Értékek és attitűdök

ENRI-East

Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of Europe
The ENRI-East project is an innovative international collaborative research project on the theme of European, national and regional identities. It is a three-year project financed by the European Union within the scope of the 7th Framework Programme. The project is coordinated by the Institute of Advanced Studies in Vienna and involves eleven European Institutions and over fifty European scholars (including TÁRKI and Prof. Endre Sik as a teamleader of TÁRKI).

ENRI-East

Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of Europe
The ENRI-East project is an innovative international collaborative research project on the theme of European, national and regional identities. It is a three-year project financed by the European Union within the scope of the 7th Framework Programme. The project is coordinated by the Institute of Advanced Studies in Vienna and involves eleven European Institutions and over fifty European scholars (including TÁRKI and Prof. Endre Sik as a teamleader of TÁRKI).

ISSP - Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (International Social Survey Programme)

A TÁRKI 1986 óta vesz részt az ISSP nemzetközi összehasonlító felmérési programban. A vizsgálat kb. félórás, évenként változó tematikájú kérdőívét gondosan adaptálják az egyes országok. Kezdetben 5-6 országra terjedt ki a kutatás, napjainkra már több mint negyven ország vesz részt benne. Az európai országok mellett, az Egyesült Államok Kanada, Japán, Ausztrália, Izrael, Dél-Afrika és egyes latin-amerikai országok kapcsolódtak be a kutatási programba. Az ISSP témák évről-évre változnak, de fókuszukban mindig a közvélemény és a társadalmi attitűdök vizsgálata áll.

ESS - The European Social Survey

The European Social Survey (ESS) (Round 1, 2002; Round 2, 2004)
The ESS is a piece of international comparative research, which has as its goal the monitoring of the countries of Europe in the dimensions of sociology and political science. TÁRKI, in collaboration with the Hungarian Academy of Sciences, has been responsible for the national survey in Hungary since 2002.
The ESS questionnaire includes two main sections; a 'core' module which remains relatively constant from round to round, plus two or more 'rotating' modules.

ESS - Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata (The European Social Survey - ESS)

Az ESS egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amelynek célja az európai társadalmak monitoring kutatása szociológiai és politikatudományi szempontok szerint. Magyarországon a vizsgálat terepmunkáját 2002-ben és 2004-ben a TÁRKI végezte a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetével együttműködve. ESS adatfelvételek kétévente vannak.

Az ESS felvételek kérdőívének két modulja van: egy törzsmodul és egy rotációs modul, amely két-három blokkból áll.

Electorial research

TARKI regularly conducts nationwide surveys on electoral behavior since 1996.
Research topics are:
  • party preferences
  • participation
  • politicians' popularity
  • satisfaction with democracy
  • evaluation of the performance of government and Prime Minister
  • evaluation of the performance of the opposition
  • trust in political institutions
  • left-and right identification
We had several pre- and postelection studies.

Választáskutatás

A TÁRKI évtizedek óta végez és publikál pártpreferencia-kutatásokat, jelenleg negyedévi rendszerességgel, saját forrásból, külső támogató vagy finanszírozó nélkül, azaz teljes mértékben függetlenül. Két választás között a kutatás a választási hajlandóságra és a pártok támogatottságának mérésére szorítkozik.