Personal tools
You are here: Home AR Andorka Rudolf válogatott bibliográfia - Könyvek, könyvrészletek, konferencia előadások
Document Actions

Andorka Rudolf válogatott bibliográfia - Könyvek, könyvrészletek, konferencia előadások

Andorka Rudolf válogatott bibliográfia - Könyvek, könyvrészletek, konferencia előadások

Könyvek, könyvrészletek, konferencia előadások

2005

Andorka Rudolf: A rendszerváltozás szociálpolitikai problémái. In: Fürj Zoltán (szerk.): „Az építés és a szabadság ott kezdődik, ahol a világ nem paraszt”. Debrecen, 2005. 233–243.

Andorka Rudolf: Város és falu. Részlet. In: Fürj Zoltán (szerk.): „Az építés és a szabadság ott kezdődik, ahol a világ nem paraszt”. Debrecen, 2005. 113–130.

2004

Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései - rendszerátalakulás Magyarországon. In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, 2004. 811–821.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás családi élettörténetek tükrében. In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, 2004. 416–434.

Andorka Rudolf: Társadalmi változások és társadalmi problémák, 1940–1990. In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, 2004. 35–48.

2003

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltozás és a társadalom modernizációja. In: Gróh Gáspár (szerk.) – Kodolányi Gyula (szerk.): A rendszerváltozás a Magyar Szemlében. Válogatás 1992–2002. (Magyar Szemle könyvek) Budapest, 2003. 200–209.

2002

Andorka Rudolf: A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői paraszti közösségekben. In: Faragó Tamás (szerk.): Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény. (Nagyítás : Szociológiai könyvek, 44.) Budapest, 2002. 11–32.

Andorka Rudolf: A magyar népesség termékenységének alakulását befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. In: Faragó Tamás (szerk.): Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény. (Nagyítás : Szociológiai könyvek, 44.) Budapest, 2002. 33–48.

Andorka Rudolf: Társadalompolitikai válaszok a népességszám csökkenésére a 21. évszázadban. In: Faragó Tamás (szerk.): Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény. (Nagyítás : Szociológiai könyvek, 44.) Budapest, 2002. 49-67.

2001

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok. Budapest, 2001. 336 p.

Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. In: Fokasz Nikosz (szerk.) – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete, 1945–1989. Budapest, 2000. 107–113.

Andorka, Rudolf – Spéder, Zsolt: Poverty in Hungary in 1992–1995. In: Lengyel, György (ed.) – Rostoványi, Zsolt (ed.): The small transformation. Budapest, 2001. 126–159.

Andorka Rudolf: Einführung in die soziologische Gesellschaftsanalyse. Ein Studienbuch zur ungarischen Gesellschaft im europäischen Vergleich. Opladen, 2001. 558 p.

2000

Andorka, Rudolf – Tóth, István György: Society. In: Somogyi, Péter (ed.): Encyclopedia of Hungarian economy ’99. London, 2000. 56–67.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. In: Fokasz Nikosz (szerk.) – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete, 1945–1989. Budapest, 2000. 157–176.

1999

Andorka, Rudolf: Institutional Changes and Intellectual Trends in Some Hungarian Social Sciences. In: Berács, József (ed.) – Chikán, Attila (ed.): Managing business in Hungary. An international perspective. Budapest, 1999. 76–110.

Andorka, Rudolf: The weak links in social integration – system transformation in Hungary. In: Spéder, Zsolt (ed.): Hungary in flux. Hamburg, 1999. 19–33.

Molnár, Éva (Red.) – Andorka, Rudolf (Autoren) et al.: Ungarn. Tausend Jahre Zeitgeschehen im Überblick. Tatsachen, Zahlen, Bilder. Budapest, 1999. 344 p.

Andorka, Rudolf (ed.) et al.: A society transformed. Hungary in time-space perspective. Budapest – New York, 1999. 206 p.

1998

Andorka Rudolf: Háztartásszerkezet és háztáji-kisegítő gazdaságok a mai magyar falvakban. In: Fokasz Nikosz (szerk.) – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete, 1945–1989. Budapest, 1998. 342–358.

1997

Andorka Rudolf – Cseh-Szombathy László – Elekes Zsuzsanna – Gazsó Ferenc – Gyenei Márta: A társadalmi problémák szociológiája. Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére. Budapest, 1997. 252 p.

Andorka Rudolf – Bedekovic, István – Czeglédi Tibor – Csanádi Gábor – Dögei Ilona – Ferge Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Nagy Róbert – Polonyi Gábor – Sik Endre – Spéder Zsolt – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Az ajtók záródnak (?!) Jelentések a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 8. Budapest, 1997.

Andorka, Rudolf: Changes in Hungarian society since the Second World War. In: Forsgren, Tuuli (ed.): Cultural crossroads in Europe. Stockholm, 1997. 113–136.

Andorka Rudolf: Az értelmiségi szerep dilemmái – válságban van-e az értelmiség? In: Fasang Árpád (szerk.): Az (magyar) értelmiség hivatása. Tanulmányok, vallomások, elemzések, levelek. Hetven magyar értelmiségi írásai. (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, 4.) Budapest, 1997. 151–157.

Andorka Rudolf: Etika a piacgazdaságban és demokratikus politikában. In: Striker Sándor (szerk.): Lidérces mennyország. Budapest. 1997. 90–92.

Andorka Rudolf: „Nem reménytelen a helyzet!” Társadalmi változások hatása a népesedésre. In: „Most a holnapért” – szövetség Magyarországért. Budapest, 1997. 9–17.

Andorka, Rudolf: The development of poverty during the transformation in Hungary. In: Berend, T. Iván (szerk.): Long-term structural changes in transforming Central & Eastern Europe the 1990s. (Südosteuropa-Studien, 57.) München, 1997. 75–100.

Andorka Rudolf: Kölcsönös közvetítés. In: Keszthelyi Gyula (szerk.): Magyarország képe a nagyvilágban. Magyarország – 2000. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról, 1997. május 30–31. Budapest, 1997. 224–225.

1996

Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, 1996. 238 p.

