socio-Professionnelles de la Population Active en Hongrie. Vue d'Ensemble (1930–1970). Revue francaise de Sociologie, vol. 13. (1972) 607–629.

1971

Andorka, Rudolf: La prevention des naissances en Hongrie dans la region "Ormansag" depuis la fin du XVIIIe siecle. Population, vol. 26. (1971) no. 1. 63-78.

1970

Andorka Rudolf: Születéskorlátozás az Ormánságban a 18. század vége óta. Demográfia, 13. évf. (1970) 1–2. 73–85.

1969

Andorka Rudolf: A regionális termékenységi különbségeket befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. Demográfia, 12. évf. (1969) 1–2. sz. 114–124.


Fordítások

1978

Busignies, Henri et al. – Andorka Rudolf (ford.) et al.: A kommunikáció világa. Budapest, 1978. 414 p.

1973

Porwit, Krzysztof  – Andorka Rudolf (ford.): Az optimumszámítás kérdései a központi tervezésben. Budapest, 1973. 325 p.

1969

Kaufmann, Arnold – Faure, Robert – Andorka Rudolf (ford.): Bevezetés az operációkutatásba. Budapest, 1969. 275 p.

1968

Baumol, William J. – Andorka Rudolf (ford.): Közgazdaságtan és operációanalízis. Budapest, 1968. 716 p.

Kaufmann, Arnold – Andorka Rudolf (ford.) – Kemény István (ford.): Az optimális programozás módszerek és modellek. Budapest, 1968. 414 p.

Kaufmann, Arnold – Andorka Rudolf (ford.): Az operációkutatás módszerei és modelljei. Budapest, 1968. 379 p.

1967

Bauman, Zygmunt – Andorka Rudolf (ford.): Általános szociológia. Budapest, 1967. 601 p.

1966

Kalecki, Michał – Nemény Vilmos (ford.) – Andorka Rudolf (ford.): Vállalatvezetés, tervezés, gazdasági növekedés. Budapest, 1966. 203 p.

Lange, Oskar – Andorka Rudolf (ford.): Optimális döntések. (Matematikai ismeretek gazdasági szakemberek számára). Budapest , 1966. 286 p.

1965

Kofler, Edward – Andorka Rudolf (ford.): Fejezetek a matematika történetéből. Budapest, 1965. 282 p.

Hansen, Alvin Harvey – Andorka Rudolf (ford.): Útmutató Keyneshez. Budapest, 1965. 261 p.

1962

Buczowski, Lech – Andorka Rudolf (ford.): Fogyasztási szövetkezetek nyereségfelosztásának néhány problémája. (Tanulmányok Szövetkezeti Üzemszervezési Iroda Szövetkezeti kutató csoport). Budapest, 1962. 55 p.

adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.