Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Adatbank

Adatkatalógus | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | Könyvtár | Panel CD | CHER | Útmutató

Női Adattár – Kapcsolódó helyek a világhálón

archívumok, információs központok, statisztikák, adatok
archives, information centres, statistics, data on women

http://www.iiav.nl/mapping
Mapping the World of Women’s Information Services is an online database in which you can find information on women's information centres and libraries that are open to the public. It currently contains more than 375 women’s information centres from over 125 countries and is updated weekly. Mapping the World operates on the International Information Centre and Archives for the Women’s Movement (IIAV) homepage in Amsterdam.

Az amszterdami székhelyű Nemzetközi Nőmozgalmi Információs Központ és Archívum (Information Centre and Archives for the Women’s Movement (IIAV)) honlapján található nemzetközi információs adatbázis (Mapping the World) jelenleg több mint 375, a világ különböző országainban található, a nők helyzetével foglalkozó információs központ, könyvtár, archívum, illetve gyűjtemény elérhetőségéről, illetve szolgáltatásairól ad tájékoztatást az ide látogatóknak.

http://europa.eu.int/comm/research/science-society/women-science/women-science_en.html
Az Európai Unió honlapjan összehasonlító statisztikai adatsorokat és kutatási jelentéseket találhatnak olvasóink Nők és a tudomány címmel.

The special site on the homepage of the European Union called Women and Science, which offers comparable statistics and research reports on the situation of women.

http://www.ilo-ceet.hu/gender/
The homepage of the ILO Subregional Office for Central Eastern Europe. You can find and download interesting publications on gender issues in the region: e.g. Gender Dimensions of Social Security Reform, Time for Equality at Work, ILO Global Report on Discrimination at Work etc.

Az ILO Közép-Európai Területi Intézetének honlapján több új közép-európai összehasonlító jelentés érhető el pl. arról., hogy miképpen érintette a régió országaiban a nőket a kilencvenes években lezajlott társadalombiztosítási reform. A honlapon elérhető az ILO munkahelyi diszkriminációval kapcsolatos legújabb jelentése is.

www.idea.int/gender
Az IDEA célja a demokratikus értékek támogatása és a politikai választások folyamatának javítása és megerősításe világszerte. A szervezet ugyancsak elkötelezettséget vállal a nők politikai részvételének javítása érdekében. A nemzetközi IDEA gender oldalán többek között az egyes országok, egyes pártok által alkalmazott női kvótákról olvashatunk.

International IDEA’s objective is to promote and advance sustainable democracy and to improve and consolidate electoral processes world-wide. In this regard, IDEA is committed to contributing to the debate to advance gender and democracy issues in general, and to promote women’s participation and representation in political life.

Stop Violence Against Women (STOPVAW)
A STOPVAW a nőkkel szembeni erőszakot az egyik az emberi jogokat leginkább sértő dolognak tartja a világon. A honlap a nők jogainak érdekében fellépő szervezetek, döntéshozók részére nyújt hasznos információkat a közép-kelet európai országok és a Független Államok Közösségének jogszabályairól, és más adatokról a témában a nők elleni erőszak mindenféle formájának a megállítása érdekében. A honlapot a Minnesota Advocates for Human Rights fejlesztette az United Nations Development Fund for Women UNIFEM és a Society Institute’s Network Women’s Program (OSI) támogatásával.

STOPVAW is a site developed by Minnesota Advocates for Human Rights as a tool for the promotion of women’s human rights in Central and Eastern Europe (CEE) and in the Commonwealth of Independent States (CIS). The site was developed with support from and in consultation with the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) and the Open Society Institute’s Network Women’s Program (OSI). This site addresses violence against women as one of the most pervasive human rights abuses worldwide. The STOPVAW site provides women’s rights advocates with information focused on ending the most endemic forms of violence against women in the region

World Health Organization (WHO) Department of Gender and Women’s Health (GWH)
A WHO Gender és a nők egészségvel foglalkozó osztályának feladata, hogy a WHO különböző programjaiban érvényesítse a gender szempontúságot, illetve olyan elhanyagolt területeken folytat kutatást és gyűjt információt, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a nők egészségét, mint pl. a nők elleni erőszak. Az oldalon számos WHO által készített kutatási anyag és adat található a nők egészségi állapotáról.

The Department of Gender and Women’s Health is charged with helping WHO’s various programs and departments undertake the challenge of integrating gender considerations into their work. It is also responsible for researching and disseminating information on neglected topics directly pertaining to women’s health, such as gender-based violence against women.