Andorka Rudolf: Hozzászólás. In: Némethné Stadler Erika (szerk.): A szociális piacgazdaság ma. A Batthyány Lajos Alapítvány, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a Konrad Adenauer Alapítvány tudományos szakkonferenciája, 1995. május 25–26. Budapest, 1996. 124–130.

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Czeglédi Tibor – Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János – Vukovich György: Társadalmi páternoszter 1992–1995. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 4. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 7. Budapest, 1996. 191 p.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, 1996. 616 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi jelzőszámok tükrében. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, 1996. 16–43.

Andorka Rudolf – Lehmann Hedvig: Az átmenet politikai következményei. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, 1996. 501–527.

Andorka, Rudolf: Demographic changes and their main characteristics from 1960 to our days. In: Tóth Pál Péter (szerk.) – Valkovics Emil (szerk.): Demography of contemporary Hungarian society. Boulder, 1996. 21–36.

Andorka Rudolf: Az egyházak kommunikációjának problémái a mai Magyarországon. In: Tenke Sándor (szerk.): Egyház, társadalom és kommunikáció. Budapest, 1996. 15–27.

Andorka Rudolf: Etika a piacgazdaságban és a demokratikus politikában. In: Striker Sándor (szerk.): A kultúra szerepe a változó világban. [Budapest], 1996. 59–60.

Andorka, Rudolf: Ganadores y perdedores de la transformación en Hungría desde 1990. In: Nuevas elites postsoviéticas. Madrid, 1996. 23–35.

Andorka Rudolf: A megtámadott élet. Beszámoló a második szekció munkájáról. In: Kurucz Gyula (szerk.): Nemzetstratégia a harmadik évezred küszöbén. A Magyarok IV. Világkongresszusának Nemzetstratégiai tanácskozásán (1996. jún. 15-16.) elhangzott előadások. 1996. 76–178.

Andorka Rudolf: A tudományos alapkutatási projektek értékeléséről szóló értekezlet célja, a tudomány változó szerepének és a kutatásfinanszírozás változó körülményeinek összefüggésében = The purpose of the workshop on the evaluation of the results of basic science research projects in the context of the changing role of science and the changing conditions for funding research. In: Gilyén Zsuzsa (szerk.) – Moore, John H. (szerk.): Kutatási eredmények értékelése. Budapest, 1996. 9–17.

Andorka, Rudolf: Privatisierungsprobleme und Privatisierungsfolgen in Ungarn aus soziologischer Sicht. In: Roggermann, Herwig (Hrsg.) – Sundhaussen, Holm. (Hrsg.): Ost- und Südosteuropa zwischen Tradition und Aufbruch. Aspekte der Umgestaltungsprozesse in den postsozialistischen Ländern. (Multidisziplinäre Veröffentlichungen, 6.) Wiesbaden, 1996. 133–144.

Andorka Rudolf: A családok helyzete és jövője, a családpolitika lehetőségei. In: . Benkő Ágota (szerk.): A család megtartó erő. A III. Családkongresszus előadásai. Budapest, 1996. június 21–23. 179–186.

Andorka Rudolf: Egy különleges házasodási minta: a Sopron megyei Bük község evangélikus egyházközsége a XIX. században. In: Visi Lakatos Mária (szerk.): Tanulmányok Dányi Dezső 75. születésnapjára. 8–16.

1995

Andorka Rudolf: Homo socio-oeconomicus. A közgazdaságtan és a szociológia társadalmi és emberképe. Akadémiai székfoglaló : 1991. március 27. (Értekezések, emlékezések) Budapest, 1995. 87 p.

Andorka, Rudolf – Spéder, Zsolt – Förster, Michael F. – Tóth, István György: Poverty, inequalities and the incidence of social transfers in Hungary 1992–1993. Budapest, 1994. 44 p.

Andorka Rudolf (szerk.): Szegénység és szociálpolitika a 90-es években. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1.) Budapest, 1995. 168 p.

Andorka Rudolf – Kondratas, Anna – Tóth István György: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának lehetőségei. In: Andorka Rudolf (szerk.): Szegénység és szociálpolitika a 90-es években. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1.) Budapest, 1995. 131–164.

Andorka Rudolf – Förster, Michael F. – Spéder Zsolt – Tóth István György: Szegénység, jövedelemegyenlőtlenség és a szociális támogatások rétegeloszlása Magyarországon 1992–1993-ban. In: Andorka Rudolf (szerk.): Szegénység és szociálpolitika a 90-es években. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1.) Budapest, 1995. 13–90.

Andorka, Rudolf: Hungarian society in 2005. In: Lyon, Matthew D. (ed.) – Rostoványi, Zsolt (ed.): Transformation in Central and Eastern Europe and its impact on the international system. [Budapest], 1995. 159–177.

Andorka Rudolf – Faragó Tamás: Az iparosodás előtti (XVIII-XIX. századi) család- és háztartásszerkezet vizsgálata. In: Kövér György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete: Szöveggyűjtemény. A reformkortól az első világháborúig. Budapest, 1995. 114–141.

Andorka Rudolf: Kereszténydemokrácia és liberalizmus. Egymással élesen ellentétes vagy rokon eszmerendszerek. In: Vajda Tünde (vál.): Konzervatív szemmel '94. Budapest, 1995. 28–33.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom szerkezete, rétegződése és mobilitása az 1930-as évektől napjainkig. In: Valuch Tibor (szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 1995, 46–63.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: A magyar társadalom szerkezete, 1994. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1995. Budapest, 1995. 324–339.

Andorka, Rudolf: Perspektiven und Probleme der Integration Ungarns in das Vereinigte Europa aus ökonomischer und soziologischer Sicht. In: Lehrstuhl Deutsch im Institut für Fremdsprachen an der Karl Marx-Universität für Wirtschaftswissenschaften (hrsg.): Lingua Deutsch 8. Budapest, 1995. 81–89.

Andorka Rudolf: A szociológia irányzatai és kutatási területei a világban és ezek megjelenése a BKE oktatásában és kutatásaiban. In: Temesi József et al. (szerk.): Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. Budapest, 1995. 57–87.

Molnár, Éva (ed.) – Andorka, Rudolf (contributors) et al.: Hungary. Essential facts, figures & pictures. Budapest, 1995. 313 p.

1994

Andorka Rudolf – Kondratas, Anna – Tóth István György: A jóléti rendszer átalakulása Magyarországon: felépítése, kezdeti reformjai és javaslatok. (Magyar-Nemzetközi Kék Szalag Bizottság gazdaságpolitikai tanulmánya, 3.) Budapest, 1994. 76 p.

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Berencsi Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Moksony Ferenc – Nagy Gyula – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Társadalmi átalakulás 1992–1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, 1994. 153 p.

Andorka Rudolf: Elégedetlenség, elidegenedés, anómia. In: Andorka Rudolf – Bedekovics István – Berencsi Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Moksony Ferenc – Nagy Gyula – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Társadalmi átalakulás 1992–1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, 1994. 83–90.

Andorka Rudolf – Spéder, Zsolt: Szegénység alakulása 1992 és 1994 között. Munkanélküliség, szegénység. In: Andorka Rudolf – Bedekovics István – Berencsi Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Moksony Ferenc – Nagy Gyula – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Társadalmi átalakulás 1992–1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, 1994. 27–40.

Andorka Rudolf (szerk.) – Hradil, Stefan (szerk.) – Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, 1994. 649 p.

Andorka Rudolf: A rétegződéselmélet haszna a mai magyar társadalom kutatásában. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Hradil, Stefan (szerk.) – Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, 1994. 33–65.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás félévszázados trendjei Magyarországon. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Hradil, Stefan (szerk.) – Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, 1994. 393–425.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 489 p.

Andorka Rudolf: Magyarország a társadalmi jelzőszámok idősorainak tükrében. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 11–33. p.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: Szegénység a 90-es évek elején. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 74–106.

Andorka Rudolf – Bukodi Erzsébet – Harcsa István: Társadalmi mobilitás, 1992. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 293–310.

Andorka Rudolf: Alternatívák a magyar társadalom előtt 2005-ig . In: Gidai Erzsébet et al (szerk.): Magyarország a XXI. sz. küszöbén. Budapest, 1994. 18–25.

Andorka Rudolf: A falusi társadalom változásai 1990 óta. In: Magda Sándor– Radó András (szerk.): IV. Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 1994. 3–21.

Andorka Rudolf: A konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus viszonya és szerepe az európai gazdasági, társadalmi és politikai rendszerek kifejlődésében a 19. és 20. században, különös tekintettel a szociálpolitika kialakulására és mai problémáira. A konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus definíciójának kérdései. In: Tőkéczki László (szerk.): Magyar konzervativizmus. Budapest, 1994. 37–48.

Andorka, Rudolf: Problems and tasks after the reform in Hungary. In: Vizi, Sylvester E. (ed.): Science in the future of Europe. Budapest, 1994. 91–100.

Andorka Rudolf – Lehman Hedvig – Spéder Zsolt: A társadalmi szerkezet változásai (1992–1993) és azok lehetséges hatásai a politikára. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, 1994. 66–82.

Andorka Rudolf: Alkoholizmus és alkoholpolitika. In: Münnich Iván (összeáll.) – Moksony Ferenc (összeáll.): Devianciák Magyarországon. Szeged, 1994. 265–296.

Andorka Rudolf: Deviáns viselkedések Magyarországon – általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. In: Münnich Iván (összeáll.) – Moksony Ferenc (összeáll.): Devianciák Magyarországon. Szeged, 1994. 31–75.

Andorka Rudolf: Család és deviancia. In: Münnich Iván (összeáll.) – Moksony Ferenc (összeáll.): Devianciák Magyarországon. Szeged, 1994. 11–14.

1993

Andorka Rudolf – Hegedüs József – Kovács Róbert – Sik Endre – Szántó János – Tarjányi József – Tóth István György: Budapesten élni...: Jelentés a Magyar Háztartás Panel I. hullámának budapesti adatai alapján. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 2. Budapest, 1993. 82 p.

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Förster, Michael F. – Hegedüs József – Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István – Tóth István János: Egy év után...: Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 3. Budapest, 1993. 156 p.

Andorka, Rudolf – Ágh, Attila – Bihari Mihály: The year of 1993. (Budapest papers on democratic transition, 69.) Budapest, 1993. 28 p.

Andorka Rudolf (ism.): Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása. In: Buda Béla (vál.): Visszfényben. Vélemények, bírálatok, recenziók Levendel László könyveiről. Budapest, 1993. 12–16.

Andorka Rudolf (ism.): A humanista orvoslás. In: Buda Béla (vál.): Visszfényben. Vélemények, bírálatok, recenziók Levendel László könyveiről. Budapest, 1993. 17–22.

Andorka, Rudolf: Rural-urban differences in income level and in living conditions in Hungary. In: Kiss. József (ed.): New strategies for sustainable rural development. Amsterdam, 1993. 217–222.

Andorka, Rudolf: Social structure 1991–1992. In: Andorka, Rudolf – Ágh Attila – Bihari Mihály: The year of 1993. Budapest, 1993. 17–39.

Andorka Rudolf: Szociálpolitika – humánpolitika. In: Szárszó '93. Budapest, 1993. 384–389.

Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet, 1991–1992. Social structure 1991–1992. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1993. Budapest, 1993. 16–39.

Andorka, Rudolf: Ursachen, Probleme und Lösungsstrategien in der Revolution in Ungarn. In: Schäfers, Bernhard (hrsg.): Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Frankfurt, 1993. 45–54.

Andorka, Rudolf: Wandlungen der Religiosität in Ungarn. In: Schäfers, Bernhard (hrsg.): Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Frankfurt, 1993. 656–661.

Andorka, Rudolf: Regime transitions in Hungary in the 20th century: the role of national counter-elites. In: Derlien, Hans-Ulrich (ed.) – Szablowski, George J. (ed.): Regime transitions, elites, and bureaucracies in Eastern Europe. Cambridge, Ma., 1993. 358–371.

Andorka Rudolf: Tudományos kutatás és etika. In: Agrár Kutató és Fejlesztő Szakemberek Első Etikai Konferenciája. Gödöllő, 1992. október 5–6. Gödöllő, 1993. 3–9.