W%W- WoMen’s Statistics Watch
Nemzetközi gender statisztikai linkgyűjtemény - statisztikai gyűjtemények, adattárak címei a világ különböző országaiból. Ezen kívül a honlapon elérhető egy gender bibliográfiai linkgyűjtemény is.

W%W serves as an international link collection of already accessible gender and women statistics pages selected by topics and of related general statistics sites and analysis pages. On the homepage there is a collected links to gender bibliography sites, too.

Ženska Infoteka / Women’s Information and Documentation Center
Ženska Infoteka a horvátországi női információs és dokumentációs központja, amely 1992-ben alakult Zágrábban. Céljuk a horvát nők történelmének és nőmozgalmának dokumentálása és nyilvánosság tételel a köz számára. Az intézet továbbá mindezekkel az információkkal, kiadványaival támogatja a nők céljait és az általuk elért eredményeket igyekszik láthatóvá és értkelhetővé tenni a társadalom más szereplői számára is.

Ženska Infoteka is women’s information and documentation center founded in Zagreb in December 1992. Focus and goals are: preservation of knowledge about women’s history and women’s movements in Croatia as well as constant work to make public aware of it, promotion of and support to women’s groups and individual women working to achieve global and true equality in all of the fields of human endeavor and support to all of the attempts to make women and their achievements more visible and valued by the society.

Rewind Net Regional Network of Info-Doc Centers
Rewind Net közép-kelet európai és néhány közép-ázsiai ország női információs és dokumentációs központjainak regionális hálózata, amelynek jelenleg 15 tagja van. A hálózat célja, hogy elősegítse ezen információs központok fejlődését közös célok kidolgozása során. A honlapon az információs központok honlapjai érhetőek el, illetve a hálózat eddigi közös projektjeinek eredményei.

Rewind Net is the network of women’s information and documentation centres from 15 countries, mostly post-communist countries from Central and Eastern Europe and some from Middle Asia. Aim of this network to help these centers to further development.

www.whirledbank.org/development/gender.html
A Nemzetközi Pénzalap (IMF) szigorú gazdasági megkötéseit az adott ország foglalkoztatás- és szociálpolitikája szenvedi meg leginkább, amelynek legtöbbször a női foglalkoztatás csökkentése stb. a következménye. A honlap a szegénységben élő nőkre hívja fel a figyelmet, ahol különböző a nők szociális és egészségi helyzetét segítő programokról kaphat tájékoztatást az olvasó.

civil szervezetek, alapítványok
organizations, NGOs, foundations

Magyarországi Női Alapítvány (MONA) / Foundation for the Women of Hungary
A MONA mindenki számára nyitott, pártsemleges, non-profit nőszervezet. A honlap célja, hogy képet adjon a nők helyzetét elemző és segítő hazai és nemzetközi kutatásokról és programokról. A honlap egyben virtuális könyvtárként és adatbázisként is szolgál, a MONA lehetőséget kínál közösségének arra, hogy gender témájú kutatás eredményeket (tanulmányokat) tegyen közé, illetve töltsön le a honlapjáról.

The founders of MONA have taken the ambitious mandate to help to redefine and improve the role of women in Hungarian society. Membership in MONA is open to all, both Hungarian citizens and foreigners, natural or legal persons alike. This website also serves as a virtual library (Gender Research) and a subregional database (Subregional Women’s Center) at the same time, offering an opportunity for users and readers to add publications and papers in gender-oriented research and submit their own website or other new entries they consider worth adding to the database.

Mama Cash
Mama Cash Holland civil szervezet, amely kisösszegű támogatást nyújt más olyan civil szervezeteknek, amelyek a nők jogaiért harcolnak akár networkök építésével, akár konferenciák szervezésével.

Mama Cash is a Dutch NGO that provides small grants for NGOs working on women’s rights, networking, conferencing, etc. throughout the world.

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NaNE)
A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NaNE) 1994. januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A NaNe az egyetlen Magyar civilszervezet,a mely a nők elleni erőszak ellen közvetlenül lép fel. A honlapon az olvasók tájékozódhatnak arról, hogy mit is jelent az erőszak, annak milyen formái vannak. A NaNe kiadványaival, önsegítő csoportok szervezésével próbál segíteni az áldozatokon, illetve fellépni az nőkkel szembeni erőszak ellen Magyarországon. A NaNe telefonos ügyelete naponta 18-22 óra között hívható.

NaNe Association was founded in January 1994. The aim of the organization was to start a emergency line for mistreated women, since this is the only emergency line for them. The NaNe is the only NGO in Hungary which focuses on the violence against women. The homepage gives information about what is violence, and what are the forms of violence. The organization also provides publications, brochures and organizing self-helping groups to help mistreated women and to promote action on violence against women in Hungary. The organization accept calls everyday 18.00-22.00. (Homepage available only in Hungarian.)