Johnson, Paul – Andorka, Rudolf: Ageing and European economic demography. In: Johnson, Paul (ed.) – Zimmermann, Klaus F. (ed.): Labour markets in an ageing. Cambridge, 1993. 26–52.

1992

Andorka Rudolf – Bárdossy György – Hegedüs József – Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Lengyel György – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szántó János – Tarjányi József – Tóth István György: Jelentés a Magyar Háztartás Panel I. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 1. kutatási jelentés. Budapest, 1992.

Kocsis Károly (szerk.) – Andorka Rudolf (szerk.) – Michelberger Pál (szerk.) – Réthelyi Miklós (szerk.) – Róna-Tas András (szerk.) – Illyés Sándor (szerk.): A magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig. Összefoglalás. Budapest, 1992. 91 p.

Andorka, Rudolf: Social policy problems of the change of regime. (Budapest papers on democratic transition, 25.) Budapest, 1992. 25 p.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1992. Budapest, 1992. 530 p.

Andorka Rudolf: Magyarország az adatok tükrében. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1992. Budapest, 1992. 18–36.

Andorka Rudolf – Tóth István György: A szociális kiadások és a szociálpolitika Magyarországon. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1992. Budapest, 1992. 396–507.

Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 445 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Population and family. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 13–29.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Education. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 30–40.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Employment. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 60–66.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: The income of the population. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 67–80.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Consumption. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 81–90.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla – Harcsa István: Time strategies and way of life. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 129–137.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Culture. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 138–141.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Deviant behaviour. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 144–154.

Andorka, Rudolf: Social structure. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 210–229.

Andorka Rudolf: Megnyitó. In: Mihalik István (szerk.): Szabó Kálmán 70 éves. (Közgazdaságtani (f)irkák, 70.). Budapest, 1992. 9–12.

Andorka, Rudolf: Human resources of the proffessional stratum and the problems of their efficient utilization. In: Blanpied, William A. (ed.): Strategies for support of scientific research. Budapest. 1992. 125–145.

Andorka, Rudolf – Láng, István: Hungarian research fund. Experiences and perspectives. In: Blanpied, William A. (ed.) – Sperlágh, Sándor (ed.): Strategies for support of scientific research. Budapest. 1992. 23–32.

Andorka Rudolf: Megelégedettség öt közép- és kelet-európai országban. In: Fischer András (szerk.) – Levendel Ádám (szerk.): Átépítés alatt. Budapest, 1992. 88–93.

Andorka Rudolf: Társadalmi változások Magyarországon az utolsó években. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1992. Budapest, 1992. 242–250.

1991

Szentgáli Tamás – Andorka Rudolf – Hablicsek László – Dányi Dezső – Kamarás Ferenc: Demográfiai átmenet Magyarországon. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 9.) Budapest, 1991. 232 p.

Andorka Rudolf: Láttuk-e, hogy jön? A társadalomtudomány sikerei és kudarcai a kelet-európai politikai átalakulásban. (Twins konferencia-füzetek, 1.) Budapest, 1991. 92 p.

Andorka Rudolf: A házasulók társadalmi helyzete egymáshoz viszonyítva. In: Utasi Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. (Műhely, 1.) Budapest, 1991. 20–39.

Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet és rétegződés vizsgálatára használt régi és új modellek. In: Némedi Dénes (szerk.): Közelítések.  Budapest, 1991. 35–52.

Andorka Rudolf: Településszintű családrekonstitúciós vizsgálatok egyes eredményei. In: Szentgáli Tamás et al.: Demográfiai átmenet Magyarországon. Budapest, 1991. 35–41.

Andorka, Rudolf: The social differentiation of some forms of deviant behaviour. In: Kolozsi, Béla (ed.)– Münnich, Iván (ed.): Studies in deviant behaviours in Hungary. (Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1991/1.). Budapest, 1991. 9–24.

Andorka, Rudolf: The importance and the role of the second economy for the Hungarian economy and society. In: Tóth András (ed.) – Gábor László (ed.): Beyond the great transformation. (Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1991/2.) Budapest, 1991. 11–29.

1990

Andorka, Rudolf (ed.) – Hadas Miklós (ed.): Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14–17, 1989. (Sociological working papers) Budapest, [1990?] 302 p.

Andorka, Rudolf: The development of the sociological views on the structure and stratification of the Hungarian society. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Hadas Miklós (ed.): Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14–17, 1989. (Sociological working papers) Budapest, [1990?]. 85–119.

Kulcsár, Rózsa – Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Changes of social mobility in Hungary 1973–1983. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Hadas Miklós (ed.): Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14–17, 1989. (Sociological working papers) Budapest, [1990?]. 231–254.

Andorka Rudolf: A társadalmi problémák szociológiája. Szegénység és társadalmi beilleszkedési zavarok. Budapest, 1990. 152 p.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György: Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 629 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Népesedés és család. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György: Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 11–39.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Oktatás. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 40–55.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Foglalkoztatás. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 87–96.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A lakosság jövedelme. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 97–117.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Fogyasztás. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 118–130.

Andorka Rudolf – Falussy Béla – Harcsa István: Időfelhasználás és életmód. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 192–207.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Művelődés. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 208–214.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Deviáns viselkedés. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 217–220.

Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 305–331.

Andorka Rudolf: Alkoholizmus. Nemzetközi tendenciák és korlátozási törekvések. In: Kastaly Ildikó (összeáll.) – Zöldi Judit (összeáll.): Szociológiai szöveggyűjtemény. Budapest, 1990. 279–298.

Andorka Rudolf: A magyarországi népesedési helyzet. In: Benkő Ágota (szerk.): Családkongresszus. Budapest, 1990. 203–211.

Andorka Rudolf: A népesedésre vonatkozó újabb szociológiai elméletek. In: Hoóz István (szerk.) – Káposztás Ferenc (szerk.): Népesedési elméletek, újabb irányzatok. Pécs, 1990. 107–114.

1989

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Budapest, 1989. 520 p.

Andorka, Rudolf: Demographic change and economic development in Hungary since the second World War. In: Wenig, Alois (ed.) – Zimmermann, Klaus F. (ed.): Demographic change and economic development. Berlin [etc.], 1989. 183–201.

Andorka, Rudolf: Drinking habits and drinking problems of youth in Hungary. In: Münnich Iván  (ed.) – Kolozsi Béla (ed.): The complex analysis of deviant behaviour in Hungary [Project no. 4.]. Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1989/1. Budapest, 1989. 15–19.

Andorka Rudolf: A társadalom korösszetételének változása és annak szociológiai problémái. In: Mészáros Árpád (szerk.): Család, egészség, szociálpolitika. Tudományos kongresszus. Budapest, 1988. október 7–8. Budapest, 1989. 11–33.

Andorka Rudolf: Társadalmunk mobilitása. In: Magyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottság – Társadalomtudományi Intézet Budapest Társadalompolitikai Osztály: A mai magyar társadalom szerkezetéről. (Társadalomtudományi közlemények, 19. évf. 2. sz. 1989). Budapest, 1989. 189–195.

Andorka, Rudolf: Poverty in Hungary. In: Tóth, András (ed.) – Gábor, László (ed.): Hungary under the reform. Sociological studies. Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1989/3. 135–147.

Andorka, Rudolf: Drinking habits and drinking problems of youth in Hungary. In: Plenary papers. Budapest, 1989. 45–50.

1988

Andorka Rudolf: A családrekonstrukciós vizsgálat módszerei. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 4.) Budapest, 1988. 73 p.

Andorka Rudolf: A magyarországi népesedési tendenciák gazdasági és társadalmi következményei és a népesedéspolitika lehetőségei. (Szociológiai műhelytanulmányok, 10.) Budapest, 1988. 101 p.

Andorka Rudolf – Gulyás Gyula – Halmai Gábor – Vass László – Pásztor Miklós – Mizsei Kálmán – Sándor Péter – Schmidt Péter – Kovács Sándor – Kolosi Tamás – Hegedűs T. András – Szoboszlai György – Selmeczi József – Hajba Éva – Varsányiné Szabó Mária – Lengyel György – Rév István – Szakács Sándor – Bodai Zsuzsanna – Gyenei Márta – Herédi István – Hrubos Ildikó – Valcsicsák Imre – Vaskovics László A. – Tóthné Ilonszki Gabriella – Kerekes Zsuzsa: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság és reform c. jubileumi tudományos ülésszaka. „Politikai rendszer működése és a társadalmi élet” c. szekció előadásainak tézisei. Budapest, 1988. 43 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Modernization in Hungary in the long and short run measured by social indicators. (Sociological working papers, 1988/1) Budapest, 1988. 287 p.

Andorka Rudolf – Hoóz István – Monigl István: A népesedéspolitika elvi kérdései történeti megközelítésben és nemzetközi összehasonlításban. A népesedéspolitikai döntéseket alakító tényezők Magyarországon. A második világháború utáni magyar népesedéspolitikákban tükröződő értékek. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései. Demográfiai tájékoztató füzetek, 4.) Budapest, 1988. 155 p.

Andorka Rudolf – Antal Z. László – Buda Béla – Elekes Zsuzsanna. – Forgács Iván – Gerevich József – Józan Péter – Losonczi Ágnes – Ozsváth Károly: A társadalmi környezet, életmód és az interperszonális kapcsolatok hatása a lakosság egészségi állapotára. (Szociológiai műhelytanulmányok, 11.) Budapest, 1988. 73 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet és rétegződés, a mobilitás, a városiasodás és az életmód várható változásai Magyarországon 2005-ig. In: Nováky Erzsébet (szerk.): A jövő technológiája és társadalmi összefüggései. Budapest, 1988. 360–371.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Modernizaciâ vengerskogo obsestva v dolgo- i kratkosrocnyh socialnyh pokazatelâh, 1870–1984. (Rabocie materiali po sociologii, 2.) Budapest, 1988. 282 p.

Andorka, Rudolf (red.): Socialnaâ mobilnost i obrazovanie. (Rabocie materiali po sociologii, 1.) Budapest, 1988. 173 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Kulcsár Rózsa: Izmeneniâ socialnoj mobilnosti. In: Andorka, Rudolf (red.): Socialnaâ mobilnost i obrazovanie. (Rabocie materiali po sociologii, 1.) Budapest, 1988. 119–161.

Andorka Rudolf [et al.]: A társadalmi szerkezet, rétegződés, mobilitás és az életmód várható alakulása 2005-ig. (Szociológiai műhelytanulmányok, 7.) Budapest, 1988. 81 p.

Nyárády R. Károly – Andorka Rudolf – Komlos, John – Kohútová, Maria: Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 3.) Budapest, 1988. 134 p.

Andorka Rudolf: Nemzetközi tendenciák és korlátozási törekvések. In: Fekete János (szerk.): Van segítség?! Budapest, 1988. 25–42.

Andorka Rudolf: A valóságos társadalmi egyenlőtlenségek és a közvélemény. In: Korreferátumok. Budapest, 1988. 289–306.

Andorka Rudolf: Az alkoholizmus magyarországi kutatása. In: Münnich Iván (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. Budapest, 1988. 11–38.

Jobst Kázmér – Andorka Rudolf: Az alkohol. In: Szollár Lajos (szerk.): Bíztató „...Őrizd meg jól az életed” ... Budapest, 1988. 104–112.

Andorka, Rudolf (red.): Rabocie materiali po sociologii. Universitet ekonomiceskih nauk im. Karla Marksa kafedra sociologii. Budapest, 1988.

1987

Andorka Rudolf: Gyermekszám a fejlett országokban. Budapest, 1987. 372 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi rétegződés és mobilitás kutatásai Magyarországon: nyitottság a problémák iránt és hozzájárulás a társadalmi fejlődéshez. In: Szellemi megújulás, Magyarország és a nagyvilág. (Társadalomtudományi közlemények, 17. évf. 4. sz. 1987). Budapest, 1987. 492–499.