Women Against Violence of Europe (WAVE)
A WAVE civil nőszervezetek európai hálózata a nők és gyermekekkel szembeni erőszak ellen.

WAVE is an European network of non-governmental women organizations against violence tends to children and women.

híroldalak, fórumok
news sites, forums

EszterTáska
EszterTáska a zsidó nők történelmével foglalkozó kutatásokkal, illetve a nemi esélyegyenlőség elősegítésére jött létre. A szervezet különböző projektekkel foglalkozik céljaik megvalósításának érdekében - filmklubbot, kiállításokat, kerekasztal beszélgetéseket szervez, és könyv kiadással is foglalkozik. Honlapon emellett sok letölthető írás, tanulmány is elérhető az olvasók számára.

Our small Jewish women’s group, Esther’s Bag (EszterTáska) was founded to promote research on history of Jewish women and to promote equal opportunities for men and women. Esther’s Bag with the different projects (exhibition, webpage, publishing, round table discussions) seeks to promote gender equality, freedom and tolerance in the multiethnic Hungarian society.

Hír-Nők
Elektronikus hírforrás, információk, beszélgető- és véleményfórum a nőkről.

Electronical news and opinion forum on women in Hungarian.

Magyar Internetező Nők Egyesülete (MINők)
A MINők a magyar internetező nőket igyekszik összefogni, hogy megmutassák az internetező nők értékeit egy támogató virtuális és valós közösség segítségével miközben a női öntudatosodást is segítik.

The Organization is a union of women using internet, their aim is to make visible the value of the “cyber” women and strengthen women’s self-awareness too. Available only in Hungarian.

Women’ eNews
A Women’ eNews non-profit, független amerikai újság, amely kifejezetten nőkről szóló politikai és nemzetközi vonatkozású híreket szolgáltat

Women’ eNews is an independent, American non-profit news site, specialized on political and international news about women.

European WomenAction 2000
A WomenAction egy információs, kommunkációs és média hálózat, amely a civil nőszervezetek számára nyújt segítséget a Bejing+5 program eredményeinek figyelemmel kísérésére. Honlapjukon megjelentetik a folyamattal kapcsolatos összes hírt és dokumentumot, illetve eseménynaptárukban havonkénti bontásban tájékoztatnak a kapcsolódó rendezvényekről.

WomenAction is a global information, communication and media network that enables NGOs to actively engage in Beijing+5 review process with the long term goal of women’s empowerment, with a special focus on women and media. The organization publishes on its site news and documentations connection with this session.

oktatás, kutatás
education

BKÁE Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ / BUEPA Gender and Cultural Studies Center
Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egytem (BKÁE) Szociológia Tanszékén alakult 2001-ben. A Központ célja, hogy koordinálja és továbbfejlessze a BKÁE-n a társadalmi nemekre irányuló oktatási és kutatási tevékenységet, valamint az Egyetemet bekapcsolja a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos hálózatokba.

Gender and Cultural Studies Center was established by the Department of Sociology the Budapest University of Economics and Public Administration (BUEPA) in 2001. The goal of the Centre is to coordinate and develop teaching and researching of gender studies at the University, and make a link between the University and the Hungarian and international gender research networks.

Central European University Department of Gender Studies
A Közép-Európa Egyetem Gender Studies Tanszékén MA és Ph.D. program végezhető a társadalmi nemek tudományából. A honlapon megtalálhatóak a tanszék nyitott programjai, illetve az eddig végzett diákok szakdolgozatainak gyűjteménye is. A honlap angolul olvasható.

The Department of Gender Studies offers degree programs in Gender Studies at the MA and PhD levels and serves as a base for non-degree studies in various forms, as well as for other activities in the field. On the site you can get information about the open programs of the Department and you can get access to the thesis collection of the graduated students.

tudományos folyóiratok, szaklapok
scientific journals, quarterlies

Replika
A Replika 1990-ben indult szociológiai folyóiratként, melyben 1993-tól más diszciplínák (többek között a társadalmi nemek tudománya) köréből is jelennek meg egy-egy témakör kiemelkedő hazai és nemzetközi képviselőinek írásművei, vitairatai.

Replika is a Hungarian social science quarterly devoted to encourage intellectual debate and to facilitate interdisciplinary dialogue between the different social sciences and humanities.


Kereshető adatkatalógus (TDA) | Kutatásjelentések | OTKA-kutatások | Női Adattár | TÁRKI—Andorka Könyvtár | CHER-projekt | Hogyan lehet hozzáférni a TÁRKI Adatbank adataihoz?