Andorka Rudolf: Az alkoholizmus terjedése Magyarországon. In: Bogláryné Mailáth Edina (szerk.): Társadalmi beilleszkedési zavarok és megelőzésük. Mentálhygiénés oktatási segédanyagok és ajánló bibliográfia. (Pszichoterápiás és mentálhygiénés szemléletformáló füzetek, 1.) Budapest, 1987. 125–151. p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A magyar társadalom modernizációja hosszú- és rövidtávon társadalmi jelzőszámokkal mérve, 1870–1984. (Szociológiai műhelytanulmányok, 1.) Budapest, 1987. 268 p.

1986

Rudolf Andorka (ed.) – László Bertalan (ed.): Economy and society in Hungary. (Hungarian sociological studies, 3.) Budapest, 1986. 331 p.

Andorka Rudolf (szerk.): Az ifjúságpolitika tudományos megalapozása középtávú kutatási program. (Információs bulletin / MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 9.) Budapest, 1986. 363 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A magyar társadalom modernizációja hosszú- és rövidtávon társadalmi jelzőszámokkal mérve, 1870–1984. (Szociológiai műhelytanulmányok, 1.) Budapest, 1986. 268 p.

Buda Béla – Andorka Rudolf – Kolozsi Béla – Pataki Ferenc – Moksony Ferenc – Donga Katalin – Münnich Iván – Vág András – György István: Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Budapest, 1986. 193 p.

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Pedagógusok számára. Budapest, 1986. 199 p.

Andorka Rudolf: A kulturális normák és értékek szerepe a családok gyermekszámának meghatározásában. In: S. Molnár Edit (szerk.): A népesedési folyamatokat befolyásoló kulturális-tudati tényezők vizsgálatának lehetőségei. A Népességtudományi Kutató Intézet tudományos szemináriuma Budapest, 1985. november 12–13. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, 29 = 1986/2.) Budapest, 1986. 20–34.

1985

Faragó Tamás – Andorka Rudolf – Dányi Dezső: Házasság, család, háztartás és munkaszervezet. Pilis-Budakörnyék, 1724-1779. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 2.) Budapest, 1985. 103 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Ispolzovanie vremeni v Polskoj Narodnoj Respublike i Vengerskoj Narodnoj Respublike. Budapest, 1985. 123 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet, mobilitás és életmód összefüggése a kreativitással. In: Ranschburg Ágnes (szerk.) – Fehér József András (szerk.): Kreatív társadalom, szervezet, egyén A „Kreatív társadalom, személyi és társadalmi tényezők kölcsönhatása” című ankétsorozat tanulmánykötete 1985. április 25., május 30., szeptember 5. Budapest, 1985. 7–13.

Andorka Rudolf: A tudományos és technikai fejlődés hatásai a társadalmi szerkezetre, mobilitásra és életmódra. In: Nováky Erzsébet (szerk.): III. Magyar jövőkutatási konferencia előadásai Budapest, 1985. február 12–14. Budapest, 1985. 144–152.

Andorka Rudolf: Még egyszer az értelmi fogyatékosság problémájának okai és kezelése körüli vitához. In: Bánfalvy Csaba et al.: Elméletek és viták. Budapest, 1985. 89–103.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A szabadidő és a sporttevékenységek. In: Lengyel Péterné (szerk.): Szabadidősport Konferencia Tata, 1984. X. 22–23. Budapest, 1985. 11–14.

Andorka Rudolf: A népesedési folyamatok Magyarországon. In: Magyarok Világszövetsége Magyar Fórum (közread.): Tanulmányok Magyarországról, magyarokról. Budapest, 1985. 207–238.

1984

Andorka Rudolf: Az életkörülmények hatása az életmódra. In: Szántó Miklós (szerk.): Hogyan élünk? A szocialista életmód ismérvei, feltételei, tendenciái. Budapest, 1984. 113-139.

Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.): Stratification and inequalities. (Hungarian sociological studies, 1.) Budapest, 1984. 314 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István – Gyenei Márta: First results of a survey of social stratification. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.): Stratification and inequalities. (Hungarian sociological studies, 1.) Budapest, 1984. 15–50.

Adorka Rudolf: A fiatal korosztályok életmódja. In: Ancsel Éva [et al.]: A magyar ifjúság a nyolcvanas években. Budapest, 1984. 201–223.

Andorka Rudolf –Buda Béla: Egyes deviáns viselkedések okai Magyarországon. In: S. Nagy Katalin (szerk.): A viselkedéskultúráról. Budapest, 1984, 364–392.

Andorka, Rudolf: Elements of private welfare production in Hungary (from time budget data). In: Andorka, Rudolf (ed.): Selected papers from the tenth World Congress of Sociology, Mexico 1982. Social indicators research. An international and interdisciplinary journal for quality-of-life measurement, vol. 14. no. 3. Dordrecht [etc.], 1984. 235–239.

Andorka, Rudolf: Introduction. In: Andorka, Rudolf (ed.): Selected papers from the tenth World Congress of Sociology, Mexico 1982. Social indicators research. An international and interdisciplinary journal for quality-of-life measurement, vol. 14. no. 3. Dordrecht [etc.], 1984. 227–234.

Andorka, Rudolf: A system of social indicators for the CMEA countries and for Hungary. In: Andorka, Rudolf (ed.): Selected papers from the tenth World Congress of Sociology, Mexico 1982. Social indicators research. An international and interdisciplinary journal for quality-of-life measurement, vol. 14. no. 3. Dordrecht [etc.], 1984. 241–261.

Andorka Rudolf (összeáll.): Szöveggyűjtemény a "Társadalomszerkezet" c. tantárgyhoz. Budapest, 1984. 263 p.

Andorka Rudolf (összeáll.): Szöveggyűjtemény a Szociológiai alapismeretek és módszerek c. tárgyhoz. Budapest, 1984. 376 p.

Zagorski, Krzysztof – Andorka, Rudolf – Tuma, Nancy Brandon – Meyer, John W.: Comparisons of social mobility in different socio-economic systems. In: Niessen, Manfred (ed.) – Peschar, Jules (ed.) – Kourilsky, Chantal (ed.): International comparative research. Social structures and public institutions in Eastern and Western Europe. Oxford, 1984, 13–41.

Andorka Rudolf – Balázs-Kovács Sándor: A háztartások jellemzőinek és azok változásának vagyoni rétegek szerinti különbségei Sárpilisen, 1792–1804. In: Hofer Tamás (szerk.): Történeti antropológia. Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Budapest, 1984. 257–280.

Andorka Rudolf: Az életkörülmények és az életmód társadalmi különbségeinek kutatása. In: Csikós Nagy Béla et al.: A gazdaság intenzív fejlődése és a statisztika c. konferencia előadásai. Budapest, 1984. 62–67.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Időfelhasználás Lengyelországban és Magyarországon. Budapest, 1984. 78 p.

1983

Andorka Rudolf – Harcsa István –Niemi, Iiris: Időfelhasználás Magyarországon és Finnországban. A finn és a magyar Központi Statisztikai Hivatal által végzett időmérleg vizsgálatok összehasonlítása. Budapest, 1983. 42 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István –Niemi, Iiris: Ispolzovanie vremeni v Vengerskoj Narodnoj Respublike i Finlândskoj Respublike. Sopostavlenie obsledovanij budzheta vremeni, provedennyh Centralnym statisticeskim upravleniem VNR i Centralnym statisticeskim buro Finlândii. Budapest, 1983. 50 p.

Andorka Rudolf – Faragó Tamás: Pre-industrial household structure in Hungary. In: Wall, Richard (ed.): Family forms in historic Europe. Cambridge [etc.], 1983, 281–307.

Andorka Rudolf: Az idős emberek életmódja az 1976/77. évi időmérleg vizsgálat alapján. In: Barta Barnabás (szerk.): Az időskorú népesség demográfiai helyzete és problémái. Tudományos konferencia 1982. április 20–21. Budapest, 1983. 93–97.

Andorka Rudolf: A társadalomstatisztika kezdetei Keleti Károly munkásságában. In: Gyulay Ferenc (főszerk.): Keleti Károly emlékszám születésének 150. évfordulója alkalmából. Budapest, 1983. 952–1087.

Andorka Rudolf – Vukovich György: A népesedéspolitika elvi és elméleti kérdései. In: Kulcsár Kálmán (szerk): A népesedés és népesedéspolitika. Tanulmányok. Budapest, 1983. 165–215.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Niemi, Iiris: Use of time in Hungary and in Finland. Comparison of results of time budget surveys by the Central Statistical Offices of Finland and Hungary. Helsinki, 1983. 62 p.

1982

Andorka Rudolf: Községi népesség társadalomstatisztikai leírása. In: Vágvölgyi András (szerk.): A falu a mai magyar társadalomban. Budapest, 1982. 179–235.

Andorka Rudolf [et al.] (összeáll.): Szociológiai szöveggyűjtemény. Budapest, 1982. 197 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest, 1982. 326 p.

Andorka Rudolf (összeáll.) – Falussy Béla (összeáll.) – Harcsa István (összeáll.): Időmérleg. A magyar társadalom életmódja az 1976/77. évi időmérleg felvétele alapján. Részletes adatok. (Társadalomstatisztikai közlemények). Budapest, 1982. 795 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István – Kulcsár Rózsa: A társadalmi mobilitás változásai. In: Halay Tibor (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.): Társadalomszerkezet és rétegződés. Budapest, 1982. 145–180.

Andorka Rudolf – Buda Béla: Elméletek – vizsgálatok – következtetések, a jelenség szociálpszichológiai megközelítése. In: Fekete János (összeáll.): Alkoholizmus. Kórkép vagy korkép? Budapest, 1982. 142–180.

Andorka Rudolf –Csicsman József – Keleti András: Changes in the openness of Hungarian society. In: Cseh-Szombathy László (szerk.): Hungarian sociology today. Budapest, 1982. 141–173.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Adamczuk, Lucjan: Comparison of Time Budgets of Hungary, Poland and Finland. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

Andorka, Rudolf: Social Mobility Life Histories in Hungary. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

Andorka, Rudolf: The Recommended Social Indicator System of the Socialist Countries of Europe. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

Andorka, Rudolf – Keleti, András: Log-Linear Analysis of the Changes of Intergenerational Mobility in Hungary. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

1980

Andorka Rudolf – Falussy Béla: Időmérleg. A 15–69 éves népesség napi időfelhasználása 1976/77. évben. (Társadalomstatisztikai közlemények). Budapest, 1980. 270 p.

Andorka Rudolf: Az életmód kutatása időmérleg vizsgálatok segítségével. In: Szorcsik Sándor et al.: Társadalmi tervezés és társadalomstatisztika. Budapest, 1980. 98–108.

Andorka Rudolf: Deviancia fogalmának meghatározása. In: Miltényi Károly (szerk.) – Münnich Iván (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Budapest, 1980. 13–23.

Andorka Rudolf: Adalékok a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának módszertanához. In: Miltényi Károly (szerk.) – Münnich Iván (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Budapest, 1980. 157–166.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás és az életmód változásai az 1930-as évek óta. In: Szántó Miklós (szerk.): Tanulmányok az életmódról. Budapest, 1980. 149–182.

1979

Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. (Gyorsuló idő) Budapest, 1979. 165 p.

Andorka Rudolf, – Zagorski, Krzysztof: A társadalmi mobilitás Magyarországon és Lengyelországban. Az 1972. és 1973. évi adatfelvétel összehasonlító elemzése. (Statisztikai időszaki közlemények, 440.). Budapest, 1979. 73 p.

Andorka Rudolf: A társadalomstatisztika oktatása az ELTE Bölcsészettudományi Kar népművelés és szociológia szakos hallgatóinak. In: Horváth Gyula (összeáll.) et al.: A magyar statisztikai felsőoktatás kétszáz éve. Az ünnepi ülés és a tanácskozások előadásai és korreferátumai. Budapest, 1977. október 25–26. Budapest, 1979. 232–236.

Andorka Rudolf – Harcsa István – Kulcsár Rózsa – Matoricz Anna: A társadalmi mobilitás alakulása és összefüggése a társadalom szerkezetével. In: P. Kálmán Katalin (szerk.): Rétegződés, mobilitás, egyenlőtlenség. (Társadalmi struktúránk fejlődése, 2.) Budapest, 1979. 7–84.

1978

Lőrincz Zsuzsa (összeáll.): A madridi követségtől Mauthausenig. Andorka Rudolf naplója. Budapest, 1978. 343 p.

Andorka Rudolf: Determinants of fertility in advanced societies. London, 1978. 431 p.

Andorka Rudolf, – Zagorski, Krzysztof: The social mobility in Hungary and Poland. Comparative analysis of the surveys performed in 1972–1973. Budapest – Warszawa, 153 p.

Andorka Rudolf – Illés János: Changes in intergenerational social mobility. In: Huszár, Tibor (ed.) – Kulcsár Kálmán (ed.) – Szalai Sándor (ed.): Hungarian society and marxist sociology in the nineteenseventies. Budapest, 1978. 195–222.

Andorka Rudolf: Társadalmi jelzőszámok képzése az életmód vizsgálatára. In: Szántó Miklós (szerk.): Életmódkutatás a szocialista országokban. Budapest, 1978. 211–225.

Andorka Rudolf: Az értelmiség társadalom mobilitásának történeti alakulása. In: Huszár Tibor (szerk.): Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Szociológiai tanulmányok. Budapest, 1978. 71–95.

Andorka, Rudolf: Age, Cohort and Historical Factors Influencing Inter- and Intragenerational Social Mobility in Hungary. (Conference Paper). International Sociological Association, 1978.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krysztof: Comparison of Social Mobility in Two Socialist Societies: Hungary and Poland. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1978.

Andorka, Rudolf: Tendencies of Differentiation and Equalization of Regional Development in Hungary. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1978.

Andorka, Rudolf: Long-Term Social Development of Hungary, Measured by Social Indicators. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1978.

1977

Andorka, Rudolf: The influence of historical factors on inter- and intragenerational mobility in Hungary, 1939–1973. An attempt to analyze occupational life histories. [Budapest], [1977]. 21 p.

Szczepankski, Jan – Andorka, Rudolf (vál.): A szociológus szemével. Válogatott tanulmányok. Budapest, 1977. 427 p.

Andorka, Rudolf: Social mobility and changes in the way of life since the 1930's. In: Szántó, Miklós (ed.): Hungarian sociological studies. (Corvina books). Budapest, 1977. 145–189.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krzysztof: Socialnoe peremescenie v Vengrii i v Polse. Sopostavitelnyj analiz dannyh za 1972 i 1973 gg. Budapest, 1977. 101. p.

1976

Andorka Rudolf: A születésszám gazdasági és társadalmi tényezői Magyarországon. In: MSZMP Budapesti Bizottság Oktatási Igazgatósága Politikai Gazdaságtan Tanszék (közread.): Cikkgyűjtemény „Az egészségügy gazdasági-társadalmi problémái” című speciális kollégium hallgatói részére. 1976/77. tanév. Budapest, 1976. 3–34.

1975

 Andorka Rudolf: Társadalmi jelzőszámok - társadalomstatisztikai rendszerek. Szakirodalmi tájékoztató. (Statisztikai módszerek – témadokumentáció, 7.) Budapest, 1975. 126 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás kutatása. In: Kulcsár Kálmán (szerk.): A szociológia ágazatai. Budapest, 1975. 95–113.

1974

Andorka Rudolf (vál.) – Buda Béla (vál.) – Cseh-Szombathy László (vál.): A deviáns viselkedés szociológiája. Budapest, 1974. 530 p.

 

1973

Andorka Rudolf: Társadalomstatisztika. I. évfolyam népművelés szakos hallgatók részére. Budapest, 1973. 151 p.

 1972

Andorka Rudolf – Buda Béla – Cseh-Szombathy László – Hegedüs Imre – Kiss Judit, G. –Simon Györgyi: Az alkoholizmus kifejlődésének tényezői. (Statisztikai időszaki közlemények, 245.) Budapest, 1972. 202 p.

Andorka Rudolf – Babarczy Lászlóné – Cseh-Szombathy László – Ghyczy Béla – Lakatos András: Az öregek helyzete és problémái. (Statisztikai időszaki közlemények, 249.) Budapest, 1972. 312 p.

1970

Andorka Rudolf: Mikromodellek. Budapest, 1970. 328 p.

Andorka, Rudolf: Social mobility and its demographic effects. II. In Hungary. Budapest, 1970. 84 p.

Andorka, Rudolf: Socialnaâ restratifikaciâ i ee demograficeskie vliâniâ V Vengrii. (Soobseniâ issledovatelskogo instituta po demográfii CSU i Demograficeskoj komissii, VAN 30). Budapest, 1970. 112 p.

Andorka, Rudolf – Buda, Béla – Hegedűs , Imre – Kiss, Judith G.: The Influence of Social Change on the Frequency of Certain Forms of Deviant Behavior. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1970.

1968

Andorka Rudolf – Cseh-Szombathy László – Vukovich György: Alkoholizmus. (A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei, 24.) Budapest, 1968. 169 p.

Andorka, Rudolf – Cseh-Szombathy, László – Vukovich, György: Alkogolizm. (Publikacii Demograficeskogo naucno-issledovatelskogo instituta pri Centralnom statisticeskom upravlenii, 24.) Budapest, 1968. 40 p.

Andorka, Rudolf – Cseh-Szombathy, László – Vukovich, György: Alcoholism. (Publications of the Demographic Research Institute of the Central Statistical Office and of the Committee for Demography of the Hungarian Academy of Sciences, 24.) Budapest, 1968. 40 p.

1967

Andorka Rudolf: Iskolai végzettség és szakképzettség. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Csoport közleményei, 16.) Budapest, 1967. 105 p.

Andorka Rudolf – Dányi Dezső – Martos Béla: Dinamikus népgazdasági modellek. Budapest, 1967. 410 p.

1965

Cseh-Szombathy László – Andorka Rudolf: A budapesti nyugdíjasok helyzete és problémái. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Csoportjának és a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának kiadványai, 6.) Budapest, 1965. 65 p.

Cseh-Szombathy László – Andorka Rudolf: Situation and problems of the pensioners of Budapest. (Publications of the Research Group for Population Studies of the Central Statistical Office and of the Hungarian Academy of Sciences,6.) Budapest, 1965. 16 p.

adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.